Protichemická ochrana

Protichemická ochrana

Pracovníci v chemickém průmyslu denně pracují a manipulují s nebezpečnými částicemi a s chemikáliemi ve formě výparů i kapalin. Vědečtí pracovníci společnosti DuPont vyhodnotili nebezpečí a navrhli taková řešení pro osobní ochranné oděvy, která poskytují trvanlivou, komfortní a nekompromisní ochranu a která neztrácí svoji účinnost následkem opotřebení, jako je tomu v případě mnoha jiných ochranných materiálů.

Řada DuPont™ Tychem® nabízí chemickou ochranu proti výjimečně širokému spektru nebezpečí, včetně ohrožení chemikáliemi pod tlakem. Ochranné oděvy řady Tyvek® odolávají nejrůznějším chemikáliím ve formě nízkotlakých vodných roztoků o nízkých koncentracích a rovněž částicím o minimální velikosti 1 mikron.

Oděvy proti nebezpečí

Rozdílné aplikace znamenají i rozdílné bezpečnostní požadavky, které mohou být spojeny s potřebou různých typů ochranných oděvů. Nebezpečné látky používané v tomto průmyslovém odvětví zahrnují i vysoce hořlavá organická rozpouštědla - aldehydy, ketony, alifatické a aromatické uhlovodíky, alkoholy a estery, z nichž mnohé mají toxické nebo karcinogenní vlastnosti. Existují také vysoce žíravá kyselá a alkalická reakční činidla, která se používají při mnoha chemických reakcích a pročišťovacích postupech.

Obleky DuPont chrání proti chemikáliím a infekčním činitelům

DuPont představuje své nejnovější ochranné oděvy řady Tyvek® a Tychem®, které jsou určeny k použití proti účinkům chemikálií, nebezpečných látek a infekčních činitelů. V závislosti na modelu a na základní textilii je každý oblek certifikován podle pravidel CE jako ochranný oděv kategorie III, typu 3 až 6 a podle EN 14126 (ochrana proti infekčním agens), EN 1149-5 (antistatické vlastnosti) a EN 1073-2 (ochrana proti radioaktivním částicím).

DuPont™ Tyvek®

Jako jednorázovou ochranu proti široké řadě chemikálií obsažených ve vodných roztocích o nízkých koncentracích, proti částicím malých velikostí a k prevenci křížové kontaminace nabízí DuPont ochranné oděvy Tyvek® 600 Plus, typ 4-B. Oděvy Tyvek® 600 Plus sestávají ze špičkové polyetylénové textilie vyráběné technologií flash-spinning, jsou opatřeny přelepenými švy a poskytují ochranu proti kyselinám, alkalickým a solným roztokům o nízkých koncentracích a současně poskytují omezenou ochranu před nebezpečným organickým prachem.

Testováno v extrémních podmínkách

Penetrace kapalin je fyzikální proces, při němž kapalina proniká skrz textilii tím, že prochází póry nebo otvory v textilii. Výsledky testu penetrace podle normy EN ISO 5630 při minutové expozici nebezpečné látce (což sotva odpovídá reálným pracovním podmínkám) neukázaly prakticky žádný rozdíl mezi třemi porovnávanými materiály (SMS, Tyvek®, mikroporézní film). Oproti tomu permeace je proces, kterým se nebezpečná kapalná chemikálie dostává skrz ochranný oděv na molekulární úrovni. Při zkoušce permeace podle normy EN ISO 6529 se posuzuje dlouhodobé působení po dobu až 8 hodin, a proto má tato zkouška podstatně větší praktický význam.

DuPont™ Tychem®

Materiály Tychem® poskytují nejvyšší úroveň ochrany před nebezpečnými organickými látkami a infekčními činiteli podle normy EN 14126. Kapuce obleků Tychem® umožňuje volný pohyb hlavy, aniž by omezovala uživatelův výhled, a současně zajišťuje těsné přilehnutí k dýchací masce. Ideální střih obleků Tychem® je dále zdokonalen elastickým pasem a manžetami rukávů i nohavic, které rovněž přispívají ke snížení rizika průsaku v místech otvorů. Švy přelepené krycími páskami poskytují stejný bariérový účinek jako základní materiál obleků.

Další informace o ochraně proti prachu a částicím zobrazíte kliknutím zde.

PŘÍPADOVÉ STUDIE

INFORMACE A NÁMĚTY