Tychem® VB830

Bezpodšívkové rukavice Tychem VB830 jsou vyrobeny z fluoroplastové pryže a jsou opatřeny coatingem Viton® na bázi butylu

Ten zajišťuje jedinečnou úroveň odolnosti vůči vysoce žíravým kyselinám. Jsou speciálně určeny k manipulaci (po omezenou dobu) s alifatickými a aromatickými uhlovodíky, jako je benzen, toluen nebo xylen.

Jsou velmi tenké (12 mi) a díky hladké povrchové úpravě nabízejí pocit „druhé kůže“, jenž je u výrobků s touto úrovní chemické ochrany jedinečný.

Když nezajistí ochranu nic jiného. Ideální ke krátkodobé až střednědobé expozici chlorovaným, alifatickým nebo aromatickým uhlovodíkům. chlorovaným rozpouštědlům, alifatickým nebo aromatickým uhlovodíkům, jako je benzen, toluen, xylen.