Tychem® 6000 F poskytuje biologickou bariéru proti vysoce nakažlivým patogenům

Aby zajistila ochranu svých posádek, používá záchranná služba Altona v německém Hamburku ochranné oděvy Tychem® 6000 F jako biologickou bariéru proti vysoce nakažlivým patogenům.

Středisko Bernhard Nocht Institute (BNI), které sídlí v Hamburku, je jedním z pěti špičkových německých pracovišť k izolaci a léčbě vysoce infekčních pacientů. Pacienti, u kterých existuje podezření na nakažení vysoce infekčními původci virových onemocnění, jakými jsou například Ebola nebo SARS, jsou odesíláni přímo do izolovaného objektu klinického oddělení střediska BNI 1.

Požární a záchranná služba Altona, která sídlí rovněž v Hamburku, je zodpovědná za přepravu pacientů zařazených do vysoce rizikové infekční skupiny 3.3 ve svých speciálně vybavených záchranných vozidlech s kontrolovaným infekčním prostředím. Pečovat o takto převážené pacienty je dovoleno pouze členům záchranných posádek, kteří absolvují pravidelná školení. Aby byla zajištěna jejich maximální bezpečnost, musí všichni členové těchto posádek nosit ochranný oblek Tychem® 6000 F dodaný divizí DuPont Personal Protection, včetně ochranných rukavic a filtroventilované kukly. Po použití se provádí přísný dezinfekční postup.

Posádku každého záchranného vozidla s kontrolovaným infekčním prostředím tvoří vždy tři členové záchranného personálu. Dva z nich jsou v přímém kontaktu s pacientem a třetí, takzvaný dezinfektor, je jak řidičem vozidla, tak i vedoucím tříčlenného týmu. Prostor pro pacienty a kabina řidiče nejsou žádným způsobem propojeny (kontakt je možný pouze prostřednictvím palubního komunikačního systému). To znamená, že i když řidič nosí ochranný oblek, nepotřebuje během přepravy filtroventilovanou kuklu ani dýchací přístroj.

Poté, co byl ve styku s infikovaným pacientem, musí být ochranný oblek před vysvlečením po dobu pěti minut dezinfikován zředěnou kyselinou peroctovou, což znamená, že po dokončení přepravy je úkolem „dezinfektora“, tedy vedoucího týmu / řidiče vozidla, provést dekontaminaci zbývajících dvou kolegů. Aby tento postup mohl provést, přidá si k ochrannému obleku Tychem® 6000 F, který má již na sobě, standardní dýchací masku, ochranné brýle a gumové holínky.

Při všech výjezdech je záchranné vozidlo s řízeným infekčním prostředím doprovázeno standardním vozidlem s dvoučlennou posádkou. Tito dva členové záchranářského personálu tvoří náhradní posádku, která je po ruce pro případ, že by bylo zapotřebí zastoupit za kolegy na palubě záchranného vozidla s řízeným infekčním prostředím nebo že by byla potřebná mimořádná výpomoc. Také oni proto nosí ochranné obleky Tychem® 6000 F. Doprovodné záchranné vozidlo zároveň slouží jako nekontaminovaná oblast pro ukládání vybavení.

Tento druh převozu pacientů se vždy uskutečňuje pod dohledem službu konajícího pohotovostního lékaře, jakož i vedoucího záchranné služby, z nichž každý má po ruce svého asistenta, a převoz řídí příslušný pověřený správní úředník. Celkově se tedy výjezdu, při kterém jsou přijata opatření ke kontrole infekce, účastní čtyři vozidla a deset osob. Než se začaly používat ochranné oděvy Tychem® 6000 F, byl tento počet dvojnásobný.

V minulosti musel hasičský záchranný sbor města Hamburk poskytovat dostatečný počet náhradníků, který závisel na době přepravy při konkrétním výjezdu. Jedním z hlavních důvodů pro nasazení prováděné v takovém měřítku byla jednak skutečnost, že celotělové protichemické ochranné kombinézy, které musela posádka záchranného vozidla nosit, byly velmi těžké, a zejména skutečnost, že maximální doba jejich použitelnosti (30 minut) byla ve značné míře omezena dýchacím přístrojem (respirátorem s přívodem stlačeného vzduchu).

Ve srovnání s dříve používanými celotělovými ochrannými kombinézami umožnily oděvy Tychem® 6000 F značné usnadnění činnosti, přičemž poskytují stejně vysokou úroveň ochrany proti bakteriím a virům. Díky oděvům Tychem® 6000 F se posádka záchranného vozu může chránit pomocí průhledné kukly, do které se přivádí čerstvý vzduch prostřednictvím filtrační/ventilační jednotky umístěné vně obleku a připevněné k opasku. Uvnitř kapuce přitom působí mírný přetlak, který dále minimalizuje nebezpečí vniknutí patogenů. Napájení tohoto dýchacího přístroje z baterií navíc umožňuje osmihodinový provoz.

Ve srovnání s dřívějším stavem je nyní při zásazích spojených s převozem vysoce infekčních pacientů potřebný pouze poloviční počet personálu, díky čemuž bylo dosaženo značného snížení požadavků na pracovní síly, vybavení a logistické zajištění.