Společnost AB Lifosa chrání pracovníky oděvy

Když společnost AB Lifosa zkoušela oděvy dodané společností UAB Nota Bene, což je litevský distributor ochranných oděvů DuPont, jejich výsledky potvrdily, že zaměstnanci byli chráněni a v pohodlí po celý pracovní den.

Výrobou přibližně 800 000 tun fosforečnanu amonného a přes 70 000 tun krmných fosfátů každý rok je akciová společnost AB Lifosa jedním z největších výrobců fosforečných hnojiv v Evropě a jednou z předních chemických společností v Litvě, zaměstnávající více než 1000 pracovníků. Mezi hlavní výrobky společnosti patří fosforečnan amonný a krmné fosfáty ve formě kyselého fosforečnanu vápenatého, hydrogenfosforečnanu vápenatého, fluoridu amonného, kyseliny sírové a extrakční kyseliny fosforečné.

O společnosti AB Lifosa

Zhruba 90 % produkce společnosti AB Lifosa se vyváží do zemí v Evropské unii a do Asie, Afriky a Ameriky, takže není divu, že tato společnost získala tituly jako "Vývozce roku", "Inovátor" a "Nejúspěšnější výrobní podnik." Úroveň kvality fosforečnanu amonného a kyselého fosforečnanu vápenatého této společnosti byla regionálně oceněna v podobě titulů "Produkt roku" a zlatých medailí.

S cílem zvýšit objem své výroby, a zároveň zachovat trvale vysoký standard produktu, společnost AB Lifosa výrazně investuje do zlepšení technického sektoru. Díky rekonstrukčním pracím, které byly zahájeny v roce 2000, se tento podnik stal největším výrobcem kyseliny sírové v Evropě. S cílem zlepšit energetickou účinnost rozšířil podnik využití zbytkového tepla (HRS), tj. tepelné emise extrahované z výrobního procesu kyseliny fosforečné k výrobě tepla a elektřiny, i na další oblasti závodu.

Ochrana zaměstnanců

Společnost AB Lifosa řídí svou výrobu podle normy pro řízení jakosti ISO 9001:2000, normy pro řízení ochrany životního prostředí ISO 14001:2004 a normy pro řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci OHSAS 18001:1999. Dodržováním požadavků posledně jmenované normy si společnost AB Lifosa klade za cíl snížit riziko expozice svých zaměstnanců agresivním a škodlivým látkám, jakož i zlepšení celkové bezpečnosti zaměstnanců pracujících ve výrobních oblastech. Součást programu zahrnuje obnovu a využití nejúčinnějšího osobního a kolektivního ochranného vybavení.

Proces výroby hnojiv začíná výrobou kyseliny sírové v koncentraci nejméně 92,5 %. Při ředění kyseliny sírově a při práci na jiných zařízeních, kde jsou nepříznivé pracovní podmínky a potenciálně nebezpečné chemikálie, musí být zaměstnanci chráněni chemickými ochrannými oděvy.

Výběrové řízení na chemické ochranné oděvy zahrnovalo sérii zkoušek, při nichž řada různých ochranných oděvů prošla zátěžovými testy. Výsledkem těchto testů bylo zjištění, že ochranné oděvy vyrobené z pryže a jiných materiálů se ukázaly být příliš těžké na nošení a nezajišťovaly dostatečné pohodlí nebo protichemickou ochranu.

Když společnost AB Lifosa testovala deset ochranných oděvů dodaných společností UAB Nota Bene, litevským distributorem ochranných oděvů DuPont, výsledky potvrdily, že zaměstnanci byli stále chráněni a v pohodlí po celý pracovní den. Ředitel bezpečnosti práce ve společnosti AB Lifosa, pan Kestutis Brazauskas, uvedl, že kombinézy, používané k ochraně pracovníků před zasažením koncentrovanou kyselinou sírovou, jsou "velmi pohodlné na nošení díky nízké hmotnosti a konstrukčnímu řešení."

Vlastnosti a výhody kombinéz

Kombinézy jsou ideální pro použití v mnoha oblastech a aplikacích, kde mohou být lidé vystaveni olejům, chemikáliím, biologickým činitelům a jiným nebezpečným látkám. S ochranou typu 3 (proti kapalným chemikáliím pod tlakem), typu 3-B (proti infekčním agens), typu 4 (proti kapalným aerosolům), typu 5 (proti pevným chemickým částicím přenášeným vzduchem) a typu 6 (omezenou ochranou proti rozstřikovaným kapalinám) spojují kombinézy lehkost, flexibilitu a odolnost, takže nabízejí bezpečnou a spolehlivou chemickou a biologickou ochranu v jediném oděvu.

Materiály, z nichž jsou ochranné oděvy vyrobeny, prošly sofistikovaným testováním chemické propustnosti a mechanických vlastností. Tímto způsobem bylo testováno nezávislými orgány více než 100 chemikálií a výsledky ukazují, že materiál poskytuje účinnou bariéru proti mnoha vysoce koncentrovaným anorganickým chemikáliím a organickým látkám.

Materiál splňuje požadavky normy EN 14126:2003 (ochrana proti infekčním agens) v nejvyšší třídě odolnosti a zajišťují ochranu proti kontaminaci radioaktivními částicemi podle EN 1073-2. Materiál byl také opatřen antistatickou úpravou na vnitřní straně, aby se zabránilo akumulaci elektrostatického náboje při vlhkosti nad 25 %, takže splňuje požadavky normy EN 1149-5.

Společnost AB Lifosa používá také Tyvek®

Po zkouškách společnost AB Lifosa také zavedla používání kombinéz DuPont™ Tyvek® tam, kde je potřeba chránit zaměstnance pracující ve skladech a při stříkání barev. Uživatelé uvedli, že kombinéza Tyvek® jim dobře padne, má nejlepší design a poskytuje odpovídající ochranu při jejich pracovním vytížení.