Naše webové stránky používají soubory cookie, abychom vám mohli poskytnout lepší možnosti a online služby. Budete-li pokračovat, vyjádříte tak svůj souhlas s tím, abychom používali soubory cookie v souladu s Prohlášením o ochraně osobních údajů.

Ochranné oděvy Tychem® TK

DuPont™ Tychem® TK. – pro rozsáhlou ochranu před nebezpečnými plyny

DuPont™ Tychem® TK, speciálně vyvinutý na ochranu před toxickými korozivními plyny, výpary a kapalnými chemikáliemi, je proveden jako plynotěsný oblek s omezenou životností, k použití s izolačním dýchacím přístrojem.

Ochranný oděv Tychem® TK poskytuje vysokou úroveň ochrany proti široké řadě toxických korozivních plynů, kapalných a pevných chemikálií podle normy EN 943-2. Nabízí alternativu ke konvenčním, opakovaně použitelným ochranným oděvům, je lehký, ohebný a snadno použitelný. Tychem® TK představuje typický havarijní oblek pro průmyslové havárie, likvidace úniků nebezpečných látek a mimořádné události.

Další informace o kombinézách Tychem® TK jsou dostupné prostřednictvím nástroje DuPont™ SafeSPEC™.

PŘÍPADOVÉ STUDIE

INFORMACE A NÁMĚTY