PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 
 
 

Poslední aktualizace: 19. února 2024

Společnost DuPont de Nemours, Inc. a její přidružené společnosti (dále jen “společnost”, “DuPont“, “my”) dbá o ochranu soukromí a chce, abyste věděli, jakým způsobem údaje shromažďuje, používá a sdílí. Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů společně s Globálními informačními zásadami ochrany soukromí společnosti DuPont popisuje postupy společnosti související s údaji, jež jsou získávány z webu nebo mobilní aplikace vlastněných a ovládaných společností DuPont, ze kterých k tomuto Prohlášení o ochraně osobních údajů přistupujete (dále jen „web“ a „aplikace“), a mimo internet, kde je zákonem vyžadováno upozornění. Poskytnutím svých osobních údajů společnosti DuPont souhlasíte se smluvními podmínkami tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů.

Pokud se přes webové rozhraní ucházíte o pracovní pozici, řídí se používání Vašich osobních údajů získaných prostřednictvím kariérního centra společností DuPont upozorněním o ochraně osobních údajů uchazečů společnosti DuPont, kterou naleznete při podávání online žádosti o zaměstnání na stránce Kariéra na webu dupont.com. Pokud jste zaměstnancem, řídí se Vaše osobní údaje Oznámením o ochraně osobních údajů zaměstnanců, která je Vám k dispozici kontaktováním místního oddělení lidských zdrojů. Pokud podáváte oznámení o jakémkoli podezření na porušení příslušných zákonů nebo předpisů ze strany našich zaměstnanců, bude se používání osobních údajů společností DuPont řídit Oznámením o ochraně údajů a soukromí na etické lince společnosti DuPont, které naleznete na webovém portálu Etické linky na dupont.com (Home | DuPont).

 
 
 
 
 
 

OSOBNÍ ÚDAJE

Osobní údaje, které společnost DuPont shromažďuje

„Osobní údaje“ jsou údaje, které Vás identifikují jako jedince nebo se k Vám jako identifikovatelnému jedinci vztahují. V některých jurisdikcích mohou být některé osobní údaje zpracovávané společností DuPont považovány za "citlivé osobní údaje" (v některých jurisdikcích uváděné také jako "citlivé osobní informace" nebo "údaje zvláštní kategorie"). Společnost DuPont shromažďuje a zpracovává následující typy osobních údajů:

 • jméno,
 • poštovní adresu (včetně fakturační a dodací adresy),
 • telefonní číslo a/nebo číslo faxu,
 • e-mailovou adresu,
 • číslo platební karty,
 • národní identifikační číslo, jako např. rodné číslo,
 • identifikační číslo přidělené společností,
 • hesla, nápovědné otázky/odpovědi,
 • IP adresa (pokud je podle platných zákonů považována za osobní údaj);
 • údaje o poloze zařízení (v rozsahu, v jakém jsou podle platných zákonů považovány za osobní údaje) a
 • informace o prohlížení webových stránek (v rozsahu, v jakém jsou podle platných zákonů považovány za osobní údaje).
   

Osobní údaje budeme shromažďovat a zpracovávat pouze v případě, že k tomu máme právní základ podle platných zákonů o ochraně osobních údajů nebo zákonů o ochraně soukromí (např. pokud máme oprávněný zájem, pokud uzavíráme smluvní vztah/začínáme smlouvu nebo pokud k tomu máme Váš souhlas).

 
Společnost DuPont shromažďuje osobní údaje, když využíváte různé možnosti, které poskytujeme, například:

 • když si objednáte produkt nebo službu, nebo podáte jinou žádost,
 • když zaregistrujete svůj nákup produktu,
 • když předložíte záruční list,
 • když se přihlásíte k odběru sdělení, zaregistrujete se do technologického diskuzního fóra nebo se přihlásíte k jiné komunikaci na webu nebo v aplikaci,
 • když se zúčastníte soutěže, propagační akce, losování, průzkumu nebo jiné propagační akce,
 • když se zapojíte na blogu nebo v diskuzním fóru,
 • když provádíme průzkum trhu nebo Vás potkáme na veletrhu nebo jiných událostí.
   

