Osiva

Zemědělská osiva značky Pioneer® plodí úspěch

Náš sortiment nabízí jistotu vysokých výnosů a nepřeberné množství možností.

Společnost DuPont Pioneer kombinuje nové technologie s těmi konvenčními. Její řešení díky tomu úspěšně pomáhají uspokojit stále vyšší a vyšší poptávku po zemědělských osivech a produktech a nasytit rostoucí populaci. Experti společnosti si velmi dobře uvědomují, jak důležité je z hlediska dneška i budoucnosti, aby se orná půda využívala maximálně produktivním a zároveň udržitelným způsobem.

Společnost Pioneer je již řadu let spolehlivým partnerem farmářů po celém světě. Jejím cílem je zvýšení produkce potravin, a tak pěstitelům nabízí produkty nejvyšší kvality a také agronomické know-how a pomáhá jim volit plodiny, jež se nejlépe hodí na jejich pole a jež slibují maximální výnosy. Aby přispěla ke zlepšení hospodářských výsledků farmářů a potažmo optimalizaci celého hodnotového řetězce v sektoru potravinářství a energetiky, intenzivně pracuje na šlechtění nových zemědělských osiv a zdokonalování použití nových technologií.