Odborný průvodce výběrem a nošením osobních ochranných pomůcek

 

Ian Samson, specialista na školení divize DuPont Personal Protection pro region EMEA, diskutuje o výběru a správných postupech oblékání a svlékání osobních ochranných kombinéz.

Ochranné kombinézy mají za úkol chránit proti kontaminaci nebezpečnými látkami v pracovním prostředí, od kapalných a pevných chemických látek, přes oleje, netoxické kapaliny, částice rozptýlené ve vzduchu až po prach a vlákna. V některých pracovních prostředích, například v laboratořích či na místech, kde se vyšetřují trestné činy, je nutný ochranný oděv, aby nedošlo ke kontaminaci způsobované lidmi (tj. vlasy, drobné částečky kůže či vlákna z oděvů). Samotné nošení oděvu však není zárukou ochrany a je třeba vzít v úvahu několik faktorů, aby bylo možné zajistit, že bude vybraný oděv poskytovat potřebnou míru ochrany.

Výběr a použití
Na trhu je velké množství různých kombinéz. Jak poznáte, která je pro vás nejlepší? Výběr by měl vždy začít analýzou rizik, která určí typ rizika (chemikálie, bezpečné kapaliny, záření apod.), dobu expozice a míru ochrany potřebnou pro ochranu proti oběma prvkům. Čím podrobnější je analýza rizik, tím snazší je rozhodnout, jaký ochranný oděv je vhodné použít.
Když vybíráte ochranné oděvy, hlavní faktory, které je třeba brát v úvahu, jsou:

•    bariérová ochrana (penetrace a permeace)
•    odolnost (robustnost oděvu)
•    kvalita (materiálu oděvu, zipu, švů, pohodlí, velikost, jak oděv padne)
•    pohodlí (oděvy by měly být pro uživatele příjemné)
•    šetrnost k životnímu prostředí (likvidace by měla být bezpečná a ekonomická)
•    cena (byť se nedoporučuje přijímat rozhodnutí výhradně na základě ceny)
•    testy a využití (když byl oděv analyzován a splňuje nezbytné požadavky, je třeba provést jeho test ve skutečných pracovních podmínkách).

Výběr správné velikosti je předpokladem nejen vyšší bezpečnosti, ale též většího pohodlí. Výběr nesprávné velikosti může mít fatální důsledky. Pokud by byl oblek příliš velký, mohlo by dojít k jeho zachycení ve strojním zařízení, pokud by byl příliš malý, mohl by se roztrhnout nebo by značně omezoval možnosti pohybu. Je důležité nejen zvolit kombinézu, která nabízí správnou ochranu, ale také aby příslušné osobě oděv dobře padnul. Společnost DuPont významně investuje do zlepšování ochranných kombinéz, jak v oblasti jejich pohodlného nošení, tak ochranných vlastností. Letos představila novou kombinézu Tyvek® 500 Xpert. Tato kombinéza byla přepracována, aby uživateli lépe padla, umožňovala lepší pohyb a – což je nejdůležitější – zajišťovala mimořádnou úroveň ochrany pro kategorie typu 5 a 6. Tyvek® 500 Xpert se navíc dodává v novém balení, které zobrazuje nejen tabulku velikostí, ale i odborné pokyny ohledně postupů oblékání a svlékání formou jednoduchých piktogramů.

