Osobní ochranné pomůcky pro zpracování potravin

Osobní ochranné prostředky pro zpracování potravin

Kontaminace produktů nemá pouze zásadní dopad na kvalitu a trvanlivost potravin, nýbrž také nepříznivý vliv na pověst výrobce a na náklady. Proto jsou ochranné oděvy DuPont s omezeným použitím první volbou pro provozní personál i návštěvníky.

V potravinářském průmyslu existují značná rizika kontaminace výrobků a přenosu infekcí, jejichž zdrojem jsou zaměstnávané osoby, které se podílejí na výrobním procesu. I notoricky známý „vlas v polévce“ je nepochybně dostatečným důvodem pro stížnost.

Ochranné oděvy vyráběné z materiálů DuPont™ Tyvek® a DuPont™ Tychem® jsou navrženy tak, aby pomáhaly zabraňovat kontaminaci částicemi prachu, bakteriemi, výtrusy a parazity přenášenými na běžném oděvu nebo na lidském těle.

 

Spolehlivá ochrana pracovníků
Při provádění čištění nebo údržby výrobních zařízení mohou být zaměstnanci vystavováni účinkům dezinfekčních prostředků. Podle potravinářského informačního listu č. 29 vydaného britskou organizací HSE (Health and Safety Executive) zahrnují dezinfekční prostředky, které se běžně používají v potravinářském a nápojovém průmyslu: povrchově aktivní činidla, alkoholy, aldehydy, kyselinu peroctovou a chlornany.

Při plnění některých svých pracovních povinností mohou být zaměstnanci vystavováni také účinkům látek biologického původu. Příklady ohrožení biologického rázu zahrnují:

  • Bakterie salmonely. Tyto se mohou vyskytovat v provozech jatek a v dalších provozech masného průmyslu, při manipulaci s mlékárenskými produkty, ořechy a rybami nebo při zpracování zeleniny pěstované za použití organických hnojiv.
  • Virus hepatitidy A. Toto potenciální nebezpečí se vyskytuje při zpracování mušlí, ústřic, korýšů nebo salátů obsahujících zeleninu pěstovanou za použití organických hnojiv.

Přísady biologického původu však mohou být také účelově přidávány během zpracování dalších potravinářských produktů, například při výrobě různých mlékárenských produktů.

Textilie Tyvek® a Tychem® byly úspěšně podrobeny zkouškám podle normy EN 14126, přičemž textilie Tychem® splňuje požadavky na biologickou ochranu v nejvyšší třídě účinnosti.

Další informace o udržování vysoké úrovně ochrany zaměstnanců v potravinářském průmyslu získáte kliknutím zde.

 

ZNAČKY SPOLEČNOSTI DUPONT

INFORMACE A NÁMĚTY