Osobní ochrana v zemědělství

Osobní ochrana v zemědělství

Pracovníci v zemědělství se potýkají se dvěma obzvláště nebezpečnými typy rizik.

Ačkoli typické virové nemoci zvířat (prasečí chřipka, slintavka a kulhavka, ptačí chřipka apod.) se na člověka nepřenášejí, pracovníci v těsném kontaktu s infikovanými zvířaty – farmáři, veterináři a návštěvníci – mohou virus přenést (křížovým přenosem) snadno a kamkoli. Mnoho virů se přenáší na kůži, vlasech a oděvu a dokáže dlouho zůstat v aktivním stavu.

Zemědělství představuje jednu z nejnebezpečnějších profesí i kvůli užívání fytosanitárních produktů na ochranu plodin. Ve Velké Británii se ročně spotřebuje 23 000 tun pesticidů, herbicidů a dalších prostředků. Proto by všichni, kdo pracují s pesticidy nebo zvířaty, měli používat adekvátní osobní ochranné prostředky, aby ochránili sami sebe a předešli kontaminaci v dosud nekontaminovaných oblastech. Výběr oděvu závisí především na podmínkách expozice při aplikaci a na chemické toxicitě aplikované látky.

Ochrana proti fytosanitárním produktům při přípravě nebo aplikaci

Pro účinnou ochranu při používání fytosanitárních produktů se doporučuje používat minimálně chemické ochranné kombinézy s certifikací CE kategorie III, typu 4 (proti vodným kapalným aerosolům). Ochrana kategorie III, typu 4 poskytuje uživatelům fytosanitárních produktů účinnou ochranu proti široké škále vodných kapalných aerosolů (typ 4), aktivním látkám ve formě pevných částic (typ 5) a omezenou ochranu proti kapalnému postřiku (typ 6).

Riziko expozice nízkým nebo vysokým koncentracím aktivních látek, rozpouštědel a ředidel je u pracovníků obzvlášť vysoké v průběhu přípravy nebo aplikace, při čištění, vyprazdňování nádrží a v případě nesprávné funkce postřikových aparátů. V těchto případech se vedle ochranné kombinézy doporučuje oblékat přes kombinézu ještě zástěru nebo plášť vyrobený z textilie s adekvátní chemickou bariérou proti permeaci, aby byla zajištěna ochrana nejvíce exponovaných částí těla před organickými chemikáliemi. Toto řešení je optimální a praktické: poskytuje kvalitní chemickou bariéru v místech pravděpodobné expozice při zachování komfortu uživatele.

Ať už je expozice mírná (návštěvníci, zaměstnanci údržby, inspektoři kontrolující soulad zařízení, pracovníci užívající aplikátory nebo manipulující s ošetřovanými rostlinami) nebo intenzivní (obsluha a pracovníci připravující směsi do postřiků, kteří se dostávají do styku s odpadem nebo čistí aplikační zařízení), zajistí adekvátní osobní ochranné prostředky vyšší bezpečnost.

Je vhodné konzultovat údaje o chemické permeaci bariérové textilie vzhledem k fytosanitárním přípravkům a ředidlům.

Ochrana proti rizikům přenášeným zvířaty

Infekční částice se mohou přenášet mnoha způsoby, i prachem. Proto zaměstnanci i návštěvníci potřebují nepřetržitou ochranu. Oděvy DuPont™ Tyvek® 600 Plus mohou posloužit jako prostředky prevence přenosu na člověka tím, že poskytují vysoce kvalitní bariéru a blokují malé částice. Mnoho kombinéz, zejména kombinéz s nekvalitními švy, umožňuje prachu proniknout dovnitř. Proto se v zájmu účinnější ochrany doporučují oděvy se švy a zapínáním, které zabraňují proniknutí částic. Ochranný oděv Tyvek® Classic Plus nabízí přelepené švy a možnost utěsnit zip samolepicí klopou. Představuje ideální řešení v případech, kdy není třeba provádět mokrou dekontaminaci.

U veterinářů, farmářů a dalších pracovníků, kteří se dostávají do styku se živými zvířaty, infikovanými fekáliemi, tělesnými tekutinami či uhynulými zvířaty, se však doporučují oděvy nepropustné pro kapaliny. Tyto oděvy by se měly nosit také při chemickém čištění a dezinfekci, například kyselinou mravenčí. Oděvy musí mít švy a zapínání odolné proti prosáknutí kapaliny, které nepropustí kapalinu po celou dobu směny. Protože textilie DuPont™ Tychem® 2000 C úspěšně prošla všemi testy biologické bariéry dle EN 14126 (v nejvyšší třídě účinnosti) a švy a zapínání oděvů Tychem® 2000 C splnily zkoušku s tlakem kapaliny 3 bary, představují ochranné oděvy Tychem® 2000 C vynikající bariéru proti mokré kontaminaci.

Dekontaminace s dezinfekčními prostředky

V rámci biologické bezpečnosti je dobrou praxí ochranný oděv po použití dekontaminovat. Mnoho zemí má skutečně zavedeny zvláštní předpisy (např. ohledně mokré dekontaminace oděvu), aby chránily uživatele ochranných oděvů proti různým typům křížové kontaminace a pomohly omezit šíření chorob vyvolávaných patogeny, například ptačí chřipky či slintavky a kulhavky. Ideálním dezinfekčním prostředkem pro dekontaminaci oděvů užívaných k osobní ochraně je DuPont™ Virkon® S (www.virkons.com). Lze ho použít i k dezinfekci mokré kontaminace na oděvech vyrobených z textilie Tychem® 2000 C (viz www.ahs.dupont.com). Textilie, švy a zapínání oděvů vyrobených z materiálu Tychem® 2000 C jsou nepropustné pro dezinfekční přípravky stejně jako chemikálie, biologické činitele a bakterie.

Dezinfekční prostředky s vyšší úrovní toxicity však mohou skrze látku oděvu pronikat na molekulární úrovni. Aby mohla textilie oděvů sloužit jako bariéra proti těmto dezinfekčním prostředkům, je třeba bariéru zdokonalit. V těchto případech pomůže ideální řešení zajistit textilie Tychem® 6000 F. Kombinézy Tychem® 2000 C a Tychem® 6000 F splnily příslušné testy biologické bariéry v souladu s normou EN 14126 v nejvyšší třídě účinnosti. Oba oděvy mohou přispět k účinné ochraně pracovníků, kteří se podílejí na výrobě potravin.

Více informací o tom, jak se účinně chránit před fytosanitárními produkty, získáte kliknutím sem.

Virkon® S je registrovanou obchodní značkou společnosti E. I. du Pont de Nemours and Company a jejích poboček. Všechna práva vyhrazena.

ZNAČKY SPOLEČNOSTI DUPONT

INFORMACE A NÁMĚTY