Doplňky DuPont™ Tychem®: certifikovaná ochrana pro osoby, které pracují s fytosanitárními produkty

Ženeva, Švýcarsko, říjen 2012 – sortiment doplňků DuPont™ Tychem® 2000 C a Tychem® 6000 F, dostupný od divize DuPont Personal Protection, je nyní certifikován jako chemický ochranný oděv pro částečnou ochranu těla, kategorie III, typ PB [3].

DPT_EMEA_Tychem_Gown_218x109

Plášť DuPont™ Tychem® 6000 F

DPT_EMEA_Tychem_Apron_218x109

Zástěra DuPont Tychem® 6000 F

Nově certifikované produkty zahrnují pláště Tychem® 6000 F (model PL50) a zástěry Tychem® 6000 F (model PA30L0) určené pro použití v zemědělství, nejlépe ve spojení s celotělovou protichemickou ochrannou kombinézou typu 4, za účelem ochrany pracovníků manipulujících s fytosanitárními produkty.

Fytosanitární riziko

Použití fytosanitárních produktů pro ochranu proti parazitům představuje nedílnou součást integrovaného zemědělství, přesto ale může také představovat značné zdravotní riziko pro osoby, které s těmito produkty manipulují.

Riziko kontaminace je zvláště vysoké u osob, které jsou přímo vystaveny takovým produktům během přípravy či aplikace postřikových směsí, vyprazdňování a čištění zařízení, případně v okamžiku, kdy zařízení nefunguje správně.

Doporučení úřadů ohledně vhodných opatření pro prevenci rizika expozice zahrnují:

•           výběr nejméně škodlivého fytosanitárního produktu, který je k dispozici a který je současně nejvhodnější k dosažení očekávaného výsledku (fungicid, repelent, insekticid apod.),

•           kontrola a pročtení štítku a bezpečnostních údajů o použitém produktu, zejména částí o opatřeních pro použití a skladování,

•           systematické používání vhodných osobních ochranných prostředků (OOPP) při přípravě zákroku (rukavice, ochranné brýle, obličejová maska, vodovzdorné či protichemické kombinézy, bezpečnostní obuv apod.).

Ochranné řešení od společnosti DuPont

Pro ochranu během omezené expozice fytosanitárním produktům doporučuje DuPont kombinaci ochranného obleku typu 4, například kombinézy Tyvek® 600 Plus, spolu se zástěrou Tychem® F nebo pláštěm Tychem® 6000 F. Doplňky Tychem® 6000 F slouží pro ochranu určitých částí těla před kontaminací při expozici kapalné nebezpečné látce, a to tam, kde je to nejvíc potřeba. Je třeba provést posouzení rizik a ujistit se, že ochrana částí těla je dostatečná vzhledem k povaze expozice, a že bariéra textilie a švů proti chemické permeaci je pro daný produkt dostatečná.

Toto příslušenství zajišťuje optimální rovnováhu mezi ochranou a pohodlím pro nejvíce exponované části těla. Tychem® 6000 F je materiál, který se používá na chemické ochranné oděvy vyhovující normě EN 14605 (ochrana částí těla, typ 3), nabízí ochranu proti mnoha organickým a vysoce koncentrovaným anorganickým chemickým látkám pod tlakem, je odolný vůči oděru a pohodlný.

Doplňky jsou záměrně navrženy pro jednorázové použití, aby byl uživatel při každé expozici maximálně chráněn. Tím se liší od dlouhodobých kombinéz, které jsou vyrobeny z bavlny či polyesteru. Ty navzdory tomu, že mají výhodu opakovatelného použití po vyprání, mohou postupně ztrácet účinnost ochrany. Příslušenství DuPont je též speciálně navrženo pro vnitřní i venkovní použití a zajišťuje spolehlivou ochranu při náhlých poryvech větru apod.

Použití jinde než v zemědělství

Nově certifikované ochranné doplňky Tychem® 2000 C a 6000 F mohou při použití s chemickým ochranným oděvem nabídnout vyšší míru ochrany těch částí těla, které jsou nejvíce vystaveny nebezpečným látkám při celé řadě činností. Jsou ideální pro použití v laboratořích, v chemickém, jaderném a farmaceutickém průmyslu, v lakovnách a také v některých čistých prostorech. Zahrnují těsně padnoucí rukávníky, standardní zástěry, zástěry s rukávy se zapínáním vzadu (ve stylu operačních plášťů) a návleky na obuv s protiskluzovou úpravou.