Osobní údaje musíme shromažďovat, abychom Vám mohli poskytovat požadované služby a produkty. Musíte pečlivě zvážit, zda nám mají být Vaše osobní údaje sděleny.Pokud nám požadované údaje neposkytnete, nemusíme být schopni Vám poskytnout naši asistenci. Pokud nám nebo našim poskytovatelům služeb v souvislosti se službami přímo sdělíte jakékoli osobní údaje týkající se jiných osob, prohlašujete a zaručujete, že jste k tomu oprávněni (včetně získání příslušného souhlasu, pokud to vyžadují platné právní předpisy), a že tyto údaje můžeme použít v souladu s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů.

Osobní údaje, které o Vás shromáždíme, můžeme zkombinovat s osobními údaji, které nám poskytnete prostřednictvím jiných zdrojů, jako jsou registrace produktů, dotazy nebo marketingové události. Dokud budou tyto osobní údaje zkombinovány, budeme je používat v souladu s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů.

Jak osobní údaje používáme 

My a naši poskytovatelé služeb používáme osobní údaje k našim obchodním účelům, například abychom mohli:

 • Plnit Vaše objednávky a reagovat na Vaše žádosti a dotazy.

 
- Zpracovávat Vaše obchodní platby, doručit Vám Vaši objednávku, komunikovat s Vámi ohledně Vašeho nákupu a poskytovat Vám související zákaznickou péči.

- Posílat Vám důležité informace o webu nebo aplikaci, změnách smluvních podmínek, zásadách společnosti DuPont a jiné administrativní informace.

- Umožnit Vám komunikaci a spolupráci s ostatními prostřednictvím webu nebo aplikace (například prostřednictvím blogu, diskuzního fóra, funkce odesílání zpráv, funkce chatu, profilu nebo jiných sociálních médií). Používáním této funkce prohlašujete a zaručujete, společnosti DuPont, že že jste oprávněni (včetně získání příslušného souhlasu, pokud to vyžadují platné právní předpisy).používat a poskytnout společnosti DuPont jméno, e-mailovou adresu a informace o účtu sociálních médií Vašich přátel.

Tyto činnosti provádíme, (i) abychom  mohli spravovat náš smluvní vztah s Vámi, (ii) abychom vyhověli zákonnému požadavku, a/nebo (iii) s Vaším výslovným souhlasem (pokud to vyžadují platné zákony o ochraně osobních údajů).

 • Posílat Vám e-mailová upozornění, textové zprávy a jiné písemné nebo elektronické zprávy.

 
Tyto činnosti provádíme, (i) abychom mohli spravovat náš smluvní vztah s Vámi, (ii) abychom vyhověli zákonnému požadavku, a/nebo (iii) s Vaším výslovným souhlasem (pokud to vyžadují platné zákony o ochraně osobních údajů).

 

 • Přizpůsobit Váš zážitek prezentováním produktů a služeb určených přímo pro Vás.

 
- Lépe Vám porozumět a přizpůsobit naši interakci s Vámi.

- Odesílat marketingová sdělení, která by Vás podle našeho názoru mohla zajímat, včetně informací o veletrzích, našich produktech a službách.

Tuto činnost provádíme, pokud (i) máme Váš souhlas nebo (ii) na základě našeho oprávněnéhozájmu.

 • Umožnit Vám přihlásit se do soutěží, technologických diskuzních fór a k jiným aktivitám.

 
- Umožnit Vám zúčastnit se losování, soutěží a podobných propagačních akcí a tyto aktivity zařizovat. Některé z těchto aktivit mají další pravidla, která mohou obsahovat dodatečné informace o způsobu, jakým Vaše osobní údaje používáme a sdílíme, proto Vám doporučujeme si tato pravidla důkladně přečíst.

