Dvě jedničky ve svém oboru, jedna priorita: bezpečnost pracovníků při práci Společnost DuPont Protection Solutions zajišťuje ochranu zaměstnanců společnosti Malteurop, světové jedničky ve sladovnictví

DSXT2887

Skupina Malteurop, založená v roce 1984, je jedním z předních výrobců sladu na světě. Tato francouzská společnost, která vznikla z uskupení několika družstev, transformuje ječmen na slad, jejž následně používají pivovarnické společnosti k výrobě piva. S 27 výrobními závody po celém světě, které se nacházejí na 4 kontinentech a v nichž pracuje více než 1200 osob, patří Malteurop mezi přední integrátory výrobního procesu ječmen-slad-pivo.

Ve Francii skupina vlastní 4 výrobní závody vybudované ve středu pařížské pánve, mezi něž patří i největší výrobní závod společnosti Malteurop na světě: závod ve Vitry-le-François s výrobní kapacitou 240 000 tun ročně. Pro toto odvětví zemědělsko-potravinářského průmyslu, jehož činnost a průmyslové prostředí představují specifická rizika, je bezpečnost absolutní prioritou. Tato neustálá starost vedla společnost Malteurop k tomu, aby využila zkušeností společnosti DuPont Protection Solutions a nechala si poradit při výběru vysoce výkonných ochranných oděvů, které budou co nejlépe vyhovovat jejím pracovním skupinám.

 

Výrobní proces přizpůsobený potřebám kvality

Závod společnosti Malteurop ve Vitry-le-François, který se nachází ve 4. městě departementu Marne, ve strategickém dosahu říčního, dálničního a železničního uzlu, produkuje slad, jenž následně slouží k výrobě světlého piva pivovarnickými společnostmi, které jsou jejími klienty. Závod certifikovaný podle ISO 22000 (bezpečnost potravin), GMP+ (výživa zvířat) a ISO 9001 disponuje 3 výrobními jednotkami, kde 65 osob dohlíží 24 hodin denně, 365 dní v roce na řádný průběh procesu výroby sladu.

Výroba sladu tak probíhá podle přesně stanoveného scénáře. Ječmen, který dosáhne 10–12 % vlhkosti, prochází jednotlivými etapami transformace předtím, než je uložen do skladu a expedován do pivovarnických společností:

•          po vyčištění je zrno ponořeno do namáčecí kádě. Tato operace zrno „probudí“ a stimuluje je, aby začalo klíčit,

•          zrno, vyjmuté z kádě při 42% vlhkosti, poté zůstává uloženo na humnech po dobu 4 až 5 dnů při okolní teplotě (12–20°C). Zrno, uložené na děrovaných deskách vybavených větracím systémem, se každých 12 hodin protřese, aby se zajistilo jeho řádné klíčení,

•          následuje hvozdění, při němž se zrno suší postupným zvyšováním teplot až do dotažení (80–85°C). Tato etapa je naprosto zásadní, neboť určuje barvu vyráběného piva.

•          Poté, co je produkt přemístěn do buněk na přechodné skladování, je umístěn do odkličovadla, kde jsou z něj odstraněny klíčky, které se následně využívají při výrobě granulí určených pro zvířata.

 

Jak před výrobním procesem, tak během něj se u ječmene a sladu pozorně sleduje mnoho faktorů: test nových sklizní díky mikrosladování, které umožňuje upravovat výrobní recepty a kontrolu kvality v laboratoři, jež reprodukuje podmínky na výrobu piva. Cíl: zajistit kvalitní produkt odpovídající zadávacím podmínkám pivovarnických společností.

Pro Malteurop představuje prevence potravinářsko-zdravotních rizik během celého procesu sladování skutečnou výzvu, jejímž cílem je vyrobit nezávadný slad. Výzvu, které průmyslník dokáže čelit díky řádným výrobním postupům a kompletnímu soustavnému čisticímu procesu při každé vykládce produktu, aby se vyloučilo jakékoli mikrobiologické riziko.

Kultura bezpečnosti

Aby byly zajištěny podmínky hygieny a potravinové bezpečnosti, je úklid u společnosti Malteurop každodenní záležitostí. Jak vysvětluje Denis Ricart, pracovník prevence, „v humnech a kádích je vždy teplota mezi 18 a 24 stupni a míra vlhkosti kolem 100 %. Jsou to ideální podmínky pro rozvoj bakterií, plísní a hub.“ „Jakmile jsou tedy namáčecí káď nebo humna prázdné, úklidová skupina dezinfikuje nádobu, spodní stranu humna a systému na dopravu zrna a před novým naplněním zařízení je očistí vysokotlakým oplachem,“ vysvětluje Véronique Coeffier, asistentka hygieny, bezpečnosti a ochrany životního prostředí. „Tyto operace jsou obzvláště důležité, co se týče spodní strany humna, kde probíhá odvětrávání, aby se vyloučilo riziko ucpání otvorů v deskách zrnky ječmene, neboť bez ventilace by se zrno zadusilo.“

