Dekontaminace a sanace

Dekontaminace a sanace

Tisíce hektarů půdy v Evropě prochází každoročně dekontaminací a sanací. Patří sem i tzv. „brownfieldy“ – oblasti, které byly tradičně využívány pro průmyslové či zemědělské účely, lesnictví či těžební aktivity, stejně jako vojenské či zbrojní lokality z první a druhé světové války.

Znepokojivý počet znečišťujících látek

Dekontaminované lokality často představují náročné prostředí pro práci, protože mohou v různých fázích skrývat mnoho různých rizik. Oděv proto musí poskytovat nejen spolehlivou a robustní ochranu, ale také zajišťovat vysokou úroveň pohodlí a dobře padnout, aby v něm uživatelé mohli co nejlépe pracovat. 

ZNAČKY SPOLEČNOSTI DUPONT

PŘÍPADOVÉ STUDIE

INFORMACE A NÁMĚTY