- Umožnit Vám registraci a účast v technologických diskuzních fórech a jiných událostech společnosti DuPont.

Osobní údaje tímto způsobem používáme, (i) abychom mohli spravovat náš smluvní vztah s Vámi nebo (ii) je používáme s Vaším souhlasem.

 
Jde o datové analýzu, audity, výzkum a vývoj nových produktů, vylepšování webové stránky a aplikací , vylepšování služey společnosti DuPont, vývoj marketingových akcí a identifikaci trendů využívání.

Tyto činnosti provádíme, abychom (i) mohli spravovat náš smluvní vztah s Vámi, (ii)vyhověli zákonnému požadavku, (iii) určili účinnost marketingových aktivit nebo (iv) (pokud to vyžadují platné zákony o ochraně osobních údajů) pouze s Vaším souhlasem, (v) protože na tom máme oprávněný zájem

Osobní údaje také můžeme použít, jak uznáme za potřebné nebo vhodné (v některých jurisdikcích nemáme povinnost získat Váš souhlas):  (a) abychom vyhověli platnýmzákonům včetně zákonů mimo zemi, ve které pobýváte; (b) abychom vyhověli právnímu procesu; (c) abychom reagovali na žádosti od veřejných a vládních orgánů včetně orgánů mimo zemi, ve které pobýváte; (d) abychom dosáhli dodržování smluvních podmínek společnosti DuPont; (e) abychom chránili činnost společnosti DuPont; (f) abychom chránili práva, soukromí, bezpečnost nebo majetek společnosti DuPont nebo chránili Vás či jiné osoby; a/nebo (g) aby společnost DuPont mohla usilovat o nápravu nebo omezení škody, kterou může utrpět.

Jak osobní údaje sdílíme 

Vaše osobní údaje je možné sdílet:

ve skupině firem společnosti DuPont za účely popsanými v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů. Seznam významných dceřiných společností společnosti DuPont, který je přiložen jako příloha výroční zprávy společnosti DuPont (formulář 10k), najdete na stránkách americké Komise pro cenné papíry a burzy: Výsledky vyhledávání EDGAR (sec.gov). Sídla dceřiných společností společnosti DuPont lze nalézt na adrese DuPont Offices and Locations | DuPont.

 • místní přidružená společnost skupiny DuPont, se kterou jednáte, je zodpovědná za správu používaných osobních údajů, které zpracovává pro své vlastní účely

 • poskytovatelům služeb třetích stran pracujících se společností DuPont.
  Tyto třetí strany poskytují služby, jako je webhosting, datová analýza, zpracování plateb, plnění objednávek, distribuce produktů, poskytování infrastruktury, IT služby, zákaznické služby, e-mailové doručovací služby, zpracování kreditních karet pro Vaše obchodní transakce, auditní služby a jiné podobné služby, které jim umožňují poskytovat služby.

 • třetím stranám, jako jsou zástupci, prodejci a distributoři, za účelem zprostředkování prodeje a distribuce produktů a služeb společnosti DuPont, které mohou zahrnovat marketingová sdělení v souladu s Vašimi volbami.

 • třetím stranám sponzorujícím slosování, soutěže a podobné propagační akce.

 • třetí straně, která Vám může nabídnout úvěr na nákup produktů nebo služeb nabízených společností DuPont.

 • pro zobrazení Vaší identity komukoli, komu prostřednictvím webu pošlete zprávu.

 • třetí straně v případě reorganizace, fúze, prodeje, společného podniku, přiřazení, převodu nebo jiného přesunu veškeré činnosti, aktiv nebo akcií společnosti DuPont nebo jejich části, stejně jako ve spojení s jakýmkoli konkurzním nebo podobným řízením.

