Státní správa a veřejný sektor

Státní správa a veřejný sektor

Společnosti DuPont plní specifické potřeby federálních, státních a místních vládních organizací ve veřejném sektoru prostřednictvím inovace na základě nejnovějších vědeckých poznatků a spolupráce.

S nárůstem počtu obyvatel naší země také narůstají problémy s národní obranou. Společnost DuPont si uvědomuje, že ochrana naší země a plnění potřeb jejích obyvatel v oblasti energie a potravin není úkol pro pouze jednu společnost. Díky spolupráci s místními, státními a národními úřady jsme schopni nabízet širokou škálu produktů, které tyto rostoucí potřeby plní. Konec konců máme všichni společný cíl: učinit svět lepším místem pro život nás všech. Pokud o řešeních pro státní správu od společnosti DuPont chcete zjistit podrobnější informace, klikněte sem.

INFORMACE A NÁMĚTY