DuPont™ Tyvek® chrání zaměstnance loděnic Bénéteau

V loděnicích Bénéteau, které zaujímají přední postavení v celosvětovém měřítku, se každá fáze výrobního postupu provádí ručně. Ochranu dělníků před pracovními riziky zajišťují kombinézy DuPont™ Tyvek®.

Společnost Bénéteau staví již více než jedno století rybářské čluny a jachty. V dnešní době patří společnost Bénéteau se svými šesti výrobními závody ve Francii a jedním závodem v USA mezi přední světové loděnice.

V roce 1884 založil stavitel lodí Benjamin Bénéteau svoji první loděnici ve francouzském městě Saint-Gilles-Croix-de-Vie. V roce 1912 vyplul jeho první motorový člun určený k lovu tuňáků a významně přispěl k další expanzi společnosti. V roce 1964 rozšířila společnost Bénéteau svoji působnost i na trh jachet, který pak již nikdy neopustila.

Loděnice Bénéteau se pyšní dobře odvedenou prací, při které pamatuje na potěšení i bezpečnost jachtařů. Kromě stavby jachet, která má převažující podíl na celkovém objemu obchodní činnosti společnosti Bénéteau, využívají loděnice své zdroje také ke stavbě domů a horských chat a k výrobě vozidel, která nevyžadují řidičský průkaz.

Význam bezpečnosti zaměstnanců

Pro všechny své konstrukce používá společnost Bénéteau obrovská množství polyesteru, z něhož se ve formách vyrábějí trupy i paluby. Christian Cardineau, který je ředitelem závodu v Saint-Gilles-Croix-de-Vie, věnuje bezpečnosti obzvláštní pozornost. Zdůraznil, že „v průběhu nepřetržité expanze se bezpečnost personálu stala pro společnost určujícím faktorem“.

Každá fáze stavby člunu se provádí v přesném pořadí, počínaje činnostmi prováděnými v lisovnách a v dílnách určených pro konečnou úpravu povrchů, přes montážní linku, kde se přidává vybavení interiéru a exteriéru, až po testovací dok a přejímací zónu. Vše se provádí ručně; žádná z různých přípravných fází nebyla automatizována.

Oddělení bezpečnosti práce nařídilo povinné používání ochranných oděvů při laminování a začišťování plastů. Toto jsou oblasti, ve kterých pracovníci provádějí velký počet ručních úkonů a přitom jsou obzvláště silně vystaveni výronům práškového polyesteru a šíření jemných částic suché hmoty.

V lisovně pracovníci odřezávají polyesterové vlákno a poté je nanášejí na podklad na bázi pryskyřic a rozpouštědel, aplikovaný stříkací pistolí. Další pracovník pak používá válečky k vyhlazování. Tímto způsobem zpracovává každý čtvereční centimetr povrchu. Od všech pracovníků lisovny se vyžaduje, aby nosili kombinézy Tyvek®.

Teplota uvnitř budov je nepřetržitě sledována, aby bylo možno řídit zpracování surovin, zejména polyesteru. Teploty se přitom pohybují v rozsahu od 15 °C v zimě do 33 °C uprostřed léta. Pracovníci oceňují lehkost a prodyšnost svých ochranných obleků Tyvek®, které jim i při nástupu vln veder umožňují provádět pracovní úkoly v pohodlí.

V začišťovací dílně se provádí další choulostivá výrobní operace. Dělníci zde pracují v atmosféře nabité jemnými částicemi suché hmoty, která je vytvářena bruskami používanými k provádění zabrušování a dokončovacích úprav konstrukcí odebíraných z lisovny. Je zapotřebí zajistit maximální ochranu těchto pracovníků, kteří kromě svých obleků Tyvek® používají také bezpečnostní brýle, rukavice a respirátory.

Prokázaná bezpečnost

Ochranné obleky a rukávníky DuPont™ Tyvek® byly vybrány po řadě testů provedených lékařem a zdravotními sestrami ze zdravotního střediska společnosti Bénéteau ve spolupráci s oddělením bezpečnosti práce, přičemž cílem těchto testů bylo zajistit, aby každý pracovník byl účinně chráněn před vystavením všem druhům nebezpečí souvisejících s výkonem práce.

Dr. Grossin a pan Guittonneau, kteří jsou u společnosti Bénéteau pověřeni prováděním bezpečnostních školení, zdůraznili: „Špatně navržené obleky mohou způsobovat dermatitidu spojenou s kontaktními alergiemi vznikajícími vystavením účinkům chemikálií, ze kterých se skládají polyesterové pryskyřice, nebo podráždění spojená s mechanickým otíráním, působením vláken a prachu. Tyto stavy vyžadují nákladnou léčbu a mohou mít za následek pracovní neschopnost trvající i několik týdnů.“

Odolnost ochranných obleků DuPont byla pečlivě sledována. Mezi vlastnosti oceňované samotnými uživateli pak patřila kvalita, pevnost a komfort, který zaručuje větší volnost pohybu. Poté, co oddělení bezpečnosti práce společnosti Bénéteau uznalo, že obleky jsou kvalitní, dbá na to, aby se měnily po každém použití.

Originální nástroj, katalog Bénéteau

Jako měřítko významu, který je přikládán bezpečnosti zaměstnanců, vypracoval pan Guittonneau originální nástroj pro veškeré osobní ochranné vybavení, které se používá ve výrobních provozech: referenční katalog OOPP společnosti Bénéteau. Tento jedinečný, pravidelně aktualizovaný katalog představuje veškeré dostupné doplňky a navíc obsahuje odkazy, které usnadňují předkládání objednávek.