 • třetím stranám, se kterými spolupracujeme v souvislosti našimi licenčními, společnými vývojovými nebo podobnými dohodami s těmito třetími stranami

Vámi, když používáte funkce na webu nebo v aplikaci společnosti DuPont, které Vám poskytují možnost interakce se společností DuPont a jinými stranami (například blog, diskuzní fórum, funkce odesílání zpráv, funkce chatu, profil nebo jiná sociální média). 
Když tyto funkce používáte, měli byste si být vědomi, že všechny údaje, které odesíláte, včetně Vašeho jména, lokality a e-mailové adresy, mohou být veřejně přístupné ostatním. Za takové údaje, které se rozhodnete prostřednictvím těchto funkcí odeslat, nejsme odpovědní, a důrazně Vám doporučujeme prostřednictvím těchto funkcí nesdílet žádné citlivé osobní údaje (jako jsou údaje o Vašem zdraví nebo údaje o Vaší platební kartě), pokud to od Vás není vyžadováno, abyste mohli využívat naše produkty nebo služby. . Pokud tyto funkce používáte, Vaše osobní údaje mohou na webu nebo v aplikaci zůstat, i když web nebo aplikaci přestanete používat.

 Osobní údaje také můžeme sdílet, jak uznáme za potřebné nebo vhodné (v některých jurisdikcích nemáme povinnost získat Váš souhlas):: (a) abychom vyhověli platných zákonů včetně zákonů mimo zemi, ve které pobýváte; (b) abychom vyhověli právnímu procesu; (c) abychom reagovali na žádosti od veřejných a vládních orgánů včetně orgánů mimo zemi, ve které pobýváte; (d) abychom dosáhli dodržování smluvních podmínek společnosti DuPont; (e) abychom chránili činnost společnosti DuPont; (f) abychom chránili práva, soukromí, bezpečnost nebo majetek společnosti DuPont nebo chránili Vás či jiné osoby; a (g) aby společnost DuPont mohla usilovat o nápravu nebo omezení škody, kterou může zaznamenat.

Osobní údaje spotřebitele neprodáváme třetím stranám.

OSTATNÍ ÚDAJE

Ostatní údaje, které shromažďujeme

„Ostatní údaje“ jsou jakékoli údaje, které neodhalují Vaši identitu nebo se nevztahují k Vám jako identifikovatelnému jedinci.

Ostatní údaje zahrnují:

 • údaje o prohlížeči,
 • údaje získané prostřednictvím souborů cookie, pixelových značek a jiných technologií,
 • demografické údaje a další Vámi poskytnuté údaje,
 • souhrnné nebo anonymizované údaje.

V některých jurisdikcích však mohou být tyto ostatní údaje považovány za osobní údaje a v takovém případě budeme tyto osobní údaje zpracovávat v souladu s tímto Prohlášením o ochraně osobních údajů.

 

Jak shromažďujeme ostatní údaje 

Společnost DuPont a její poskytovatelé služeb třetích stran mohou ostatní údaje shromažďovat různými způsoby, například:

 • prostřednictvím Vašeho prohlížeče nebo zařízení
  Určité údaje jsou shromažďovány většinou prohlížečů a zařízení, například Vaše adresa Media Access Control (MAC), typ počítače, rozlišení obrazovky, verze operačního systému, výrobce a model zařízení a typ a verze internetového prohlížeče.

 • používáním aplikace
  Když si stáhnete a používáte aplikaci, my a naši poskytovatelé služeb můžeme na základě čísla Vašeho zařízení sledovat a shromažďovat údaje o používání aplikace, jako je Vaše umístění nebo datum a čas, kdy aplikace na Vašem zařízení přistupuje k našim serverům, a jaké informace a soubory byly do aplikace staženy.

