Nové ochranné oděvy Tychem® TK společnosti DuPont nabízejí kompletní ochranu a jsou určeny k průmyslovému použití, záchranným akcím i jako preventivní domácí prostředky

Při záchranných akcích je velice důležité zajistit zasahujícímu personálu plnou ochranu proti všem jedovatým nebo leptavým látkám. Společnost DuPont proto přichází s novým zcela uzavřeným ochranným oděvem Tychem® TK. Ochranný oděv Tychem® TK se používá s nezávislým dýchacím přístrojem. Nabízí účinnou ochranu proti více než 300 chemikálií.

Nový ochranný oděv Tychem® TK je speciálně určen pro situace, kdy je bezprostředně ohrožen život a zdraví. Tento vysoce odolný oděv chrání před jedovatými a leptavými plyny, kapalinami a pevnými chemickými látkami, a proto je vhodný k průmyslovému použití, záchranným akcím i jako preventivní domácí prostředek. Typickým příkladem použití ochranného oděvu Tychem® TK styk se čpavkem. Tato jedovatá chemická látka se nejčastěji vyskytuje v mrazácích, čisticích produktech a hnojivech, ale používá se také v potravinářské a petrochemické výrobě a k extrakci kovů. Může mít kapalné nebo plynné skupenství. Vysoce koncentrovaný čpavek je smrtelně nebezpečný. I v malých dávkách čpavek dráždí oči, nos a dýchací ústrojí, leptá pokožku nebo způsobuje omrzliny. Proto je nezbytně nutné chránit záchranáře v situacích, kdy došlo k úniku této chemikálie v důsledku nehody nebo záměrného útoku.

Společnost DuPont nový oděv důkladně testovala, aby prokázala jeho účinnost v nouzových situacích. Nový ochranný oděv Tychem® TK překračuje požadovanou odolnost proti 15 chemikáliím, jak ji uvádí norma EN 943-2, a vykazuje až osmihodinovou nepropustnost u 90 % z 300 testovaných chemikálií.

Maxence de Langautier z divize DuPont Protection Solutions uvádí, že záchranáři obvykle nosí tento typ ochranného oděvu 20–30 minut. „Výsledky testů dokázaly uživatelům i zadavatelům požadavků, že ochranný oděv Tychem® TK nabízí nejvyšší možnou ochranu proti celé řadě nebezpečných chemikálií.“

Oděv je vyroben z prověřené textilie Tychem®. Textilie Tychem® TK je lehká, pružná a současně velice odolná. Uživatelé si kvůli snadnějšímu oblékání a svlékání mohou vybrat variantu s předním vstupem (Tychem® TK 614T) nebo se zadním vstupem (TK 615T). Obě varianty oděvu jsou vybaveny systémem nastavitelných rukavic, který se skládá z laminovaných vnitřních rukavic s vynikající odolností proti průniku chemikálií a z vnějších rukavic z butylu nebo materiálu Viton®, který nabízí vysoký stupeň ochrany proti mechanickému poškození. Oděv se rovněž vyznačuje velkým panoramatickým zorným polem s rozšířeným obličejovým štítem a 220° zorným úhlem.

K dalším součástem patří připojené ponožky s vnějšími krycími návleky na boty, dva vypouštěcí ventily, dvojitou klopou se zavíráním na suchý zip a dvojitě lepenými švy. Světle žlutá barva oděvu zajišťuje jasnou rozpoznatelnost uživatele i při snížené viditelnosti v důsledku kouře nebo nedostatečného osvětlení.


Tychem® TK je plynotěsný ochranný oděv s pětiletou zárukou a časově omezeným použitím. Pro zadavatele požadavků představuje skutečnou alternativu běžných opakovaně použitelných ochranných protichemických oděvů. Kategorie III, typ 1a-ET, varianty TK 614T a TK 615T mají certifikaci CE podle norem EN 943-1 a EN 943-2 (plynotěsný protichemický ochranný oděv pro záchranné týmy určený k časově omezenému použití).

Požadovanou odolnost proti průniku 15 chemikálií uvedených v normě EN 943-2 splňuje také hledí oděvu Tychem® TK, vnitřní vrstva rukavic a švy.  Parametry propustnosti textilie Tychem® TK jsou k dispozici pro více než 300 chemikálií pod tímto odkazem nebo na webu SafeSPEC™ na adrese www.safespec.dupont.co.uk.

Pro větší jistotu může náš prodejní tým předvést bezpečnost a odolnost nového oděvu Tychem® TK při ukázce za použití tlakové testovací sady. Zákazníci společnosti DuPont si mohou objednat samostatné testovací sady i školení k jejich použití.

The new Tychem® TK suit from DuPont is specifically designed for situations where there is immediate danger to life and health.