Obaly a tisk

Inovace v obalech: od prvotního návrhu až ke koncovému spotřebiteli

Díky specializovaným a cenově výhodným řešením společnosti DuPont mohou majitelé značek, zpracovatelé, výrobci i specializované firmy a tiskárny snadno uskutečnit své cíle v oblasti prezentace značky, hospodářských výsledků i udržitelnosti.

Společnost DuPont má vynikající znalosti o tvorbě a využívání obalů v nejrůznějších průmyslových odvětvích. Zákazníkům, kteří potřebují upravit obaly svých produktů tak, aby lépe odpovídaly jejich obchodní strategii, proto vždy dokáže navrhnout optimální řešení.

Speciální pryskyřice a vyspělé materiály z našeho širokého sortimentu zákazníkům umožňují dosáhnout lepšího efektu za nižší cenu. Inspirují designéry k tvorbě atraktivních řešení a navíc přispívají ke zmírňování dopadu výrobních procesů i samotných produktů na životní prostředí.

Naše těsnicí hmoty a plombovací pryskyřice spolehlivě uchovávají aroma, zaručují bezpečnost potravin a brání jejich znehodnocení a kažení. Jiné druhy pryskyřic a obalových materiálů zajišťují ochranu zdravotnických a průmyslových produktů od chvíle, kdy opustí výrobní linku, až do okamžiku, kdy se dostanou na pulty. Ve spolupráci se svými partnery přinášíme inovace obalových materiálů, díky nimž se snižuje konečná hmotnost obalů, a tudíž i spotřeba paliva při jejich přepravě. Šetrná k životnímu prostředí jsou také naše tisková řešení, k nimž patří například systém použití termálních tiskových desek bez rozpouštědel pro velkoformátový tisk.