Pracovníci cementárny Holcim přecházejí na kombinézy Tyvek®

Zaměstnanci cementárny společnosti Holcim AG ve městě Lägerdorf vyměnili jednorázové ochranné oděvy vyráběné z materiálu SMS za ochranné oděvy typu 5 a 6 pro omezené použití z textilie DuPont™ Tyvek®.

Holcim Ltd je jedním z nejvýznamnějších světových výrobců cementu a směsí. Zaměstnanci závodu Holcim AG Lägerdorf v severním Německu přešli k používání chemických ochranných oděvů typu 5 a 6 vyráběných z textilie DuPont™ Tyvek®, aby získali lepší úroveň ochrany před prachem a nečistotami.

Technologie pecí používaných v moderních cementárnách ve stále větší míře podporuje využívání náhradních paliv, jakými jsou drcené zbytky pneumatik a plastový odpad, pokud je chemické složení těchto paliv pokládáno za vhodné pro proces spalování.

Aby bylo zajištěno trvalé hoření plamenů v peci při teplotě dosahující až 2 000 °C (která je nezbytná k zajištění vysoké kvality směsi i konečného výrobku), jsou paliva do rotačních pecí přiváděna ve formě jemně rozmělněných prášků, vloček nebo chomáčů. Tyto látky mají silný sklon k tvorbě prachu.

V závodě Holcim v Lägerdorfu jsou potřebné chemické ochranné oděvy k zajištění ochrany zaměstnanců, kteří denně provádějí kontroly velkého počtu systémů pro dávkování a přepravu sekundárních či náhradních paliv nebo pravidelnou údržbu těchto systémů.

Oděvy vyrobené z textilie DuPont Tyvek® mohou nabídnout řešení

Bylo zjevné, že je zapotřebí obstarat alternativu k předchozím ochranným oděvům, protože zaměstnanci byli nespokojeni s často se projevující nízkou odolností materiálu proti roztržení. Jestliže již bariérová vrstva nebyla nedotčená, vznikaly problémy. Bylo tomu tak zejména tehdy, když zaměstnanci prováděli fyzicky namáhavé činnosti, jako například čištění silně zanesených dávkovacích a dopravníkových systémů.

"Ochranné oděvy Tyvek® byly vybrány proto, že splňovaly důležitá kritéria bariérové ochrany, pohodlí a pevnosti. Materiál Tyvek® poskytuje vysoce účinnou bariéru proti kapalinám i pevným částicím, má nízkou plošnou hmotnost a vysokou odolnost proti roztržení, dalšímu trhání a oděru, současně však zajišťuje účinnou úroveň prostupnosti jak pro vzduch, tak pro vodní páru. Oděvy prokázaly svoji kvalitu z hlediska bariérové ochrany i před velmi malými částicemi přenášenými vzduchem a rovněž z hlediska pohodlí a odolnosti proti roztržení. Následně byly vybrány i pro používání v druhém výrobním závodě společnosti, který se nachází v blízkosti Hannoveru."

Co je Tyvek®?

Materiál Tyvek® se vyrábí spřádáním mimořádně jemných, kontinuálních vláken, která sestávají ze 100% vysokohustotního polyetylenu (HDPE) a která se následně spojují působením tepla a tlaku za vzniku pevné, stejnoměrné textilie. Ochranné oděvy Tyvek® jsou k dispozici s různými stupni bariérové ochrany (typ 6 až typ 4: chemické ochranné oděvy).

Obleky vyráběné z materiálu Tyvek®, jaké jsou používány společností Holcim, se zpravidla používají k ochraně před kapalnou mlhou (typ 6) a před chemikáliemi ve formě pevných částic přenášených vzduchem (typ 5). Chemické ochranné oděvy typu 4, jako Tyvek® 600 Plus, jsou opatřeny také švy přelepenými páskou a poskytují zvýšenou celotělovou ochranu proti rozprašovaným aerosolům. Protože ochranné oděvy vyráběné z materiálu Tyvek® neobsahují "kritické" přísady (např. halogenové sloučeniny), mohou být bez jakýchkoli problémů likvidovány ve spalovnách, samozřejmě při dodržení příslušných předpisů týkajících se dotčené kontaminující látky.