Kombinézy Tyvek® 500 Xpert

POUŽITÍ A APLIKACE

Přidat filtr

Chemická ochrana pro armádu a policii

Chemická ochrana pro armádu a policii

Společnost DuPont nabízí řešení, která přispívají k zajištění chemické ochrany proti řadě různých rizik. Prohlédněte si, jak značkové oděvy Tyvek®, Tychem® and Nomex® přispívají k chemické ochraně v situacích, ke kterým dochází v armádě a u policie, například při příjezdu na místo akce, při záchraně obětí, řízeném uvolňování, sběru důkazů, při odstraňování těl a vyklízení místa, a v neposlední řadě při aplikacích ve forenzních vědách.

Dekontaminace a sanace

Dekontaminace a sanace

Zjistěte, jak mohou ochranné oděvy chránit pracovníky při dekontaminaci a sanaci, a přitom současně nabízet vysokou úroveň pohodlí a dobře padnoucí střih, aby uživatelé mohli dosahovat optimálních výkonů.

Lakovny – Osobní ochranné prostředky

Lakovny – Osobní ochranné prostředky

Přečtěte si, proč by se v oblasti průmyslu a obchodu měla dodržovat adekvátní bezpečnostní opatření, například nošení ochranných oděvů z textilií DuPont™ Tyvek® or DuPont™ Tychem®, aby byla zjištěna ochrana před často podceňovaným nebezpečím, jaké představují penetrace a nátěry.

Ochrana před prachem a částicemi

Ochrana před prachem a částicemi

Zjistěte, jak produkty řady DuPont™ Tyvek® pomáhají zajišťovat nejvyšší úroveň ochrany proti chemikáliím, prachu a částicím pro osoby i procesy.

Ochrana proti chemickým a biologicky nebezpečným látkám

Ochrana proti chemickým a biologicky nebezpečným látkám

Protichemické ochranné oděvy a kombinézy proti biologicky nebezpečným látkám vyrobené z textilií DuPont™ Tychem® nebo DuPont™ Tyvek® nabízejí ochranu až do kategorie III certifikace CE typu 3-B, 4, 5 a 6 proti chemickým a biologicky nebezpečným látkám. Tyto pohodlné ochranné oděvy s omezeným použitím jsou k dispozici v široké škále modelů pro různé aplikace.

Osobní ochrana v petrochemickém a chemickém průmyslu

Osobní ochrana v petrochemickém a chemickém průmyslu

Zjistěte, jakým způsobem oděvy DuPont™ Nomex®, DuPont™ Tyvek® a DuPont™ Tychem® pomáhají chránit pracovníky a techniky před nebezpečími v petrochemickém průmyslu.

Osobní ochrana v zemědělství

Osobní ochrana v zemědělství

Zjistěte, jak mohou ochranné oděvy vyrobené z materiálů DuPont™ Tyvek® a DuPont™ Tychem® přispět k dostatečné ochraně pracovníků před křížovým přenosem bakterií a biologických látek v zemědělství a na farmách při přípravě a aplikaci fytosanitárních produktů.

Osobní ochranné pomůcky pro zpracování potravin

Osobní ochranné pomůcky pro zpracování potravin

Zjistěte, jakým způsobem mohou ochranné oděvy s omezenou dobou použitelnosti přispět k ochraně osob a procesů v potravinářském průmyslu.

Osobní ochranné prostředky proti ropě a plynu

Osobní ochranné prostředky proti ropě a plynu

Zjistěte, jakým typům rizik jsou vystaveni pracovníci v ropném a plynárenském průmyslu a jak značkové textilie DuPont™ Tyvek®, DuPont™ Tychem® a DuPont™ Nomex® pomáhají proti těmto rizikům chránit.

Osobní ochranné vybavení určené k použití při nanášení nátěrů

Osobní ochranné vybavení určené k použití při nanášení nátěrů

Zjistěte, jak ochranné oděvy značek DuPont™ Tyvek® a DuPont™ Tychem®, které se vyznačují nízkou třepivostí, mohou přispět k zajištění vysoké kvality povrchové úpravy a nátěrů výrobků.

Práce s azbestem

Práce s azbestem

Ochranné kombinézy vyrobené z materiálu DuPont™ Tyvek® pomáhají zajistit pracovníkům bezpečí a poskytnout jim trvanlivou, pohodlnou a robustní ochranu proti azbestovým vláknům.

Protichemická ochrana

Protichemická ochrana

Zjistěte, jakým rizikům ve formě účinků nebezpečných částic, chemických výparů a kapalných chemikálií jsou vystaveni pracovníci v chemickém průmyslu a jak ochranné oděvy DuPont™ Tyvek® a DuPont™ Tychem® přispívají k poskytování ochrany proti těmto rizikům.

Protiradiační ochranný oděv

Protiradiační ochranný oděv

Přečtěte si, jak protiradiační ochranné oděvy vyrobené z textilií DuPont™ Tyvek® pomáhají při prevenci kontaminace kůže a spodní vrstvy oděvu.

Průmyslové ochranné oděvy

Průmyslové ochranné oděvy

Naši vědci vytvořili a podrobili přísným zkouškám průmyslové ochranné oděvy nabízené pod předními značkami Nomex®, Tychem®, Tyvek®, ProShield® a Kevlar®. Zjistěte více o tom, jakou úlohu tyto značky sehrávají v oblastech bezpečnosti průmyslové výroby a ochrany pracovníků.

Služby průmyslového čištění

Služby průmyslového čištění

Zjistěte, jakým způsobem přispívají ochranné oděvy značek DuPont™ Tyvek® a DuPont™ Tychem® k ochraně dělníků v průmyslových čistírnách.

No results founds