Společnost Merck chrání personál novými protichemickými ochrannými oděvy DuPont™ Tychem® 6000 F FaceSeal

Merck_MG_7840_300dpi_retouched

Nová protichemická ochranná kombinéza DuPont™ Tychem® 6000 F FaceSeal je vybavena kapucí s gumovým těsněním, které těsně dosedá na respirátorovou masku a i bez přelepení páskou zajišťuje velmi vysokou těsnost.

Nové provedení s gumovým těsněním kolem kapuce, připevněnými rukavicemi a otvorem na zádech zajišťuje lepší těsnost a ještě lepší ochranu proti nebezpečným látkám

Tychem® 6000 F FaceSeal přináší nový typ protichemických ochranných oděvů 3-B, 4-B, 5-B a 6-B od společnosti DuPont Protection Solutions. Jsou vyrobeny z odolného a osvědčeného materiálu Tychem® 6000 F, který je k výrobě protichemických ochranných oděvů používán již mnoho let. Kombinéza nabízí spolehlivou ochranu před nejrůznějšími průmyslově používanými toxickými organickými látkami, vysoce koncentrovanými anorganickými látkami (i pod tlakem), částicemi, nebezpečnými biologickými látkami a některými bojovými chemickými látkami. Novým prvkem je široké gumové těsnění kolem kapuce, které zajišťuje utěsnění kolem respirátorové masky bez použití pásky. Kombinéza Tychem® 6000 F FaceSeal nabízí také připevněné rukavice vyrobené z chemicky odolného bariérového materiálu a díky otvoru na zádech umožňuje snadné a bezpečné oblékání i svlékání.

Společnost Merck KGaA, přední vědecká a technologická společnost v oblasti zdravotnictví, přírodních věd a pokročilých materiálů, je jedním z prvních zákazníků používajících kombinézy Tychem® 6000 F FaceSeal. Tuto kombinézu aktuálně používá v rámci rozsáhlé dekontaminace půdy, která probíhá na jejím pracovišti v Gernsheimu. Společnost Merck dodavatelským firmám, které tuto práci provádějí, asistovala při výběru osobního ochranného vybavení a pomáhala při školení personálu pro používání ochranných oděvů. Kromě kombinézy používají pracovníci celoobličejové ochranné masky se stacionárním přívodem vzduchu a bezpečnostní obuv.

„Kombinézy DuPont™ Tychem® 6000 F jsme již docela dlouho používali“, vysvětluje Horst Widder, vyšší manažer protipožární ochrany a bezpečnosti na pracovišti ve společnosti Merck, který zodpovídá za výběr prvků osobní ochrany. „Pro pracoviště se neustále snižují limity vystavení chemickým látkám, jako je například benzen, a proto jsme hledali ochranný oděv s ještě vyšší neprodyšností a s integrovanými rukavicemi a ponožkami. Společnost DuPont nám doporučila nové kombinézy Tychem® 6000 F FaceSeal.“ Před konečným rozhodnutím proběhl několikatýdenní zkušební provoz, během kterého společnost DuPont pomohla poskytnutím vzorků a podrobných technických rad.

Horst Widder doplňuje: „O dobrých vlastnostech materiálu, jako jsou vysoká neprůchodnost pro chemické látky a nízká hmotnost, jsme již věděli. Gumové těsnění kapuce u nového provedení ale navíc těsně dosedá na respirátorovou masku bez jakýchkoli záhybů, takže na tomto klíčovém místě zajišťuje velmi účinné těsnění, kterému se konvenční přelepení páskou nemůže vyrovnat.“ Díky rukavicím odolným proti chemickým látkám, které jsou pevně spojeny s rukávy kombinézy Tychem® 6000 F FaceSeal, rovněž není nutné používat těsnicí pásku. Pracovníci společnosti Merck nosí na těchto spodních rukavicích běžné pracovní rukavice.

Další inovací je otvor na zádech, díky kterému je oblékání a svlékání kombinézy snadné a bezpečné. Nová kombinéza má také připevněné ponožky, na které lze nasadit bezpečnostní obuv, a také na úrovni kolen začínající krycí návleky na boty. V kombinaci s antistatickou obuví zajišťují vodivé pásky v ponožkách uzemnění a zajišťují bezpečné rozptylování elektrostatického náboje. Kombinéza Tychem® 6000 F FaceSeal je navíc zevnitř opatřena antistatickou úpravou.

Horst Widder uzavírá: „Protože už byl personál seznámen s používáním předchozího modelu Tychem® 6000 F, náklady na školení pro nový model byly minimální.“