Z výsledků testů, které byly nedávno provedeny nezávislou akreditovanou laboratoří, vyplývá, že bílá textilie Tyvek® L1431N představuje účinnou chemickou bariéru proti permeaci kapalin.

Většině lidí připadají všechny ochranné kombinézy stejné a výběr správné kombinézy, která poskytuje nejlepší ochranu proti penetraci a permeaci kapalin, pak může být náročným úkolem. Aby bylo umožněno věcné posouzení účinnosti ochranné bariéry, byly provedeny zkoušky permeace (podle EN ISO 6529 – metoda A) za účelem zjištění doby průniku běžně používaných chemikálií u bílé textilie Tyvek®, materiálu MPF (mikroporézního filmu) a materiálu SMS (vyrobeného technologií Spunbond-Meltblown-Spunbond), tedy u materiálů, které se často používají k výrobě jednorázových chemických ochranných oděvů typu 4, 5 a 6.

Penetrace kapalin je fyzikální proces, při němž kapalina vniká do textilie tím, že prochází póry nebo otvory v textilii. Permeace je proces, kterým se nebezpečná kapalná chemikálie dostává skrz materiál ochranného oděvu na molekulární úrovni. Odolnost textilie proti permeaci se určuje měřením doby průniku a rychlosti pronikání nebezpečné chemikálie, detekované na vnitřním povrchu textilie.

Pro provedení zkoušky permeace a určení skutečné a normované doby průniku byl vybrán roztok hydroxidu sodného o koncentraci 40 % a kyselina sírová o koncentraci 18 %, což jsou dvě chemikálie, které se běžně používají k průmyslovým účelům. Při normované době průniku, která u těchto dvou vodou ředitelných anorganických chemikálií činí více než 480 minut, poskytl materiál Tyvek® desetinásobně vyšší bariérovou účinnost než průměrný materiál MPF, zatímco u materiálů SMS byl zjištěn okamžitý průnik.

Byly provedeny také zkoušky penetrace a odpudivosti podle normy EN ISO 6530, jejichž výsledky neukázaly prakticky žádný rozdíl mezi uvedenými třemi materiály, což naznačuje, že kapalinová bariéra těchto tří materiálů zdánlivě poskytuje shodnou úroveň ochrany. Uvedená norma však předepisuje pouze jednominutovou dobu vystavení nebezpečné látce, což sotva odpovídá reálným pracovním podmínkám.

Při testování permeace podle metody A normy EN ISO 6529, která určuje odolnost materiálů proti permeaci kapalin a plynů, bylo zjištěno, že bílá textilie Tyvek® poskytuje dlouhodobou ochranu před výše uvedenými chemikáliemi, která trvá až 8 hodin, což je doba, která se mnohem více blíží skutečnému praktickému používání.

Tyvek® je vynikající materiál, protože jeho kontinuální pevná vlákna z vysokohustotního polyetylénu se netřepí a protože neobsahuje přísady ani plniva. Tento hladký povrch odpuzuje jak kapaliny, tak pevné částice a díky tomu poskytuje vysoce účinnou chemickou bariéru ve své kategorii. I po povrchovém oděru si textilie uchovává svoji vysokou bariérovou účinnost, protože bariéru tvoří celá její tloušťka. To znamená, že je minimalizována kontaminace pocházející od osoby, která má kombinézu oblečenou, i z okolního prostředí, ve kterém tato osoba pracuje, a že je zajištěna účinná ochrana produktů i procesů. Tyvek® je také mimořádně trvanlivý a vysoce odolný proti roztržení a oděru, přesto však stále prodyšný a vzhledem k hladkému povrchu hotové textilie trvale měkký na dotyk a mimořádně ohebný, díky čemuž neomezuje pohyb.

Sortiment oděvů Tyvek® zahrnuje Tyvek® 500 Industry, Tyvek® 500 Xpert a Tyvek® 600 Plus, Tyvek® 400 Dual a Tyvek® 500 Labo. Společnost DuPont vynakládá maximální úsilí k tomu, aby zajistila ochranu každé osoby v každé situaci, a proto věnuje neustálou pozornost každému detailu. Právě z tohoto důvodu u materiálu Tyvek® poznáte rozdíl.