Farmaceutické výrobky

Produkty pro farmaceutický průmysl

Společnost DuPont – váš spolehlivý partner pro farmaceutický průmysl

Společnost DuPont prostřednictvím svých produktů pro farmaceutický průmysl napomáhá rozvoji v oblasti vývoje léčiv a přispívá k tomu, že se na trh dostávají skutečně bezpečné a účinné produkty. Vždy respektuje důvěrný charakter některých informací a vždy uplatňuje své nejlepší vědecké znalosti. Některé její produkty, například vzácné cukry L-ribóza a L-xylóza, se vyrábějí za účelem použití při výrobě léků a ochucovacích přípravků a také potravinových doplňků.

Značnou pozornost společnost věnuje vývoji nové generace pohonných náplní. Pro použití ve farmacii nabízí ucelenou řadu alternativních pohonných náplní, které nepoškozují ozónovou vrstvu. Jde o farmaceutické pohonné náplně Dymel®. Společnost v souvislosti s jejich výrobou uplatňuje své tradiční bezpečnostní zásady, poctivý vědecký přístup a technologie a využívá své kontakty a postavení na globálním trhu. Výrobci léčiv díky tomu snadno splní zákonné požadavky, dosáhnou cílů, jež si ve vztahu ke konkrétnímu produktu stanovili, a rozšíří svou působnost na trzích.

Společnost DuPont dodává také sortiment funkčních pomocných látek s různými potravinářskými složkami, například pomocné látky Rylo na bázi tuků, dále několik hydrokoloidů, jako jsou alginát, guarová guma, pektin a sladidla typu xylitolu a laktitolu.