Průmyslové biotechnologie

Udržitelná řešení pro stále rostoucí populaci

Průmyslové biotechnologie představují obrovský příslib pro řešení globálních problémů. Nabízejí nové možnosti, jak uspokojit celosvětovou poptávku po potravinách, krmivech, pohonných hmotách a materiálech a zároveň zmírnit dopad lidské činnosti na životní prostředí.

Společnost DuPont při vývoji biotechnologických řešení klade důraz na maximální funkčnost a výkon a také na to, aby produkty měly co možná nejpříznivější vliv na životní prostředí. Řídí se zásadou, že je třeba neustále pracovat na inovacích, a tak průběžně zdokonaluje své produkty a procesy. Materiály, které byly zpočátku vnímány jako „alternativní“, se tak postupně stávají standardem.

Biotechnologická řešení společnosti DuPont jsou určena kupříkladu pro výrobu krmiv, potravin, detergentů, textilních materiálů, koberců, produktů pro osobní hygienu a biopaliv. Již se nám podařilo vytvořit první biomateriály, bio-propandiol (Bio-PDO®) a Sorona®, a v současné době děláme velké pokroky ve vývoji technologie pro zpracování celulózového etanolu.

Věříme, že cestou k řešení hlavních problémů, s nimiž se lidstvo musí vyrovnávat, je inkluzivní inovace. Pokud budeme efektivně spolupracovat s našimi partnery a úspěšně propojíme své znalosti z oblasti biotechnologie, chemie a technologií materiálů, bioekonomika nemusí zůstat jen nedostižným snem.

POUŽITÍ A APLIKACE