Rukavice Tychem®

Řada rukavic Tychem® vyznačující se vylepšenou kompatibilitou s naší nabídkou osobních ochranných prostředků.

Protichemické ochranné oděvy nejsou zdaleka jen kombinézy a masky. Na základě zpětné vazby od zákazníků z různých průmyslových odvětví se nová řada rukavic Tychem® vyznačuje vylepšeným zapínáním, které je kompatibilní s naší kompletní nabídkou produktů.

Tato řada kvalitních produktů zahrnuje různé modely rozdělené do čtyř hlavních skupin: nitril, neopren, butyl a butyl/viton, které chrání před ohněm, chemikáliemi a nebezpečnými biologickými látkami.

Řada rukavic Tychem® je součástí následujících produktů:

 • Tychem® PV 350 – mimořádně odolné provedení z PVC a bavlněnou podšívkou se zdrsněným úchopem. Ideální pro obranu proti chemikáliím, oleji a mazivům.
 • Tychem® NT420 – velmi odolné jednorázové rukavice, chránící proti většině ropných maziv a uhlovodíkům. Ideální pro práce vyžadující ochranu proti chemikáliím při zachování hmatové citlivosti. Doporučeno pro kontakt s potravinami, práci v laboratoři nebo manipulaci s malými součástmi.
 • Tychem® NT430 – velmi pohodlný hybridní nitril. Ideální pro práci ve vlhkém nebo mastném prostředí a k manipulaci s malými součástmi.  Schváleno pro manipulaci s potravinami.
 • Tychem® NT450 – pružné nepropustné rukavice z dvojitého nitrilu s pletenou podšívkou. Ideální pro náročnou práci nebo dlouhodobou expozici nebezpečným chemikáliím a rozpouštědlům.
 • Tychem® NT470 – jsou navrženy tak, aby byly trvanlivé a snižovaly únavu. Ideální pro bezpečnou práci ve vlhkém nebo mastném prostředí. Rukavice jsou bez podšívky a vyznačují se ergonomickým provedením, které maximalizuje pohodlí.
 • Tychem® NT480 – jsou navrženy tak, aby byly trvanlivé a snižovaly únavu. Ideální pro bezpečnou práci ve vlhkém nebo mastném prostředí. Rukavice mají podšívku z česané bavlny a vyznačují se ergonomickým provedením, které přispívá k vyššímu pohodlí.
 • Tychem® NP530 – dvakrát máčený neopren na přírodním kaučuku. Ideální pro přesnou manipulaci v prostředích, kde se vyskytují rozpouštědla. Neopren na přírodním kaučuku představuje skutečnou výhodu, pokud jde o obratnost a snižování únavy rukou.
 • Tychem® NP560 – odolné vůči širokému spektru chemických látek, včetně kyselin, žíravin, rozpouštědel, maziv a oleje. Ideální pro náročnou práci nebo aplikace zahrnují dlouhodobou expozici nebo přítomnost rozpouštědel.
 • Tychem® NP570CT – ideální ochrana pro místa, kde hrozí současně expozice chemikáliím i nebezpečí proříznutí. Nabízí ochranu proti proříznutí na úrovni 5 a prvotřídní ochranu proti kyselinám, žíravinám, rozpouštědlům, mazivům a oleji.
 • Tychem® BT730 – nejvyšší odolnost proti proniknutí plynných látek a vodních par ze všech ochranných materiálů, které se používají k výrobě rukavic a nabízejí pocit „druhé kůže“. Ideální ke krátkodobé až střednědobé expozici vysoce žíravým chemikáliím, alkoholům, ketonům a esterům.
 • Tychem® BT770 – nejvyšší odolnost proti proniknutí plynných látek a vodních par ze všech ochranných materiálů, které se používají k výrobě rukavic se zdrsněným povrchem. Ideální k dlouhodobé expozici vysoce žíravým chemikáliím, alkoholům, ketonům a esterům.
 • Tychem® VB830 – když ochranu nezajistí nic jiného. Ideální ke krátkodobé až střednědobé expozici chlorovaným, alifatickým nebo aromatickým uhlovodíkům. chlorovaným rozpouštědlům, alifatickým nebo aromatickým uhlovodíkům, jako je benzen, toluen, xylen.
 • Tychem® VB870 – když ochranu nezajistí nic jiného. Ideální k delší expozici chlorovaným rozpouštědlům, alifatickým nebo aromatickým uhlovodíkům, jako je benzen, toluen, xylen, vhodné pro vojenské použití.