Oděvy ProShield®

DuPont™ ProShield® – Pohodlné. Jednorázové. Cenově dostupné.

Cenově dostupná ochrana proti bezpečnému lehkému kapalnému postřiku a pevným částicím – oděvy DuPont™ ProShield®.

Textilie ProShield® je vyrobena speciálně tak, aby pomáhala chránit pracovníky, kteří vykonávají lehké a bezpečné úkony v celé řadě oborů. Oděvy ProShield® mohou pomoci chránit proti bezpečným pevným částicím a lehkému potřísnění kapalinami, které se běžně vyskytují v průmyslovém prostředí.