Protiradiační ochranný oděv

Ochranný oděv proti radioaktivním částicím

Ochranné oděvy proti radioaktivním částicím z textilie DuPont™ Tyvek® pomáhají v bílých zónách jaderných zařízení, generátorech energie a výzkumných laboratořích zabránit částicím prachu a kapalinám v kontaminaci kůže a spodní vrstvy oděvu. Dekontaminace a likvidace kontaminovaného oděvu po použití přispívá k prevenci sekundární kontaminace.

Po tragické události v Japonsku vyvstávají otázky ohledně ochrany před jadernými riziky. Tento problém má dva hlavní aspekty: rizika ionizujícího záření a rizika radioaktivních částic a kapalin.

Rizika ionizujícího záření
Textilie užívané k výrobě jednorázových ochranných oděvů neposkytují bariéru vůči ionizujícímu záření (např. paprsky gama, rentgenové záření nebo radioaktivní částice alfa a beta). Standardní postup používaný ke zmírnění expozice pracuje s atributy času, vzdálenosti a stínění. V případě oděvů mohou částečné stínění zajistit speciální oděvy, které obsahují materiály na bázi olova. Společnost DuPont nenabízí žádné speciální oděvy poskytující ochranu před riziky ionizujícího záření.

Rizika spojená s částicemi a kapalinami kontaminovanými radioaktivitou
V případě rizik spojených s částicemi a kapalinami kontaminovanými radioaktivitou neslouží oděvy k blokování samotné radiace, ale k minimalizaci propouštění radioaktivních materiálů, takže zároveň minimalizují kontakt s kůží a spodní vrstvou oděvu. Tyto oděvy jsou navrženy pro nošení v potenciálně zasažených oblastech. Předpokládá se jejich následné rychlé svlečení a likvidace, aby se po opuštění potenciálně zasažené oblasti minimalizovalo dlouhodobé vystavení radioaktivnímu materiálu a zabránilo kontaminaci jiných oblastí.

Chemické ochranné oděvy jsou určeny k jednorázovému použití tak, aby se minimalizovala křížová kontaminace radioaktivními částicemi. Obecně lze říci, že čím více je tělo zakryto, tím lépe: kombinézy s kapucí přispívají k ochraně oděvu a vlasů před radioaktivními materiály. DuPont nabízí speciálně navržené oděvy, které přispívají k ochraně před radioaktivními částicemi a kapalinami. Konkrétní typy textilií, provedení švů a design oděvů by měly být specifikovány podle příslušných rizik. Vedle toho se v závislosti na vyhodnocení rizika používají v kombinaci s vybraným oděvem další vhodné osobní ochranné prostředky, např. respirátory, ochranné brýle, rukavice a obuv.

Ochranné oděvy Tyvek® 500 Xpert, Tyvek® 600 Plus, Tychem® 2000 C Standard, Tychem® 6000 F Standard a splňují testy podle normy EN 1073-2 jako ochranné oděvy proti kontaminaci radioaktivními částicemi.

Protože existuje široké spektrum činností a rizik spojených s kontaminací radioaktivitou, nabízí společnost DuPont široký sortiment protiradiačních ochranných oděvů.

Protože s kontaminací radioaktivitou se lze setkat v mokrém, suchém nebo smíšeném prostředí, přihlíží společnost DuPont i k těmto rizikům.  

 

ZNAČKY SPOLEČNOSTI DUPONT

PŘÍPADOVÉ STUDIE

INFORMACE A NÁMĚTY