Společnost Energiewerke Nord GmbH se více než deset let spoléhá na ochranné kombinézy z textilie DuPont™ Tyvek®®.

Již více než deset let se společnost Energiewerke Nord GmbH (EWN) spoléhá na ochranné kombinézy Tyvek® společnosti DuPont, které chrání její zaměstnance při demoličních pracích na odstavené jaderné elektrárně ve městě Lubmin na pobřeží Baltského moře. Tyto kombinézy, původně nazývané Tyvek® Classic, nyní však v podobě novějších produktů Tyvek® Classic Xpert, se užívají všude tam, kde se zaměstnanci dostávají do styku s pevnými částicemi přenášenými vzduchem, nebezpečnými kapalnými látkami a částicemi se zbytkovou radioaktivitou. Splňují požadavky platné pro kategorii III ochranných protichemických oděvů typů 5 (odolnost proti částicím) a typu 6 (částečná ochrana proti postříkání) a pro ochranné oděvy proti kontaminaci radioaktivitou (EN 1073-2:2002, Třída 2/3).

V průběhu vyklízení (demontáži součástí elektrárny) a čištění budov se mohu zaměstnanci dostat do styku s izolací z minerální vaty Kamilit, azbestovými vlákny a minerálními a jemnými částicemi. Ochranné oděvy vyrobené z textilie Tyvek®  poskytují extrémně účinnou bariéru proti částicím rozptýleným ve vzduchu. Navíc jsou odolné proti prodření a chrání i před částicemi   o průměru  >1 µm, takže současně poskytují účinnou ochranu proti kontaminaci těmito rizikovými látkami. Účinnost protičásticové bariéry vysoce překračuje minimální požadavky zkoušky na průsak u celotělového oděvu typu 5. Protože jde o jednorázový ochranný oděv, nešíří se kontaminace do jiných míst. Jakmile jej nositel svlékne, je oděv ihned odeslán k likvidaci. Pro doplnění ochrany poskytované kombinézami by zaměstnanci měli nosit rukavice, celoobličejové nebo poloviční masky a ochrannou obuv.

Klíčovými faktory při výběru ochranných oděvů Tyvek® byly jejich zvýšená odolnost proti roztržení a proti rozšiřování trhlin, dobrá prodyšnost pro vzduch a vodní páry, nízká hmotnost oděvu (< 180 g) a jeho ergonomické provedení. Vedoucí bezpečnostní technik EWN Hartmut Timpf uvedl: "Naši zaměstnanci někdy musí pracovat v oblastech, které jsou obtížně přístupné, takže lepší svoboda pohybu a prodyšnost byly pro výběr ochranného oděvu rozhodujícími kritérii. Oděvy značky DuPont výborně padnou a neomezují zaměstnance při výkonu jejich práce. Výrobek na nás zapůsobil i kvalitou provedení a použitými materiály."

Ochranné kombinézy Tyvek® se u společnosti EWN používají k mnoha různým účelům. Zaměstnanci je podle potřeby oblékají při demontáži součástí jaderné elektrárny. Oděvy se také užívají při různých demoličních pracích tam, kde jsou ve vzduchu rozptýleny znečišťující látky, a v zóně Central Active Workshop (ZAW) při mokrém chemickém čištění demontovaných součástí jaderné elektrárny, které jsou radioaktivní.

O společnosti Energiewerke Nord GmbH (EWN)
Od roku 1995 pracuje společnost EWN GmbH (www.ewn-gmbh.de) na odstávce a demontáži jaderných elektráren Greifswald a Rheinsberg. V letech 1973 až 1990 bylo v Greifswaldu v provozu pět tlakových vodních reaktorů sovětské výroby s elektrickým výkonem 440 MW a jeden reaktor o výkonu 70 MW v Rheinsbergu. Vedle demoličních aktivit patří mezi hlavní aktivity společnosti likvidace a dočasné skladování vyhořelého paliva a jakýchkoli vzniklých radioaktivních zbytků a odpadu. Díky svým odborným znalostem se společnost EWN účastní odstavování, demontáže a likvidace jaderných zařízení v Německu i jiných zemích.

Foto: Energiewerke Nord GmbH

Již více než deset let se společnost Energiewerke Nord GmbH (EWN) spoléhá na ochranné kombinézy Tyvek® společnosti DuPont, které chrání její zaměstnance při demoličních pracích na odstavené jaderné elektrárně v Lubmin na pobřeží Baltského moře. Oděvy se užívají např. při demontáži dílů elektrárny a vyklízení budov k ochraně zaměstnanců před kontaktem se znečišťujícími látkami rozptýlenými ve vzduchu a radioaktivními částicemi.