DuPont™ Tyvek® chrání při vyšetřování trestných činů

Již více než 40 let spolupracuje společnost DuPont, výrobce ochranných materiálů Tyvek®, Tychem®, Kevlar® a Nomex®, s pohotovostními a záchrannými složkami po celém světě, kterým poskytuje řešení v oblasti ochranných oděvů, které jsou určeny k nejrozmanitějším účelům.

V současné době, kdy i nejmenší množství biometrického důkazního materiálu může ovlivnit trestní stíhání, má zabránění kontaminace místa činu osobami shromažďujícími důkazy rozhodující význam, má-li důkazní řetězec obstát před soudem. Lehké, prodyšné kombinézy z materiálu DuPont™ Tyvek® proto nacházejí rozsáhlé využití u policejních vědeckých podpůrných složek, kterým poskytují účinnou obousměrnou ochranu při vyšetřování na místech činu.

Materiál Tyvek® je lehký a přesto pevný, voděodolný a přesto prodyšný. Protože pomáhají při poskytování ochrany před biologickými látkami, vodou ředitelnými chemikáliemi, kapalným postřikem, nebezpečnými pevnými částicemi a nečistotami, jsou kombinézy z materiálu Tyvek® ideální pro použití při široké řadě vědeckých podpůrných činností.

Policejní terénní vyšetřovatelé v Thames Valley

Terénní vyšetřovatelé (známí pod zkratkou SOCO) policejního sboru v Thames Valley využívají ochranu poskytovanou ochrannými oděvy Tyvek® již mnoho let. Doron Jensen, který zastává funkci vrchního policejního vyšetřovatele, vysvětluje: "Pro vyšetřovatele, kteří se zabývají shromažďováním a uchováváním forenzních a fotografických důkazů, představuje nošení ochranného oděvu standardní praxi. Shromažďovatelé důkazů si musí oblékat kombinézy a nasazovat masky, rukavice a ochranné návleky před vstupem na jakékoli místo činu. Počínají si tak proto, aby snížili riziko, že se do okolí místa činu dostanou jakékoli další kožní buňky, vlasy nebo vlákna z ošacení, a aby zajistili svoji vlastní ochranu před biologickými látkami, nečistotou a rozstřikovanými kapalinami."

Při výběru ochranného oděvu by se neměla přehlížet jeho konstrukce, střih ani komfort. Jak Doron zdůrazňuje, "policejní terénní vyšetřovatelé tráví mnoho času v předklonu a v kleče, což znamená, že konstrukce obleku musí umožňovat značnou volnost pohybu."

Roger Shearn, který 40 roků pracoval jako vedoucí vědecké podpůrné složky londýnského oblastního vyšetřovacího oddělení při metropolitním policejním sboru vysvětluje: "Při poskytování vědecké podpory nesmí existovat ani zrnko pochybnosti – zajištění spojitosti důkazů je při moderním policejním vyšetřování nejnáročnějším úkolem. Při výběru ochranné kombinézy určené k použití při shromažďování forenzních důkazů je třeba brát v úvahu řadu faktorů, z nichž nejdůležitější jsou co nejlepší ochrana místa činu a co nejlepší ochrana uživatele. Naštěstí však výrobci moderních ochranných oděvů, mezi které patři i společnost DuPont, vyvinuli materiály, jako například Tyvek®, které nejen poskytují vynikající obousměrnou bariéru proti křížové kontaminaci, nýbrž jsou také netřepivé, lehké a pohodlné při dlouhodobějším nošení."

Ucelená řada ochranných oděvů

Techničtí odborníci společnosti DuPont, kteří využívají výsledky dlouholetého výzkumu a vývoje a důkladnou znalost požadavků členů pohotovostních složek, navrhli několik variant kombinéz vyráběných z materiálu Tyvek®, aby vyhověli rozdílným potřebám. Od jediného modelu, který byl uveden na trh v 90. letech minulého století, se nabídka ochranných oděvů z materiálu Tyvek® postupně úspěšně rozšiřovala tak, že nyní tvoří ucelenou řadu modelů ochranných oděvů a doplňků. Tyto výrobky poskytují různé stupně bariérové ochrany, které závisejí na konkrétním požadavku.

Ochranné oděvy Tyvek®, které jsou zařazeny v kategorii III, poskytují policejním terénním vyšetřovatelům a fotografům vysokou úroveň ochrany při použití na místě činu. Materiál Tychem® 2000 C poskytuje zvýšenou ochranu proti celé řadě chemikálií a materiály Tychem® 6000 F a Tychem® TK jsou vhodné pro ochranu osob podílejících se na vyšetřování mimořádných událostí vyžadujících chemickou, biologickou, radiační a nukleární ochranu (používají-li se s dalšími, kompatibilními osobními ochrannými prostředky).

Díky jedinečné kombinaci svých vlastností zaujímají chemické ochranné oděvy z materiálu Tyvek® v Evropě za posledních 15 let vedoucí postavení mezi jednorázovými ochrannými oděvy typu 5 a 6. Ochranné oděvy Tyvek® poskytují vysokou úroveň pohodlí, mají dobře navržený střih a jsou prodyšné, čímž přispívají ke snížení nebezpečí přehřátí při práci v horkém prostředí.