African swine fever (ASF) recommendations for personal protective equipment

Africký mor prasat (AMP) je vážné a vysoce nakažlivé virové onemocnění domácích i divokých prasat s vysokou mírou úmrtnosti. Není nebezpečné pro člověka ani ostatní druhy domácích zvířat. Koncentrace viru je obzvláště vysoká v krvi a tkáni, ale k vylučování viru dochází i slinami, močí, exkrementy nebo spermatem.

Africký mor prasat se přenáší přímým kontaktem mezi zvířaty nebo nepřímým kontaktem, např. prostřednictvím virem kontaminovaných objektů, krmiva, odpadu z krmiva atd. Virus mohou po kontaktu s nakaženými zvířaty přenášet i lidé, např. špinavýma rukama, botami nebo oblečením.

Za účelem prevence, resp. omezení šíření této zvířecí choroby byl přijat široký okruh oficiálních opatření. Např. v případě epidemie u domácích zvířat tato opatření zahrnují porážku a bezpečnou likvidaci všech prasat na zasažené farmě a následné důkladné vyčištění a dezinfekci chlévů a dalších staveb.

Osobní ochranné prostředky pro práci se zvířecími chorobami

Výše uvedené činnosti vyžadují použití vhodných osobních ochranných prostředků s cílem:

 • zamezit šíření nákazy do dříve nezasažených oblastí,
 • ochránit osoby provádějící čištění a dezinfekci před kontaktem s použitými chemikáliemi.

Tyto osobní ochranné prostředky zahrnují protichemické obleky, které musí fungovat jako ochrana proti infekčním agens a pod tlakem stříkajícím chemikáliím.

Společnost DuPont Protection Solutions poskytuje tři produktové řady, Tychem® 2000 C, Tychem® 6000 FTyvek® 600 Plus, které jsou pro podobné použití obzvláště vhodné. Splňují požadavky třídy nejvyššího zatížení podle normy EN 14126 (Ochranné oděvy. Všeobecné požadavky a metody zkoušení ochranných oděvů proti infekčním agens).
Také poskytují ochranu proti chemikáliím, které se běžně používají k dezinfekci.

dupont-tychem-C-inline
dupont-tychem-F-specifications

Kombinézy Tychem® 2000 C jsou vyrobeny z laminovaného materiálu využívajícího ověřenou ochrannou textilii DuPont™ Tyvek® a polymerovou vrstvu.

 • vysoce účinná bariéra proti infekčním agens podle normy EN 14126
 • certifikace jako protichemický ochranný oděv 3-B, 4-B, 5-B a 6-B
 • účinná bariéra proti různým anorganickým chemickým látkám (i pod tlakem)
 • ochrana proti dezinfekčním prostředkům
dupont-tychem-F-inline
dupont-tychem-F-specifications

Kombinézy Tychem® 6000 F jsou vyrobeny z robustní podkladové látky Tyvek®, na kterou je nalaminována naše vlastní ochranná bariéra.

 • vysoce účinná bariéra proti infekčním agens podle normy EN 14126
 • certifikace jako protichemický ochranný oděv 3-B, 4-B, 5-B a 6-B
 • vysoce účinná bariéra proti penetraci různých organických a silně koncentrovaných anorganických chemických látek (i pod tlakem)
 • ochrana proti vysoce toxickým dezinfekčním prostředkům
dupont-tyvek-classic-plus-inline
dupont-tyvek-classic-plus-specifications

Pro rutinní inspekci chlévů a dvorů a pro nenáročné čištění nabízí společnost DuPont kombinézu Tyvek® 600 Plus typu 4-B, 5-B a 6-B.

 • ochrana proti infekčním agens podle normy EN 14126
 • certifikace jako protichemický ochranný oděv 4-B, 5-B a 6-B
 • ochrana proti chemickým látkám na vodní bázi a v jemném postřiku
 • lehké, prodyšné pro vzduch a vodní páru

Doplňky Tychem® 2000 C a Tychem® 6000 F jsou ideálním řešením pro zvýšení ochrany částí těla, které jsou nebezpečným látkám vystaveny nejvíce. K dispozici jsou pláště, zástěry, rukávy a návleky na obuv.

 

ZNAČKY SPOLEČNOSTI DUPONT