DuPont poskytuje mediálním týmům školení zaměřená na ochranu před biologickým ohrožením

Aby zajistilo připravenost zpravodajských týmů na možnost chřipkové pandemie nebo pohotovostního stavu souvisejícího s jiným biologickým ohrožením, pověřilo středisko Fleet Street Clinic divizi DuPont Personal Protection provedením školení zaměřeného na správné postupy při „oblékání a svlékání“ ochranné výstroje.

Středisko Fleet Street Clinic uspořádalo seminář pro 25 nejvýznamnějších britských a amerických novinářů, kameramanů a členů produkčních týmů v londýnském klubu Frontline. Ian Samson, evropský specialista na oblast školení divize DuPont Personal Protection, vysvětlil, proč je kromě výběru správných osobních ochranných prostředků neméně důležité zkontrolování jejich neporušenosti, zajištění jejich správné velikosti a padnutí, jejich správné nasazování a snímání a rovněž správné provádění jejich likvidace.

Středisko Fleet Street Clinic je zodpovědné za zajišťování zdravotní bezpečnosti zpravodajských týmů působících v první linii, které jsou, vzhledem k povaze jejich práce, často rychle vysílány na různá místa v celém světě. Aby bylo dosaženo maximální úrovně jejich ochrany před infekčními chorobami, prachem, chemikáliemi a jinými nebezpečími biologického původu, se kterými se mohou setkávat při pořizování reportáží pro mimořádné zprávy, poskytuje jim středisko Fleet Street Clinic vhodná očkování, doporučení, dodávky zdravotnických potřeb a nové osobní ochranné soupravy, často ihned po oznámení okamžitého odjezdu.

Dr. Richard Dawood, zdravotnický ředitel střediska Fleet Street Clinic, je specialista v oboru cestovního lékařství, který již více než jedno desetiletí pracuje ve zpravodajském odvětví a který tak např. pomáhal při zpravodajství o vypuknutí epidemie SARS v roce 2003 i o jiných epidemiích a biologických ohroženích, ke kterým došlo po celém světě.

„Na základě rozhovorů vedených s novináři a dalšími osobami působícími ve zpravodajském odvětví vyšlo velmi zřetelně najevo, že je nutno vypracovat plány na zajištění ochrany zpravodajských týmů před vystavením chřipkovým virům i jiným druhům biologického ohrožení,“ řekl dr. Dawood.

„Středisko provedlo rozsáhlý průzkum zaměřený na to, které produkty poskytují nejlepší kombinaci ochrany, trvanlivosti, pohodlí a přizpůsobení uživateli pro často plněné úkoly. Navrhli jsme základní ochranné soupravy, které je možno přizpůsobovat specifickým prostředím nebo rizikům. Soupravy, které jsou poskytovány přímo střediskem, je možno pohotově vydávat zpravodajským týmům vysílaným do nebezpečných oblastí. Přitom máme jistotu, že vše, co je v soupravě obsaženo, poskytne dostatečnou ochranu.”

„Základní souprava, která je určena pro ochranu před biologickým ohrožením, obsahuje ochrannou kombinézu vyrobenou z materiálu DuPont™ Tyvek® nebo Tychem®, respirátor, ochranné brýle, rukavice a dezinfekční ubrousky. Jsme velmi vděčni Ianu Samsonovi ze společnosti DuPont za jeho pomoc při navrhování těchto souprav i za pomoc při zajištění informovanosti našich klientů o významu správného postupu při nasazování, používání, snímání a likvidaci ochranného vybavení, jakož i o důležitosti řádného zaškolení. Jako součást služeb poskytnutých společností DuPont nabídl Ian provedení školení formou samostatného pracovního semináře. Odezva na tuto nabídku byla vynikající,” řekl dr. Dawood.

Ian k tomu podotkl: „Nejedná se pouze o to, jak si obléci ochrannou výstroj a pak doufat v nejlepší. Aby bylo dosaženo maximálního užitku, musí lidé chápat existující rizika, vědět, jak všechny součásti oblečené ochranné výstroje fungují ve vzájemné součinnosti, umět výstroj správně svlékat a také ji likvidovat způsobem, který po vystavení účinkům nebezpečných látek nebude mít nepříznivý vliv na bezpečnost samotného uživatele ani na bezpečnost jeho kolegů nebo rodinných příslušníků. Školení je životně důležité a nás těšilo, že jsme mohli poskytnout instruktáž právě televizním, rozhlasovým a tiskovým zpravodajským týmům z Fleet Street.“

Po prezentaci jeden z účastníků prohlásil: „Bylo to velmi cenné školení. I moji kolegové novináři, kteří se jej zúčastnili, uznali, že bylo celkově užitečné a poučné“.