Společnost DuPont opět získala prestižní ocenění za výzkum a vývoj v oblasti ochrany rostlin

DuPont CPP Photo Agrow Award 2014

Divize DuPont Crop Protection získala ocenění Agrow Award za nejlepší plán výzkumu a vývoje, nejlepší inovace ve složení a nejlepší komunikaci s veřejností

Společnost DuPont získala tři prestižní ocenění Agrow Award za plán výzkumu a vývoje, informování veřejnosti a inovativní složení. Výroční předávání cen se konalo 29. října v Amsterodamu. Agrow je předním celosvětovým poskytovatelem zpráv, analýz a dat pro zemědělské odvětví.

Ceny Agrow Awards byly založeny s cílem vyzdvihnout výjimečné počiny v oblasti ochrany rostlin a výrobních odvětví. Projekty jsou hodnoceny pomocí široké škály kritérií nezávislou porotou složenou z odborníků z celého světa.

„Společnost DuPont je poctěna těmito oceněními, protože podtrhují naši snahu rozvíjet vedoucí postavení na trhu inovací, zaměřených na rozvoj zemědělství a zabezpečení trvale udržitelného globálního dostatku potravin,“ řekl Rik Miller, prezident divize DuPont Crop Protection. „Naše úsilí v oblasti rozvoje technologií a výrobků je založeno na inovacích, které pomáhají zvýšit produktivitu pěstitelů po celém světě.“

Během sedmi let, kdy jsou ceny Agro Awards udělovány, získala Divize DuPont Crop Protection a její vědci celkem 19 ocenění, v každém ročníku alespoň jedno. V letošním roce divize DuPont Crop Protection získala ocenění v následujících kategoriích:

•        Nejlepší program výzkumu a vývoje – Toto ocenění, které získala společnost DuPont druhý rok v řadě, dokládá zásadní význam výzkumu a vývoje pro průmysl. Je uváděno, že proces výzkumu a vývoje společnosti DuPont zahrnuje v současné době nejslibnější účinné látky. Koncepty vyvíjených výrobků společnosti DuPont se zaměřují na významné tržní příležitosti, snaží se nalézt nové chemické třídy a nové metody, které upřednostňují výkonové atributy jako nízké ceny a kontrolu rezistentních škůdců. Stávající plán výzkumu a vývoje rozšíří tyto vysoké standardy na další trhy insekticidů a nematicidů a na hlavní cíle v oblasti fungicidů.

•        Nejlepší inovace složení – Toto ocenění Agrow bylo uděleno za inovaci ve složení jednoho z nejnovějších fungicidů, DuPont™ Zorvec™. Výrobek představuje výrazné zlepšení pro pěstitele v oblasti omezení chorob brambor, révy vinné, ovoce a jiných speciálních plodin. DuPont™ Zorvec™ nabízí mimořádně příznivý toxikologický a ekologický profil v kombinaci s nízkými požadavky na dávkování a zároveň poskytuje velkou míru bezpečnosti pro spotřebitele, pěstitele, pracovníky v zemědělství a životní prostředí.

Nejlepší program pro informování veřejnosti – Toto ocenění Agrow bylo uděleno za obrovský přínos kampaně Product Stewardship Day, kterou společnost DuPont zacílila na asijsko-pacifickou oblast. Tato událost přinesla informace více než 40 tisícům zemědělců, studentů, distributorů, obchodníků a vládních úředníků.