Osobní ochranné vybavení určené k použití při nanášení nátěrů

Řešení Tyvek® pro lakovny

Pro všechny práce spojené s nanášením laků a prováděním povrchových úprav, které vyžadují ochranu typu 5 a 6 nebo 4, 5 a 6, nabízí DuPont svoji řadu pracovních kombinéz Tyvek®, které v sobě slučují ochranu, pohodlí a trvanlivost.

Ochrana osob
Díky ochranné bariéře začleněné do materiálu přispívají kombinézy Tyvek® k zajištění vysoce účinné ochrany. Textilie Tyvek® má mimořádně hladký povrch, který odpuzuje anorganické kapaliny a aerosoly s nízkou koncentrací a snižuje přilnavost pevných částic. Kromě toho jsou pracovní kombinézy opatřeny antistatickou úpravou, což znamená, že jsou-li oděvy samotné i jejich uživatelé správně uzemněni, lze bezpečně odvádět elektrostatický náboj.

Ochranné oděvy Tyvek® jsou účinné při práci s vodou ředitelnými i práškovými laky. Samotná textilie Tyvek® navíc poskytuje vynikající bariéru proti malým částicím. Kombinézy Tyvek® rovněž výrazně překračují minimální požadavky testu předepsaného pro celotělové ochranné obleky typu 5 na ochranu proti pevným částicím (EN ISO 13982-2). Navíc je zajištěn vysoký uživatelský komfort, protože materiál kombinéz je propustný pro vzduch i vodní páru.

Ochrana procesů
Protože se ochranné oděvy Tyvek® vyrábějí z materiálu na bázi kontinuálních vláken vysokohustotního polyetylénu o mimořádné pevnosti, jemnosti a čistotě, nedochází u nich k odlamování ani uvolňování složek poškozujících lak, čímž je minimalizováno nebezpečí znečištění upravovaných povrchů. Kromě toho kombinézy Tyvek® chrání povrchy před kontaminací způsobenou vlasy, kůží a částicemi na oděvu nošeném pod ochrannou kombinézou pracovníka. Kombinace hladkého povrchu ochranných oděvů Tyvek® a jejich antistatické úpravy brání částicím prachu v ulpívání.

Dodatečná ochrana: Oděvy a doplňky Tychem® 6000 F
Pro pracovní úkony související s nanášením laků, mezi které patří příprava nátěrových hmot, čištění povrchů nebo používání zásobníků s ředidly, doporučuje společnost DuPont svoji řadu lehkých a vysoce účinných ochranných oděvů a doplňků (rukávníků, zástěr, plášťů a protiskluzových návleků na obuv) Tychem® 6000 F. Oděv Tychem® 6000 F také přispívá k ochraně proti biologickým rizikům, široké řadě vysoce koncentrovaných anorganických chemikálií a mnoha organickým chemikáliím. Použití ochranných kombinéz Tychem® 6000 F by se mělo zvážit také při práci s organickými rozpouštědly, jako jsou aromatické sloučeniny a alifatické uhlovodíky. Textilie Tychem® je velmi lehká, netřepivá a, stejně jako materiál Tyvek®, odolná proti roztržení a prodření, přičemž neobsahuje žádná plniva nebo pojiva, která by měla sklon k uvolňování z materiálu.

Další informace o tom, jakým způsobem můžete být účinně chráněni při aplikaci nátěrů a laků, získáte kliknutím zde

ZNAČKY SPOLEČNOSTI DUPONT

PŘÍPADOVÉ STUDIE

INFORMACE A NÁMĚTY