Osobní ochranné prostředky proti ropě a plynu

INFORMACE A NÁMĚTY

Přidat filtr

Plánování rozsáhlých operací odstraňování následků

Plánování rozsáhlých operací odstraňování následků

Odstraňování následků nehod může mít řadu podob a právě potřeba být připraven na celou řadu možných událostí představuje pro plánovače postupu při mimořádných událostech jednu z největších výzev.

Odstraňování následků ekologických havárií a jiné likvidace škod velkého rozsahu

Odstraňování následků ekologických havárií a jiné likvidace škod velkého rozsahu

Ekologické katastrofy a havárie mohou být způsobeny buď lidským činitelem, nebo přírodním jevem, tak či onak však téměř vždy vyžadují rychlou a účinnou odezvu, je-li třeba zmírnit a napravit dopad na lidi a životní prostředí.

Tyvek® 800J pro prodyšnou, kapalinotěsnou ochranu

Tyvek® 800J pro prodyšnou, kapalinotěsnou ochranu

Technický vývoj ochranných textilií a oděvů je zcela oprávněně určován požadavky na účinnost. Při existenci vysoce účinné ochrany, která je v současnosti dostupná pro většinu průmyslových, zdravotnických i ekologických rizik, se však zaměření obrací na zlepšování vlastností bezpečnostních oděvů a doplňků z hlediska nošení a používání. Nový protichemický ochranný oděv Tyvek® 800J, který je určen k použití po omezenou dobu, slučuje prodyšnost textilie Tyvek® s ochranou „typu 3“ proti tlakovým proudům kapalin a vodou ředitelných chemikálií.

DuPont™ SafeSPEC™ – usnadnění výběru oděvu

No results founds