Obalové materiály a řešení

Obalová řešení společnosti DuPont nabízejí větší možnosti

Naše odbornost v oblasti koncového globálního designu a rozvoje a široké portfolio produktů přinášejí inovativní nákladově efektivní obalová řešení.

Společnost DuPont spolupracuje s výrobci vybavení, zpracovateli, majiteli značky a prodejci na vývoji obalových řešení pro konkrétní použití. Mezi naše obalové technologie patří pryskyřice k výrobě obalových materiálů, těsnicí hmoty, řešení zajišťující ochranu proti padělání, netkané podkladní vrstvy a povrchové úpravy odolné vůči mazivu.

Mezi klíčové výhody obalových řešení společnosti DuPont patří: integrita těsnění při nejrůznějších teplotách a v náročných podmínkách, řízená přilnavost snímatelného těsnění, spojení odlišných materiálů, mikrobiální bariéry zajišťující sterilitu a těsnicí vlastnosti pryskyřice zachovávající čerstvost a prodlužující dobu skladovatelnosti.

Díky našemu přístupu zaměřenému na celý výrobní proces mohou zákazníci vytvářet nákladově efektivní a vysoce výkonné obaly, které odpovídají potřebám spotřebitelů z hlediska bezpečnosti produktů a podílejí se na snížení objemu odpadu.