 • používáním aplikace, připojeného zařízení nebo vozidla včetně bezpilotních letadel
  Fyzické umístění Vašeho zařízení a jeho související datum a čas jsou shromažďovány satelity, telefonními věžemi, signály Wi-Fi nebo jinými technologiemi. Fyzické umístění Vašeho zařízení můžeme použít, abychom Vám na jeho základě poskytli přizpůsobené služby a obsah. V některých případech můžete takové použití nebo sdílení umístění Vašeho zařízení povolit nebo zakázat, ale pokud tak učiníte, my nebo naši partneři nemusíme být schopni Vám poskytovat související přizpůsobené služby a obsah.

 • od Vás
  Údaje, jako je Vaše lokalita a ostatní údaje, jako je Váš preferovaný způsob komunikace, shromažďujeme, když nám je dobrovolně poskytnete. Pokud tyto údaje nejsou zkombinovány s osobními údaji, osobně neidentifikují Vás ani jiného uživatele webu nebo aplikace.

 • prostřednictvím agregace údajů
  Souhrnné (agregované) osobní údaje osobně neidentifikují Vás ani jiného uživatele webu nebo aplikace. Pomocí osobních údajů můžeme například vypočítat procentuální podíl uživatelů společnosti DuPont s konkrétní telefonní předvolbou.

 Přečtěte si prosím naše zásady týkající se souborů cookie, abyste se dozvěděli, jak my a naši poskytovatelé služeb používáme soubory cookie a podobné sledovací technologie mimo jiné k zobrazování inzerce založené na zájmech uživatelů.

Jak používáme a sdílíme ostatní údaje 

Protože Vás ostatní údaje osobně neidentifikují, můžeme je používat a sdílet za jakýmkoli účelem. Pokud jsme podle platného zákona povinni k ostatním údajům přistupovat jako k osobním údajům, budeme je používat a sdílet za stejnými účely, za jakými používáme a sdílíme osobní údaje, podle popisu v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů.

V některých případech propojujeme ostatní údaje s osobními údaji, například když spojíme Vaše jméno s Vaším zeměpisným umístěním. Pokud jakékoli ostatní údaje propojíme s osobními údaji, například když propojíme údaje, které nám poskytnete při registraci, s ostatními údaji, abychom Vám mohli poskytovat cílený přizpůsobený marketing, bude společnost DuPont s těmito propojenými údaji nakládat jako s osobními údaji, a budou zpracovávány v souladu s tímto Prohlášením o ochraně osobních údajů.

IP ADRESY

Vaše „IP adresa“ je číslo, které počítači, který používáte, automaticky přiřazuje Váš poskytovatel internetového připojení (ISP).

Jak shromažďujeme IP adresy 

IP adresa je automaticky identifikována a zaznamenána do souborů protokolu serveru společnosti DuPont, kdykoli uživatel navštíví náš web. Spolu s ní jsou zaznamenány datum a čas návštěvy a navštívené stránky. Shromažďování IP adres je na internetu běžnou praxí a automaticky ho provádí mnoho webů.

Jak společnost DuPont používá a sdílí IP adresy 

Společnost DuPont používá IP adresy k účelům, jako je výpočet úrovně používání webu, diagnostika problémů se servery, poskytování webu a předkládání obsahu přizpůsobeného pro Vaši zemi. IP adresy můžeme také používat a sdílet ke všem účelům, ke kterým používáme a sdílíme osobní údaje. Upozorňujeme, že s IP adresami, soubory protokolu serveru a souvisejícími údaji nakládáme jako s ostatními údaji,  s výjimkou případů, kdy jsme povinni postupovat jinak podle platných právních předpisů a klasifikovat je jako osobní údaje; v takovém případě budeme IP adresy zpracovávat v souladu s tímto Prohlášením o ochraně osobních údajů.

