Solární / fotovoltaické materiály

Inovativní fotovoltaické materiály přinášejí prokazatelné výsledky

Společnost DuPont nabízí nejširší portfolio materiálů v oboru fotovoltaiky a zajišťuje výrobu šesti z osmi nejdůležitějších materiálů k výrobě solárních modulů.

Tyto fotovoltaické materiály jsou nejen inovativní, ale přinášejí také prokazatelné výsledky: téměř dvojnásobnou účinnost článků během 12 let používání, vyšší spolehlivost a delší životnost systémů, např. více než 30letá doložená funkčnost vnější fólie a snížení celkových systémových nákladů díky technologickým pokrokům v oblastech efektivity, ochrany modulu a instalace.

Do budoucna si klademe za cíl i nadále usilovat o zvýšení efektivity o podstatně více než 20 %, o prodloužení životnosti systémů až na dobu 40 let a současně i o zvýšení bezpečnosti systémů a snížení nákladů. Chceme dosáhnout tzv. grid parity a zajistit podmínky pro udržitelnější a životaschopnější solární průmysl.

Technologické inovace jsou minulostí, přítomností i budoucností solární energie a společnost DuPont hraje zásadní a důležitou roli při dosahování pokroku v rámci solární vědy a fotovoltaického průmyslu.