UKAEA spolupracuje se společností DuPont na optimalizaci bezpečnosti

Pracovníkům v úřadu UKAEA je poskytována asistence při oblékání osobních ochranných prostředků v kontrolované zóně před zahájením práce a také je jim poskytována asistence při jejich svlékání ve vymezené oblasti, když je práce hotova.

Úřad Spojeného království pro atomovou energii (UKAEA) odpovídá za uvedení lokality bývalé jaderné elektrárny Windscale, jež se nachází na západním pobřeží Cumbrie, do stavu tzv. brownfieldu. UKAEA plánuje, že do roku 2015 bude mít veškerá zbývající jaderná zařízení v pasivně bezpečném režimu, který bude vyžadovat minimum zásahů, přičemž všechny související budovy budou zbourány až na úroveň terénu. Když se úřad UKAEA snažil najít cesty, jak zlepšit bezpečnost a ochranu poskytované ochrannými obleky, které nosí pracovníci zařízení pro zkoumání materiálů po ozáření, a dosáhnout shody s přísnými požadavky normy EN 1073-2 pro ochranu proti radioaktivnímu prachu, rozhodl se pro spolupráci se společností DuPont.

Model pro odstavení reaktoru

V roce 1981 byl pokročilý plynem chlazený reaktor ve Windscale (WAGR) odstaven a bylo z něj vyjmuto palivo. Reaktor WAGR nyní představuje předváděcí platformu pro trvalé odstavení reaktorů. Zařízení pro zkoumání materiálů po ozáření u reaktoru WAGR je vybaveno soustavou komor s betonovým stíněním. Odstíněné komory, které byly původně zbudovány pro účely zpracování paliva z reaktoru a doplňování nového paliva do reaktoru, nyní obsahují zbytky provozního odpadu, který je znovu umisťován do obalů a odstraňován. Následně budou vyřazeny z provozu i samotné komory.

Radioaktivní materiály je možné prohlížet z bezpečné oblasti (z čelní části komor) přes 120 cm silná okna, z nichž každé obsahuje 700 litrů bromidu zinečnatého, který chrání pracovníky před ozářením. Technici v předních částech komor používají dálkově ovládané manipulátory k přesunu komponent v komorách na rozřezání, předtím než jsou odklizeny k zabalení a uskladnění. Riziko vystavení radiaci v přední části komory je mimořádně malé – ve skutečnosti menší, než by v některých případech nastalo v přirozeném prostředí. Gary McMinn, který pracoval jako bezpečnostní poradce pro UKAEA Windscale po dobu posledních deseti let, vysvětluje: „V zařízeních pro zkoumání materiálů po ozáření (Post Irradiation Examination, PIE) nosí osobní ochranné prostředky inspektoři radiační ochrany, pracovníci zabývající se odstavováním zařízení, technici, elektrikáři a montéři. Přestože pracovníci v areálu vždy nosili ochranné kombinézy, bezpečnostní obuv, respirátory a rukavice, neustálé monitorování a zpětná vazba uživatelů naznačují, že stávající vybavení už nevyhovovalo novým, přísnějším normám. Analýza ukázala, že lze zlepšit postupy oblékání a svlékání, stejně jako design oděvu.“

Na míru šité řešení Tyvek®

Díky intenzivní spolupráci se společností DuPont Personal Protection bylo nalezeno řešení všech požadavků UKAEA na ochranné oděvy: byl navržen oděv DuPont™ Tyvek® 600 Plus s ponožkami a palcovými poutky. Kromě toho byly vypracovány a zavedeny nové postupy oblékání a svlékání.

Tyvek® byl zvolen pro svou vysokou ochrannou bariéru. Navíc je pevný, odolný proti roztržení a oděru a pohodlně se nosí. Je též netřepivý, antistatický, odolný vůči postříkání chemikáliemi až do tlaku 0,12 baru, odpuzuje široké spektrum anorganických kapalin na bázi vody o nízké koncentraci a jeho hladký povrch brání ulpívání pevných částic. Textilie Tyvek® je vyrobena z milionů jemných nekonečných vláken z vysokohustotního polyetylénu. Vlákna jsou spřádána technologií flash-spinning a působením tepla jsou spojována do prodyšné tkaniny.

  • Oděv Tyvek® 600 Plus s palcovými poutky a ponožkami vyhovuje požadavkům normy EN 1073-2, třídy 2.
  • Kapuce oděvu umožňuje pracovníkům volně pohybovat hlavou bez rizika poškození samolepící klopy u respirátoru a kapuce.
  • Integrované ponožky se nosí uvnitř bezpečnostní obuvi nebo holínek a poskytují ochranu navíc.
  • Kotníkové klopy se převlékají přes horní okraj bezpečnostních holínek nebo obuvi a pomáhají zajistit další ochranu.
  • Palcová poutka brání vyhrnutí rukávů při natažení paže.

Zkoušky obleku Tyvek® 600 Plus s palcovými poutky a ponožkami a nových postupů oblékání a svlékání byly zahájeny ve Windscale v listopadu 2004. Zpětná vazba již brzy naznačila, že nové oděvy mnohem lépe sedí. Důvěra a akceptace výrobku ze strany pracovníků byla daleko vyšší než u předchozích ochranných prostředků.

Gary dodává: „Průběžná zpětná vazba od bezpečnostních zástupců a uživatelů neustále potvrzuje funkčnost oděvu Tyvek® 600 Plus s palcovými poutky a ponožkami. DuPont je stále k dispozici pro účely řešení technických potíží či dalších modifikací, které mohou být nutné, kvůli pomoci v oblasti ochranných oděvů pro další účely použití i pro navrhování budoucích inovací, které pomáhají neustále zlepšovat ochranu lidí na pracovišti.“

UKAEA působí na pěti lokalitách ve Velké Británii, kde se zabývá vyřazováním jaderných elektráren z provozu, technologiemi, výzkumem a vývojem. Po úspěchu nového obleku Tyvek® 600 Plus s palcovými poutky a ponožkami ve Windscale byl nový oděv vybrán jako ochranný oblek pro jednorázové použití pro všechny lokality UKAEA.

 

Další informace o rizicích spojených s jadernými zařízeními naleznete zde.