Důlní průmysl

Produkty a technologie pro těžební průmysl

Produkty společnosti DuPont pro těžbu pomáhají řešit nejpalčivější problémy těžebního průmyslu.

Světová populace stále roste. S tím úzce souvisí pokračující rozšiřování městských sídel a industrializace a také demografické a geografické změny a nebývale vysoké nároky na naši planetu a zdroje, které nám poskytuje. Jejich potřeba stoupá především v rozvojových zemích.

Vzhledem k nárůstu poptávky po primárních zdrojích, zejména v rozvíjejících se ekonomikách, tedy dnes těžební průmysl hraje velmi důležitou roli. Experti musí ustavičně řešit otázky, jako je snižování výtěžnosti, těžba v odlehlých či politicky nestabilních oblastech, rostoucí rozsah projektů a zvyšující se požadavky na bezpečnost a ochranu životního prostředí a rovněž na produktivitu a spolehlivost provozů.

Společnost DuPont má vynikající odborné a vědecké zázemí a značný inovativní potenciál, a proto významně přispívá ke zmírnění řady zásadních problémů, s nimiž se těžební průmysl potýká.

Ve spolupráci s těžebními společnostmi, státním sektorem, průmyslovými výrobci i akademickými pracovníky vyvíjíme množství vysoce funkčních materiálů a testujeme je pro nejrůznější použití. Jako příklad můžeme uvést Kevlar®, Tyvek®, Tychem®, Nomex®, Hytrel® či Delrin®. 

Usilujeme také o zkvalitňování pracovního prostředí a kultury na pracovištích po celém světě. Naším cílem je, aby pracoviště byla bezpečnější, produktivnější a udržitelnější, a to jak z hlediska sociálního, tak z hlediska ochrany životního prostředí.

Pokud potáhneme za jeden provaz, můžeme i v těžebním průmyslu dospět k udržitelnému rozvoji.

INFORMACE A NÁMĚTY

PŘÍPADOVÉ STUDIE

ZNAČKY SPOLEČNOSTI DUPONT