Chemická ochrana pro armádu a policii

Poskytujeme chemickou ochranu našim ochráncům

Mnoho vojenských a policejních činností vyžaduje efektivní chemickou ochranu – a tu společnost DuPont se značkovými oděvy Tychem®, Tyvek® a Nomex® poskytuje.

Naše ochranné oděvy jsou přizpůsobeny mnoha různým rizikům a přispívají k různým druhům chemické ochrany v situacích, ke kterým dochází v armádě a u policie, např. při příjezdu na místo akce, záchraně oběti, likvidaci nebezpečných látek, shromažďování důkazů, odstraňování těl a vyčištění lokality.

Obecně řečeno, existují dva hlavní typy oděvů: plynotěsné a plynopropustné. Plynotěsné oděvy jsou založeny na nepropustné bariéře, která nositele chrání před riziky, zatímco plynopropustné oděvy jsou prodyšné a dovolují tělesné vlhkosti cirkulovat přes oděv. Posláním společnosti DuPont je přispívat k ochraně proti chemickým, biologickým, radiologickým a jaderným rizikům (CBRN). Nabízíme speciálně vyvinuté kombinézy Tyvek® a Tychem® a řešení Nomex® pro vysokou úroveň ochrany.

DuPont™ Tyvek®

Textilie Tyvek® pomáhají poskytovat ochranu, odolnost a pohodlí, které zaměstnanci vystavení nebezpečným pevným částicím, aerosolům a lehkému potřísnění kapalinami potřebují, aby se mohli soustředit na svou práci. Díky vysoké účinnosti protičásticové bariéry, minimálnímu pouštění vláken a složení bez kontaminačních látek jsou oděvy vyrobené z materiálu Tyvek® obzvláště vhodné k aplikaci ve forenzním vyšetřování a k ochraně místa činu před kontaminací nositelem, oděvem a křížovou kontaminací.

DuPont™ Tychem®

Oděvy vyrobené z materiálu Tychem® využívají technicky vyspělých bariérových textilií, testovaných na celou řadu nebezpečných látek, které pomáhají určit účinnost proti permeaci, což je u textilií vystavených nebezpečným chemikáliím rozhodující. Společnost DuPont vyvinula tento materiál speciálně na ochranu havarijních zásahových týmů a záchranářů proti nebezpečným kapalinám, výparům, plynům a částicím. Tyto pevné, lehké oděvy jsou odolné proti roztržení a prodření a zachovávají tak funkčnost ochrany, protože bariéra zůstává nedotčena. K dispozici je celá řada řešení pro různé druhy rizika a úrovně požadované ochrany. Ochranné oděvy Tychem® 6000 F byly vyvinuty speciálně na ochranu proti toxickým chemikáliím, korozivním kapalinám a bojovým látkám.

DuPont™ Nomex®

Tkanina Nomex® se užívá v kombinaci s ostatními textiliemi k výrobě prodyšných ochranných oděvů navržených tak, aby poskytly uživateli pohodlí a zároveň přispěly k ochraně proti tepelným rizikům a rizikům CBRN. Společnost DuPont nedávno vyvinula novou technologickou platformu dostupnou pod označením Nomex® LS, díky které jsou tkaniny Nomex® lehčí a pevnější. Důraz je kladen zejména na kombinovaná vylepšení odolnosti proti oděru a roztržení. Uvedení lehkých tkanin Nomex® LS posouvá pohodlí i ochranu na novou úroveň.

PŘÍPADOVÉ STUDIE

INFORMACE A NÁMĚTY