Práce s azbestem

AZBEST – PŘÍRODNÍ VLÁKNO

Azbest představuje materiál, který skýtá řadu výhod a rozsáhle se využíval, než se ukázalo, že je vysoce toxický. V celé Evropě je jeho použití zakázáno od roku 2005, ale stále je možné jej nalézt v mnoha budovách a strojích. Ochranné kombinézy vyrobené z materiálu DuPont™ Tyvek® pomáhají zajistit pracovníkům bezpečí a poskytnout jim trvanlivou, pohodlnou a robustní ochranu proti azbestovým vláknům.

Vysvětlení nebezpečnosti azbestu

Azbest je obecný název několika v přírodě se vyskytujících vláknitých silikátových minerálů. Azbestová vlákna se vyznačují vysokou odolností vůči teplu a pevností, a po mnoho let se proto využívala v izolačních materiálech, například v izolačních hmotách a povlacích, podlahových dlaždicích, střešních taškách, azbestocementových výrobcích, elektrických izolačních materiálech, stejně jako v obložení spojky či brzd různých vozidel.

Protože je azbest velmi snadno drolivý, mikroskopická vlákna se v menších či větších množstvích uvolňují do vzduchu. Vdechování azbestových vláken může mít závažné zdravotní důsledky, včetně azbestózy, rakoviny plic a mezoteliomu.

Skandinávské země zakázaly azbest již v období od roku 1970 do roku 1980. Spojené království, Německo a Francie následovaly v 90. letech. Směrnice Evropské unie č. 1999/77/ES zakazuje všechny druhy použití azbestu od 1. ledna 2005 ve všech 27 členských státech. Azbest se však v mnoha budovách a dalších stavbách stále nachází.

Pracovníci údržby budov jsou velmi ohroženi kontaktem s vlákny při práci s izolací v budovách a průmyslových instalacích, jako jsou například trubky, střechy, stěny apod.

Minimalizace rizik při práci s azbestem

Směrnice Evropské rady č. 83/477/EHS o ochraně pracovníků před riziky souvisejícími s expozicí azbestu při práci, včetně následných pozměnění, se zabývá konkrétně ochranou pracovníků před riziky souvisejícími s expozicí azbestu při práci.

Členské státy implementovali tuto směrnici formou národních předpisů a některé přidaly ještě další požadavky. Seznamte se s legislativou upravující osobní ochranné pomůcky platnou ve vaší zemi!

Před prováděním jakékoli práce je třeba provést komplexní posouzení rizik a přijmout preventivní opatření. Zaměstnavatelé musí zajistit nezbytnou organizaci práce, vhodné zařízení (včetně vhodných osobních ochranných pomůcek), bezpečné systémy práce, výcvik, informace a dohled. Vhodné osobní ochranné pomůcky obecně zahrnují respirační vybavení, kombinézu, rukavice a vysoké bezpečnostní boty.

Výběr vhodného ochranného oděvu

V zájmu zabránění křížové kontaminaci, tj. přenosu azbestových vláken na kůži či prádle pracovníka do nekontaminovaných oblastí, následované jejich uvolněním a vdechnutím, je třeba opatřit ochranné kombinézy vysoce účinnou bariérou proti částicím rozptýleným ve vzduchu (kategorie III, typ 5). Musí splňovat následující obecné požadavky:

  • vysoce účinná bariéra proti částicím (materiál, švy),
  • hladký povrch bránící ulpívání částic na oděv,
  • pevné utažení v místech otvorů pro paže a nohy (elastické manžety na zápěstích a kotnících),
  • kompatibilita s dalšími OOP (obličejové masky, ochranné brýle, rukavice),
  • pohodlné nošení, vysoká míra svobody pohybu.

Národní předpisy však mohou jít ještě dále: Nová francouzská vyhláška č. 2012-639, která nabyla účinnosti 15. března 2013, například požaduje použití jednorázového oděvu, který splňuje požadavky minimálně úrovně typu 5 a je opatřen šitými a přelepenými nebo svařovanými švy. A dále: některé práce spojené s odstraňováním azbestu mohou vyžadovat dokonce ochranné oděvy s mírnou a vysokou odolností proti rozstřikovaným kapalinám (CE kategorie III, typ 3 a 4).

DuPont™ Tyvek® – trvanlivá a robustní ochrana proti jemným částicím a vláknům

Ochranné kombinézy vyrobené z materiálu DuPont™ Tyvek®, například Tyvek® 600 Plus a Tyvek® 500 Xpert, zajišťují vynikající ochrannou bariéru proti částicím rozptýleným ve vzduchu (typ 5).

Při porovnávání jejich výkonnosti coby bariéry s jinými oděvy typu 5 vyrobenými z mikroporézního filmu (MPF) a SMS (Spunbond/Meltblown/Spunbond), modely vyrobené z textilie Tyvek® vykazují výrazně nižší průměrný celkový vnitřní průsak (TILa) podle normy EN ISO 13982-2*, přičemž průměrná hodnota činila méně než 1 %. Norma upravující požadavky na výrobky typu 5 povoluje vnitřní průsak až 15 0 v 8 z 10 testů obleků.

Technická norma EN 1073-2** měří vnitřní průsak částic do celého obleku. Výsledek se pak vyjadřuje jako jmenovitý ochranný faktor (NPF) oděvu. Oděvy Tyvek® 600 Plus a Tyvek® 500 Xpert splňují požadavky kladené na třídu 2 (NPF > 50), zatímco většina ostatních ochranných obleků typu 5 splňuje pouze požadavky třídy 1 (viz tabulka).

Díky jedinečné netkané struktuře textilie Tyvek®, která tvoří trvanlivou bariéru proti částicím rozptýleným ve vzduchu a mnoha anorganickým chemickým látkám na vodní bázi, zůstává bariéra netknutá i tehdy, když je vnější vrstva na některých místech odřená. V případě použití MPF se ochranná vnější vrstva snadno poškodí odřením a otevřenější struktura SMS umožňuje, aby částice pronikaly dovnitř oděvu. (Viz tabulka)

Kromě toho, že se Tyvek® vyznačuje odolností vůči odření a protržení, je také lehký a měkký a propustný pro vzduch a vodní páru, takže je oblek velmi pohodlný. Díky jemnému povrchu a antistatické úpravě brání Tyvek® ulpívání částic na kombinézu.

ZNAČKY SPOLEČNOSTI DUPONT

INFORMACE A NÁMĚTY