WEBOVÉ STRÁNKY TŘETÍCH STRAN

Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů se nevztahuje na ochranu osobních údajů, údaje ani jiné postupy jakýchkoli třetích stran, včetně jakékoli třetí strany provozující jakoukoli webovou stránku, na kterou na našem webu nebo v naší aplikaci odkazujeme – za tyto třetí strany neneseme žádnou odpovědnost. Umístění odkazu na web nebo do aplikace neznamená, že společnost DuPont odkazovanou webovou stránku schvaluje. Neneseme žádnou odpovědnost za shromažďování, používání a sdílení informací ani bezpečnostní zásady a postupy jakéhokoli vývojáře aplikací, poskytovatele aplikací, poskytovatele sociálně mediální platformy, poskytovatele bezdrátové služby nebo výrobce zařízení, a to i v souvislosti s jakýmikoli osobními údaji, které sdělíte jiným organizacím prostřednictvím aplikací nebo v souvislosti s nimi.

NESLEDOVÁNÍ

Společnost DuPont v současné době nereaguje na signály prohlížečů s požadavkem na nesledování.

ZABEZPEČENÍ

Společnost DuPont používá přiměřená organizační, technická a administrativní opatření, aby chránila osobní údaje, které má k dispozici. Žádný přenos dat přes internet nebo systém úschovy dat bohužel nelze 100% zabezpečit. Pokud máte podezření nebo důvod si myslet, že Vaše interakce se společností DuPont již není bezpečná, okamžitě nás na tento problém upozorněte jakýmkoli ze způsobů uvedených v části Kontaktování společnosti DuPont níže.

VOLBY A PŘÍSTUP

Vaše volby ohledně používání a sdílení Vašich osobních údajů společností DuPont

Společnost DuPont Vám poskytuje mnoho možností volby ohledně používání a sdílení Vašich osobních údajů pro marketingové účely.

Chcete-li se odhlásit ze zasílání budoucích elektronických marketingových zpráv a požádat, abychom Vaše osobní údaje nesdíleli s nepřidruženými třetími stranami pro jejich marketingové účely, nahlédněte do části "Kontaktování společnosti DuPont" uvedené níže.

Vašim požadavkům se pokusíme vyhovět tak rychle, jak to bude přiměřeně možné. Upozorňujeme, že pokud si odhlásíte odběr sdělení od společnosti DuPont souvisejících s marketingem, můžeme Vám stále zasílat důležité administrativní zprávy. Příjem těchto administrativních zpráv není možné odhlásit.

Jak můžete ke svým osobním údajům přistupovat, měnit je nebo je potlačit 

Pokud chcete požádat o kontrolu, opravu, aktualizaci, potlačení nebo smazání Vašich osobních údajů, nebo k používání Vašich osobních údajů, které byly dříve poskytnuty společnosti DuPont, vyjádřit námitku, zakázat ho nebo ho jinak, omezit, nebo pokud chcete požádat o elektronickou kopii Vašich osobních údajů, abyste ji mohli předat jiné společnosti (pokud Vám platný zákon toto právo na přenosnost dat uděluje),  a/nebo uplatnit jiná práva, na která máte nárok podle zákonů o ochraně osobních údajů ve Vaší jurisdikci, nahlédněte do části "Kontaktování společnosti DuPont" uvedené nížeVe své žádosti jasně uveďte, jaké údaje chcete změnit, zda chcete své osobní údaje v databázi společnosti DuPont potlačit nebo společnosti DuPont dejte jinak vědět, jak chcete její používání Vašich osobních údajů omezit. Vaší žádosti se pokusíme vyhovět tak rychle, jak to bude přiměřeně možné.

DOBA UCHOVÁNÍ

Vaše osobní údaje si ponecháme po dobu nutnou ke splnění účelů uvedených v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů, pokud zákon nevyžaduje nebo nepovoluje delší dobu uchování.

