Potraviny a nápoje

Potravinová řešení, která pomáhají stále rostoucí populaci prosperovat

Společnost DuPont spolupracuje s výrobci a producenty potravin na celém světě s použitím vědy, která jim pomáhá budovat jejich podnikání a nasytit rozrůstající se světovou populaci.

Do roku 2020 společnost DuPont investuje více než 10 miliard USD do 4 000 produktů používaných jako potravinové řešení. V současnosti se více než 60 % celkových našich investic na výzkum dává na potraviny. Vědci a odborníci z oblasti obchodu společnosti DuPont spolupracují s výrobci a producenty potravin na celém světě, aby byly potraviny bezpečnější, zdravější, aby lépe chutnaly a aby jejich výroba byla jednodušší.

Zavádíme inovace v celém potravinovém řetězci – od osiva až po potravinové přísady a balení bezpečnou technologií. Současně se změnou chutí se vyvíjejí i nařízení a znásobují se výzvy k zajištění vhodné dodávky potravin. Spolupracujeme se zákazníky a partnery na vývoji komplexních řešení.