Ve sladovně ve Vitry-le-François, která čítá 12 humen a 2 namáčecí kádě na jednotkách M1 a M2, kde se čištění provádí ručně, jsou tyto přísné postupy svědomitě prováděny jednou denně. Jamel Bahri, který je u Malteurop zaměstnán 6 let, je jedním z operátorů výroby, kteří – vzhledem k rozměrům humen a době čištění každé nádrže (4 až 8 hodin podle míry znečištění nádrže) – provádějí tento nesnadný úkol. Operátoři vybavení rukavicemi a kombinézou chemické ochrany, přes kterou si nasadí kuklu a postroj s respirátorem, jsou vystaveni nebezpečím spojeným s manipulací s ředěným chlornanem sodným s vysokým rizikem odstřiků během vysokotlakého oplachování. Úkony navíc provádějí ve velmi namáhavých polohách.

V závodě, jako je ten společnosti Malteurop, s jasně identifikovanými riziky, jako je např. riziko ATEX (výbušné prostředí) a riziko expozice chemikáliím, je bezpečnost první prioritou společnosti. Z tohoto důvodu se Mélissa Chauvière, vedoucí výroby, obrátila na společnost DuPont Protection Solutions, aby společně nalezli různá řešení, díky nimž by se rizika snížila na nulu.

Bezpečnost osob: absolutní priorita

Kvůli co nejlepšímu splnění potřeb ochrany operátorů výroby se pracovníci společnosti DuPont Personal Protection vydali do závodu ve Vitry-le-François, aby se přesně seznámili s používanými chemikáliemi a viděli skutečné podmínky použití kombinéz. Mélissa Chauvière ze společnosti Malteurop by si přála: „Ochranný oděv, který by se snadno oblékal a který by byl dostatečně odolný proti roztržení v případě zachycení za určitý předmět,“ ale ráda by také „jednoduché školení pro své zaměstnance ohledně správného používání kombinézy.“

Po několika pracovních schůzkách doporučila společnost DuPont Protection Solutions kombinézu Tychem® 4000 S. Tento ochranný oděv kategorie III je zvlášť dobře uzpůsoben pro tento typ použití, které vyžaduje optimální ochranu proti chemikáliím, aniž by zároveň bránil pohybům uživatele, jenž je často nucen pohybovat se ve značně stísněných prostorách.

 

Operátoři tedy podstupují zkoušky praktickým nošením podle jednotlivých zón čištění. Po skončení zkoušek byla kombinéza Tychem® 4000 S jednomyslně potvrzena všemi operátory výroby, neboť, jak prohlašuje Jamel Bahri: „Cítím se bezpečněji, protože švy jsou lépe chráněny.“ „K tomu je měkčí, lépe přilehá ke krku, je lehčí a tím i pohodlnější na nošení“,
snadno se navléká, je vybavena manžetami, které mnohem těsněji přilehají k zápěstí díky elastickému konci s otvorem na palec “, „s dvojitým uzávěrem na zip a dvojitou klopou, je skutečně utěsněná, což nám dává pocit bezpečí“ – to je jen několik názorů pracovníků bezpečnostní skupiny Malteurop, které jsme zaznamenali.

Bezpečnostní školení – zásadní faktor

Prostředek upřednostňovaný k neustálému zvyšování bezpečnosti – školení skupin operátorů, pokud jde o oblékání, čištění a svlékání, byl jedním z dalších požadavků společnosti Malteurop, která v tomto bodě znovu ocenila, „že jí společnost DuPont Protection Solutions ochotně pomohla jak ve výběru té správné kombinézy či objednávaných velikostech, tak v osvědčených postupech, které je třeba dodržovat,“ zdůrazňuje Véronique Coeffier. Postupy dnes hovoří jasně – „před použitím jakékoli chemikálie procházejí zaměstnanci, ať už ti stálí nebo brigádníci, nejdříve školením týkajícím se oblékání a svlékání kombinézy. Každý úkon je popsán na instruktážním listě, který si pracovníci musí prostudovat, než přistoupí k jakékoli operaci čištění,“ podotýká Mélissa Chauvière.

A na závěr slova Véronique Coeffier: „Toto školení bylo popudem v zavedení globálního přístupu k zajištění bezpečnosti a k tomu, aby se na něm podíleli sami operátoři skupiny. Dnes jsme skutečně velmi spokojeni s pozitivním vývojem, k němuž to vše vedlo.“

Podrobnější informace naleznete na stránkách http://www.dupont.cz/vyrobky-a-sluzby/osobni-ochranne-prostredky.html