Průvodce společnost DuPont vyhodnocením chemického rizika v 9 krocích

V širokém výběru je těžké se vyznat a informace o certifikaci bývají složité. Jaká kritéria by tedy pro výběr správného ochranného oděvu měla platit?

Několik jednoduchých kroků pro výběr správného ochranného oděvu

Provedení důkladného posouzení rizika na pracovišti je nezbytné pro to, aby bylo možno zvolit pro pracovníky v průmyslových provozech bezpečný a pohodlný ochranný oděv, který vyhovuje normám. Abychom vám výběr ochranného oděvu usnadnili, nabízíme možnost využít průvodce DuPont, který vám krok za krokem pomůže zhodnotit riziko.

Krok 1: Identifikace rizika

Jaké chemické riziko hrozí? Jde o plyn, kapalinu, výpary nebo částice? Může nebezpečná látka změnit skupenství (např. z kapaliny na páru)? Jaké jsou úrovně koncentrace, vlhkosti a teploty? Hrozí nějaká další rizika, např. teplo, oheň, exploze, radiace, elektrostatické výboje, biologické látky či ostré nebo abrazivní povrchy? Existují nějaké zvláštní požadavky na viditelnost či mobilitu?

Krok 2: Stanovení minimální potřebné úrovně ochrany

Certifikace na typ chemického ochranného oděvu kategorie III popisuje těsnost kombinézy jako celku při konkrétní formě expozice (plyn, kapalina či prach). To však neznamená, že je oděv vůči tomuto typu expozice stoprocentně nepropustný. Na základě zhodnocení podrobných výsledků si může uživatel udělat závěr o skutečné bariérové funkci a nepropustnosti oděvu.

Krok 3: Zhodnocení rizika toxicity

Je nutné znát úroveň toxicity a důsledky krátkodobého a dlouhodobého vystavení danému nebezpečí. Zhodnoťte, zda oděv, který jen těsně splňuje certifikaci určitého typu, nabízí dostatečnou ochranu. Například oděv navržený pro vyšší typ ochrany, jako typ 3 nebo 4, zajistí daleko nižší úroveň průniku částic, zejména pokud se provede dodatečné přelepení páskou, a poskytne daleko účinnější bariéru než určité oděvy typu 5, které někdy jen těsně vyhovují normám.

Krok 4: Stanovte požadavky na úroveň ochrany textilie a švů 

Přihlédněte k tomu, že trvání zkoušky na penetraci kapalných chemikálií je pouhých 60 sekund. Aby bylo možno zhodnotit, zda textilie ochrání nositele při expozici delší než 60 sekund, je třeba přihlédnout k parametrům permeace. Permeace je proces, kterým chemikálie ve formě kapaliny, páry nebo plynu proniká skrz ochranný oděv na molekulární úrovni. K permeaci může docházet bez viditelných známek. Zkouška trvá 8 hodin. Tip: Podrobné vysvětlení, příklady a údaje o propustnosti jsou k dispozici v průvodci údaji o permeaci společnosti DuPont.

Po stanovení úrovně účinnosti textilie pečlivě zkontrolujte, že švy prošly testy a vykázaly stejnou účinnost bariéry.

 

Krok 5: Stanovte požadavky na mechanickou odolnost

Třídy mechanické odolnosti textilie slouží jako ukazatele. V závislosti na charakteru práce mohou být některé parametry více relevantní než jiné. Vynikající bariéra je užitečná jen tehdy, odolá-li pracovním podmínkám a zůstane-li neporušená po celou dobu činnosti. Vedle toho je pro zajištění adekvátní ochrany nutné zvolit správnou velikost (např. dát uživateli vybrat z nabídky různých velikostí). Je třeba se vyhnout příliš velkým nebo příliš malým oděvům a zajistit dostupnost správných velikostí.

Krok 6: Požadavky na pohodlí

Vedle ochrany je důležitý i komfort. Identifikace vhodné ochrany a mechanické odolnosti při současném zajištění co největšího pohodlí přispěje ke správnému použití kombinézy a spokojenosti i produktivitě zaměstnanců. Klíčové faktory pohodlí zmiňované při zkouškách zahrnují dostatek prostoru pro volný pohyb při ohýbání a natahování, hmotnost, pocit při styku s pokožkou a prodyšnost oděvu. Oděvy, které jsou propustné pro vzduch a páru, nabízí vyšší pohodlí, ale také méně účinnou částicovou či chemickou bariéru, než zcela nepropustné neprodyšné materiály.

Krok 7: Výběr dodavatele

Klíčovými faktory jsou ochrana, odolnost při použití a komfort, stejně jako reputace značky výrobce z hlediska trvalé kvality. Společnost DuPont je držitelem certifikace ISO 9001 a ISO 14001. Naše ochranné kombinézy a textilie se vyrábějí za přísné statistické kontroly kvality, která vysoce překračuje minimální požadavky.

Krok 8: Identifikace správného použití produktu

Přihlédněte k údajům o omezení produktů. Mohou být užitečným zdrojem informací o správném použití produktu. Mohou také vyvolat důležité otázky, například ohledně potřeby dodatečného přelepení páskou, zvážení požadavků na uzemnění, odolnosti při vystavení vysokým teplotám a postupu svlékání, který vyžaduje trénink, aby se předešlo kontaminaci.

Krok 9: Vyzkoušení oděvu při práci

Poté, co jste si vybrali, je na čase kombinézu vyzkoušet a zhodnotit její účinnost v praxi. Vyzkoušení oděvu při práci je rozumnou součástí výběrového procesu. DuPont nabízí program uživatelských zkoušek - vyzkoušejte ho!

Další kroky: individuální posouzení a testovací služby

DuPont nabízí širokou řadu podpůrných nástrojů, které vám pomohou s posouzením rizika a výběrem oděvu: od webových nástrojů a posouzení rizika na pracovišti s podporou specialistů na ochranu a chemiků DuPont Personal Protection, až po testování bariéry proti chemické permeaci vašich konkrétních chemikálií. Specialisté společnosti DuPont mohou také uživatelům poskytnout školení o bezpečném použití a ochranných vlastnostech a tím podpořit akceptaci oděvů ze strany zaměstnanců. K dispozici je služba Techline , která zodpoví otázky technického rázu. Tým našich techniků spravuje obsáhlou databázi fyzikálních vlastností a údajů o chemické permeaci a penetraci materiálů používaných na kombinézy Tyvek® a Tychem®.