Mezi kritéria, která určují naši dobu uchování údajů, patří:

 • doba, během které s Vámi máme vztah a poskytujeme Vám požadované služby;
 • zda se na nás vztahuje zákonná povinnost (některé zákony například vyžadují, abychom po určitou uchovávali záznamy Vašich transakcí, než je můžeme smazat);
 • zda je uchování údajů vhodné vzhledem k naší právní pozici (například s ohledem na příslušné promlčecí lhůty, soudní spory nebo vyšetřování regulačních orgánů);

·         na Vaši žádost nebo námitku, pokud neexistují žádné závažné právní důvody, které by vyžadovaly, aby společnost DuPont tyto údaje uchovávala, a/nebo

·         pokud bylo shromažďování údajů založeno na Vašem souhlasu a Vy jej odvoláte.

POUŽÍVÁNÍ WEBU DĚTMI

Společnost DuPont je odhodlána chránit potřeby dětí týkající se soukromí a doporučujeme rodičům a opatrovníkům, aby se aktivně zapojovali do online aktivit svých dětí. Společnost DuPont necílí web ani aplikaci na děti mladší šestnácti (16) let ani vědomě neshromažďuje osobní údaje dětí za účelem prodeje produktů nebo služeb. Společnost DuPont se může čas od času v rámci podpory školství a komunit účastnit vybraných vzdělávacích programů týkajících se například vědy a povědomí o životním prostředí..

MEZINÁRODNÍ PŘENOS

Vaše osobní údaje mohou být uloženy v jakékoli zemi, kde působíme nebo kde využíváme poskytovatele služby, včetně USA. Tato země může mít ohledně ochrany údajů jiná pravidla než vaše země.

Pokud se nacházíte v Evropském hospodářském prostoru (EHP): Některé země mimo EHP jsou Evropskou komisí (EK) uznány jako země, které poskytují dostatečnou úroveň ochrany údajů podle standardů EHP). U přenosů z EHP do zemí s úrovní ochrany osobních údajů, které jsou považovány za nedostatečné, jsme přijali přiměřená opatření pro ochranu Vašich osobních údajů, jako jsou standardní smluvní doložky adoptované EK. Kopii těchto opatření můžete získat, když nás kontaktujete způsoby uvedenými v části Kontaktování společnosti DuPont (viz níže).

Používání analytiky společností DuPont.

Společnost DuPont může používat službu Google Analytics poskytovanou společností Google, Inc. ("Google"), která používá soubory cookie (textové soubory umístěné ve Vašem počítači), aby pomohla společnosti DuPont pochopit, jak můžete využívat naše stránky a aplikaci.  Společnost DuPont klasifikuje soubory cookie služby Google Analytics jako "funkční soubory cookie". Pokud v banneru s cookies zvolíte možnost "Odmítnout vše", nebudou cookies Google Analytics do Vašeho zařízení ukládány. Pokud si přejete předchozí souhlas odvolat, můžete tak snadno učinit kliknutím na odkaz "Předvolby souborů cookie", který je k dispozici v dolní části našich stránek, a výběrem možnosti "Požadované soubory cookie"

 • Informace vygenerované soubory cookie o Vašem používání webových stránek a mobilní aplikace (včetně Vaší IP adresy) budou přenášeny a ukládány společností Google na serverech v USA a dalších zemích (servery vlastní společnost Google).
 • Společnost Google bude tyto informace používat k poskytování údajů o Vašem používání stránek a aplikace, které umožňují vytvářet zprávy o činnosti stránek a aplikace pro provozovatele webových stránek a poskytovat další služby týkající se činnosti stránek i aplikace a používání internetu.
 • Společnost Google může tyto informace také předat třetím stranám, pokud to vyžaduje zákon nebo pokud tyto třetí strany zpracovávají informace jejím jménem.
 • Společnost Google nebude spojovat vaši IP adresu s žádnými dalšími údaji, které má k dispozici.
 • Používání souborů cookie můžete odmítnout výběrem příslušného nastavení ve svém prohlížeči.  Vezměte však prosím na vědomí, že pokud tak učiníte, možná nebudete moci využívat všechny funkce těchto webových stránek a mobilní aplikace.

Pro německé uživatele, kteří se chtějí zcela odhlásit ze sledování Google Analytics, klikněte zde.

