Osobní ochrana v petrochemickém a chemickém průmyslu

Osobní ochrana v petrochemickém a chemickém průmyslu

Když pracujete každý den s hořlavými a nepředvídatelnými materiály, potřebujete oděv z nehořlavé tkaniny a také chemickou ochranu.

DuPont rozumí rizikům, kterým čelíte – potenciálně výbušné atmosféře, chemickým rizikům nebo požárům – a snaží se neustále zlepšovat své špičkové technologie, které již mnoho let umožňují zajistit bezpečí pro pracovníky a techniky v oboru.

DuPont™ Tyvek®

Ochranné oděvy Tyvek® pomáhají zajistit bariéru proti malým pevným částicím a jsou odolné vůči kapalným aerosolům nízké intenzity. Používají se při různých činnostech v ropném a plynárenském průmyslu, kde je vyžadována základní ochrana, například při průmyslovém čištění a údržbě nebo čištění půdy. Jsou prodyšné, lehké a pohodlné a pomáhají provést i nejšpinavější práci. Výrobky Tyvek® mají antistatické vlastnosti, které pomáhají předcházet nehodám ve výbušném prostředí.

DuPont™ Tychem®

Řada Tychem® nabízí lehkou ochranu proti stovkám kapalných chemikálií a kyselin, od nízko toxických chemikálií až po organická nebezpečí. Oděvy jsou navrženy pro manipulaci s oleji, dekontaminaci půdy, odstavování výrobních provozů, průmyslové čištění a údržbu, čištění zásobníků a ropných tankerů, likvidaci uniklých látek a odstraňování následků nehod, sektor plynárenství, obvyklé použití v chemickém průmyslu nebo činnosti, kde je nutná ochrana proti biologickým rizikům. Výrobky Tychem® mají též antistatické vlastnosti pro vyšší bezpečnost ve výbušných zónách.

DuPont™ Nomex®

Odolnost materiálu Nomex® proti ohni vyplývá z molekulární struktury vlákna a není dosažena následnou chemickou úpravou, takže se nesnižuje praním nebo opotřebením. Oděvy vyrobené z vlákna Nomex® jsou pohodlné, prodyšné a odolné proti roztržení a prodření. Nabízejí také výbornou návratnost investice, protože tepelná ochrana vyplývá z vlastností materiálu a v průběhu času se nesnižuje praním ani opotřebením.

Vlákno Nomex® nabízí nejen inherentní odolnost proti plameni; většina řešení Nomex® navíc zahrnuje i permanentně antistatické vlákno. Při elektrostatickém výboji (ESD) mohou vznikat jiskry s hodnotami energie postačujícími k zapálení okolních výparů, aerosolů hořlavých kapalin nebo částic prachu, s následkem exploze. Antistatické vlastnosti oděvu jsou proto nezbytné pro ochranu pracovníků v takto nebezpečném prostředí.