DPT_Tyvek_Classic_Xpert_dd_218x109

Oblékání kombinézy

DPT_Tyvek_Classic_Xpert_dd3_218x109

Svlékání kombinézy

Oblékání kombinézy

O oblékání svých šatů ráno asi moc přemýšlet nemusíte, ale správné obléknutí ochranné kombinézy je pro fungování tohoto typu oděvu zásadně důležité. Když vyberete vhodnou kombinézu, je třeba mít mimo pracoviště nekontaminovanou převlékárnu, ve které se pracovníci mohou převlékat. Jakékoli předměty, které by mohly překážet v práci, je třeba vyndat z kapes a zanechat na bezpečném místě. Začněte tím, že si sednete na židli a sundáte boty. Poté vložte jednu nohu po druhé do nohavic kombinézy. Následně si obujte a pevně zavažte vysokou či nízkou bezpečnostní obuv. Nyní byste si měli obléci rukavice vhodné pro dané použití. Pokud používáte dvoje rukavice, vezměte si nyní první pár. Postavte se, natáhněte si oblek až do výše pasu a vložte ruce do rukávů. Před zapnutím zipu si nasaďte případné ochranné brýle, obličejovou masku apod., ujistěte se o tom, že dobře padnou a jsou pohodlné a že nemáte nikde žádné netěsnosti. Převlečte si kapuci přes hlavu a zapněte zip kombinézy až zcela nahoru. Táhlo zipu zajistěte stlačením dolů. Pokud nosíte druhé rukavice, oblékněte si je přes první pár tak, aby překryly zápěstí a rukávy kombinézy. Doporučuje se všechny mezery a spoje utěsnit lepicí páskou, včetně okrajů rukavic a oblasti kolem obličeje, kde se kapuce napojuje na obličejovou masku. Při oblékání by měl být přítomen kolega, aby zkontroloval, že je oblek oblečen správně a že všechny mezery jsou řádně utěsněny.

Svlékání kombinézy

Pokud se svlékání a likvidace obleku na jednorázové použití neprovede správně, vzniká riziko křížové kontaminace pokožky či vlasů uživatele nebo jiných zaměstnanců či rodinných příslušníků z povrchu oděvu. Ochranný oděv je třeba sundávat v nekontaminovaném prostoru. Před svléknutím ochranného oděvu je vhodné si očistit rukavice a boty, aby nedošlo k víření prachu. Je vhodné očistit také masku a klopu zipu. Jakékoli sejmuté ochranné prvky, například lepicí pásku, je třeba okamžitě likvidovat umístěním do kontejneru na chemický odpad, který je pro tento účel k dispozici. Ochranné rukavice by si uživatel měl ještě nechat. Následně je třeba začít rolovat kapuci směrem dozadu a přitom dbát, aby se vnější strana kombinézy nedotkla hlavy. Rozepněte zip kombinézy a začněte ji rolovat směrem ven, dolů přes ramena. Obě ruce dejte za záda a stáhněte oba rukávy až do úplného svlečení. Sedněte si a sundejte obě boty, poté srolujte kombinézu dolů (dbejte, abyste se nedotkli kontaminované strany, případně aby se kontaminovaná strana nedostala do kontaktu s oděvem) přes kolena až do úplného svlečení. Nakonec dejte oblek do pytle k tomu určeného a sundejte si rukavice.
Při vyhazování ochranného oděvu je důležité jej držet za nekontaminovaný vnitřní povrch. Jen tak zabráníte kontaktu s nebezpečnou látkou. Svlékání obleku kontaminuje dané stanoviště, takže je třeba vyčistit i tento prostor. Pokud uživatel ponechá nebezpečnou zónu kontaminovanou a opustí ji, ohrožuje nejen sebe, ale též ostatní, kdo nejsou do tohoto postupu zapojeni.

Výcvik
Někdy je nejlepší způsob učení trénink. DuPont provádí školení zákazníků a distributorů. Touto cestou šíří informace o tom, jak se mají osobní ochranné oděvy správně oblékat a svlékat, aby nedocházelo ke křížové kontaminaci. Je důležité pamatovat, že pouze osoby, které prošly speciálním výcvikem, by měly být oprávněny nosit, svlékat a likvidovat kontaminované oděvy.

Další informace
Svět jednorázových ochranných kombinéz může být matoucí, zvláště když se snažíte zjistit, který typ materiálu zajistí pro vaše pracovníky nejlepší úroveň ochrany pro danou činnost. Ve společnosti DuPont věříme, že rozdíl spočívá v textilii Tyvek®, ale připravili jsme také sérii krátkých informačních videí pro vysvětlení rozdílu mezi polypropylénem SMS, mikroporézními filmy a textilií Tyvek®, abyste mohli ohledně svých ochranných kombinéz učinit informované rozhodnutí.