Osobní ochranné prostředky proti ropě a plynu

Osobní ochranné prostředky v petrochemii a plynárenství

Odborní pracovníci v ropném a plynárenském průmyslu jsou každý den vystaveni bezpočtu životu nebezpečných chemických rizik.

Nebezpečí hrozí při každé práci, od stavby základů ropných vrtů a vztyčování skladovacích nádrží až po chemickou úpravu či hydraulické lámání vrtů.

Při vrtání na moři představují nebezpečí unikající plyny, sulfanový plyn během vrtání, přítomnost těžkých kovů a benzenu v ropě, ale i azbest, formaldehyd, kyselina chlorovodíková a běžně se vyskytující radioaktivní materiály (NORM).

I v případě běžně bezpečných rafinerií představují jisté aktivity – odebírání vzorků, kontrola, úprava nebo doplňování katalyzátoru – chemická rizika, která jsou stejně velká jako kdekoli jinde. Riziko se také zvyšuje v průběhu pravidelně plánované údržby a odstávek při opravách.

Pracovníci jsou rovněž potenciálně vystaveni plamenům a ohni a jiným následkům výbuchů.

Pracovníci potřebují účinnou ochranu proti všem těmto potenciálním nebezpečím a musí být schopni v ochranných oděvech pohodlně pracovat po celou směnu.

Posláním společnosti DuPont je zajišťovat odolná řešení, která přispívají k obraně proti životu nebezpečným rizikům.

 

DuPont™ Tyvek® a DuPont™ Tychem®

Vedle antistatické úpravy nabízejí kombinézy Tyvek® a Tychem® pomoc při velmi žádoucí ochraně proti chemikáliím a pevným částicím.

Jednorázové kombinézy Tyvek® 500 Xpert a Tyvek® 600 Plus přispívají k ochraně proti jemným částicím a nízkotlakým anorganickým chemickým látkám na bázi vody s nízkou koncentrací. Jsou pevné, prodyšné a pohodlné a lze je použít pro řadu pracovních činností.

Nová kombinéza Tyvek® 800 J poskytuje ochranu proti olejům, částicím a tlakovým proudům vodou ředitelných chemikálií v podobě velmi pohodlného, prodyšného oděvu s omezeným použitím typu 3.  

Sortiment jednorázových protichemických ochranných kombinéz vyráběných z textilie Tychem® pomáhá zajistit lehkou, ale účinnou ochranu, od chemikálií s nízkou toxicitou až po biologicky nebezpečné látky. Oděvy z textilie Tychem® se obvykle užívají v mnoha různorodých oblastech, jako je rafinace ropy, distribuce zemního plynu, likvidace výrobních závodů, dekontaminace půdy, čištění průmyslových nádrží nebo likvidace uniklých kapalin. Hodí se především pro práce s častou expozicí nebezpečným chemikáliím, například při údržbě a opravách. To platí zejména pro Tychem® 6000 F díky vysoce kvalitní bariéře vůči široké škále organických chemických látek a pro díky zvýšené pevnosti.

 

 

DuPont™ Nomex®

Vlastnosti vlákna Nomex® z hlediska odolnosti proti plameni vyplývají z vlastní molekulární struktury, nikoli následné chemické úpravy, takže se nemohou ztrácet praním ani nošením.

Oděvy vyrobené z tkaniny Nomex® jsou pohodlné, prodyšné a odolné vůči roztržení a oděru. Nabízejí také výbornou návratnost investice, protože tepelná ochrana vyplývá z vlastností materiálu a v průběhu času se nesnižuje praním ani opotřebením.

Vlákno Nomex® nabízí nejen inherentní odolnost proti plameni; většina řešení Nomex® navíc zahrnuje i permanentně antistatické vlákno. Při elektrostatickém výboji (ESD) mohou vznikat jiskry s hodnotami energie postačujícími k zapálení okolních výparů, aerosolů hořlavých kapalin nebo částic prachu, s následkem exploze. Antistatické vlastnosti vlákna jsou proto na ochranu pracovníků v takto rizikových prostředích nezbytné.

Kombinézy s omezenou ochranou proti šíření plamene vyrobené z textilie DuPont™ ProShield® 20 SFR lze snadno oblékat přes nehořlavé oděvy vyrobené z tkaniny Nomex®. Přispívají tak k ochraně pracovníků před kontaminací a také k ochraně primárních nehořlavých oděvů, používaných opakovaně.

Další informace o použití produktů DuPont v jiných fázích výroby získáte kliknutím sem.

ZNAČKY SPOLEČNOSTI DUPONT

PŘÍPADOVÉ STUDIE

INFORMACE A NÁMĚTY