Společnost DuPont vám pomáhá s výběrem ochranných oděvů

Existuje mnoho různých běžně dostupných chemických ochranných oděvů. V širokém výběru je těžké se vyznat a informace o certifikaci bývají složité. Jaká kritéria by tedy pro výběr správného ochranného oděvu měla platit?

Na to vám poskytne odpověď stručné shrnutí evropských norem pro chemické ochranné oděvy a průvodce výběrem chemického ochranného oděvu.

Přehled evropských norem a značení CE

Evropská směrnice o osobních ochranných prostředcích 89/686/EHS odkazuje na „kategorie osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)“. Chemické ochranné oděvy musí mít certifikaci CE kategorie III OOPP. Oděvy splňující minimální výkonnostní požadavky konkrétní produktové normy jsou identifikovány „značkou CE“ následovanou čtyřmístným číselným kódem notifikovaného orgánu. Tyto produkty obdrží „certifikát CE“ (certifikát o přezkoušení typu EC v souladu s článkem 10 směrnice o OOPP).

Vedle počátečního certifikátu CE musí výrobce zajistit, že produkt bude nadále splňovat požadavky norem a bude vyhovovat výkonnostním parametrům udávaným v původní certifikaci. Výrobce je povinen zavést program pro zajištění kvality, který zaručí trvalou shodu produktu s parametry uváděnými v certifikaci. Na rozdíl od kategorií I a II OOPP musí kategorie III OOPP podstupovat roční audity prováděné notifikovaným orgánem, který potvrdí, že osobní ochranný prostředek i nadále vyhovuje požadavkům na certifikaci CE. Jednoduše řečeno, jde o potvrzení třetí strany o tom, že certifikace CE produktu stále platí. To se nazývá též „Certifikát o dohledu nad kvalitou“ podle článku 11 směrnice o OOPP.

Harmonizační normy pro chemickou ochranu

Za účelem usnadnění výběru chemických ochranných oděvů kategorie III definovala EU harmonizované evropské produktové normy pro šest úrovní ochrany („typů“). Každý z „typů“ vychází z jisté „úrovně expozice“. Evropská norma také u každého „typu“ definuje minimální požadavky účinnosti, tzv. výkonností třídy, které se udávají pro základní textilii, švy a v některých případech i součásti.

Technická podpora

Uživatelům, kteří potřebují pomoc s výběrem oděvů pro konkrétní účely, nabízí společnost DuPont rozsáhlé individuální technické služby. Nabízíme službu Techline , která zodpoví technické otázky týkající se ochranných oděvů. Naši technici spravují rozsáhlou databázi fyzických parametrů, chemické permeace a penetrace materiálů používaných na kombinézy Tyvek® a Tychem®.

Nosíte správný ochranný oděv, který vyhovuje vašim potřebám? Další informace se dozvíte kliknutím sem.