Osobní ochranné vybavení

Chraňte své nejcennější zdroje – poskytněte jim osobní ochranné prostředky

S prací v rizikovém prostředí neodmyslitelně souvisí značná míra nejistoty.

Vojenský personál v konfliktních zónách, profesionální hasiči zachraňující životy nebo pracovníci v průmyslu vystavení nestabilním chemickým látkám nebo tepelným rizikům – obětaví lidé, kteří pracují v těchto důležitých, ale nebezpečných oborech, spoléhají na inovativní osobní ochranné prostředky společnosti DuPont.

Svět se dnes velmi rychle mění. S postupným rozvojem průmyslu v mnoha zemích tak přirozeně roste poptávka po osobním ochranném vybavení. A společnost DuPont ji dokáže uspokojit. Nabízí vědecky vyvinutá řešení pro nejrůznější profese, od zásahových týmů a policistů až po techniky laboratoří nebo pracovníky v průmyslu, stavebnictví a údržbě.

Dobře si uvědomujeme, že ti, kdo za nás dělají špinavou práci, nejsou ze železa. Proto se snažíme nabízet řešení, která je pomohou ochránit před pracovními riziky. Naše řešení osobní ochrany zahrnují některé z nejuznávanějších značek v oboru: vlákno DuPont™ Kevlar® na ochranu proti prořezu, oděru a balistickým rizikům, vlákno DuPont™ Nomex® proti teplu, ohni a elektrickým rizikům a ochranné oděvy DuPont™ Tyvek® a DuPont™ Tychem® na ochranu proti pevným částicím, chemickým látkám a biologickým činitelům.

Ve spolupráci s průmyslovými podniky a státní správou jsme schopni vyvíjet a dodávat nejmodernější osobní ochranné prostředky, které mohou zajistit bezpečnost profesionálů, zatímco pomáhají a mění náš svět k lepšímu.

PŘÍPADOVÉ STUDIE

INFORMACE A NÁMĚTY