 • O praktikách společnosti Google se můžete dozvědět kliknutím zde a odhlásit se z nich zde.

Společnost DuPont může případně používat i další analytické nástroje, jako jsou například Adobe, ScanTrust atd.

CITLIVÉ ÚDAJE

Žádáme Vás, abyste společnosti DuPont neposílali a na webu, v aplikaci, jejich prostřednictvím nebo jakkoli jinak nezveřejňovali žádné citlivé osobní údaje (podle definice v platných zákonech, například údaje týkající se rasového nebo etnického původu, politických názorů, náboženského vyznání nebo jiné víry, zdravotních údajů, historie trestů nebo členství v odborech), ledaže jste povinni nám takové citlivé osobní údaje poskytnout, abyste mohli využívat naše produkty nebo služby.

AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVÁNÍ

Pro účely tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů se "automatizovaným rozhodováním" rozumí používání počítačových programů nebo algoritmů k automatické analýze nebo vyhodnocování osobního chování, zvyků, zájmů nebo zálib, finančního, zdravotního, úvěrového nebo jiného stavu a k automatizovanému rozhodování na základě takové analýzy nebo vyhodnocení.

Čas od času můžeme prostřednictvím automatizovaného rozhodování zpracovávat Vaši IP adresu, polohu, soubory cookie nebo údaje o předchozím chování při prohlížení za účelem zlepšení Vašeho zážitku z prohlížení našich Stránek a přizpůsobení obsahu, který Vám předkládáme, aby lépe odpovídal Vašim preferencím a zájmům.

V souvislosti s automatizovaným rozhodováním můžete mít určitá práva podle platných zákonů o ochraně osobních údajů nebo soukromí, např. následující:

- pokud zpracováváme Vaše osobní údaje prostřednictvím automatizovaného rozhodování za účelem zasílání přímých marketingových zpráv nebo push oznámení, máte právo se z takového automatizovaného rozhodování odhlásit; a

- pokud má rozhodnutí učiněné prostřednictvím automatizovaného rozhodování podstatný dopad na Váš osobní zájem, máte rovněž právo požádat o vysvětlení takového rozhodnutí a právo odmítnout naše zpracování prostřednictvím automatizovaného rozhodování.

Máte-li jakékoli dotazy nebo chcete-li uplatnit svá práva v souvislosti s automatizovaným rozhodováním, kontaktujte nás, jak je uvedeno v části "Kontaktování společnosti DuPont" (viz níže).

AKTUALIZACE TOHOTO PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů můžeme změnit. Abyste zjistili, kdy proběhla poslední revize tohoto prohlášení, podívejte se do legendy POSLEDNÍ AKTUALIZACE nahoře na této stránce. Jakékoli změny tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů vstoupí v platnost, když upravené Prohlášení o ochraně osobních údajů zveřejníme na webu nebo v aplikaci.

Používání stránek nebo aplikace po těchto změnách znamená, že souhlasíte s revidovaným Prohlášením o ochraně osobních údajů, s výjimkou případů, kdy jsme podle platných zákonů povinni nejprve získat Váš souhlas; v takovém případě souhlasíte s revidovaným Prohlášením o ochraně osobních údajů, jakmile nám udělíte svůj souhlas.

KONTAKTOVÁNÍ SPOLEČNOSTI DUPONT

Pokud máte dotazy k tomuto Prohlášení o ochraně osobních údajů, kontaktujte nás pomocí  žádosti oochranu osobních údajů, nebo se můžete obrátit na další pobočky společnosti DuPont po celém světě na adrese DuPont DCC Location Numbers | DuPont.  

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE PRO EHP

V EHP můžete podat stížnost u orgánu pro ochranu údajů pro Vaši zemi, oblast nebo místo, ve kterém dochází k údajnému porušení příslušného zákona o ochraně údajů. Seznam orgánů pro ochranu údajů je k dispozici na webu Evropské komise.