Protichemické ochranné oděvy a doplňky

Snižování rizik: chemické ochranné oděvy

Někdy jsou největšími hrozbami pro bezpečnost pracovníků ty, které nejsou viditelné. Proto společnost DuPont vyvíjí inovativní chemické ochranné oděvy, které přispívají k ochraně svých uživatelů před nebezpečnými výpary, kapalinami a částicemi.

V podobě tří předních značek a širokého sortimentu ochranných oděvů a doplňků nabízí společnost DuPont osvědčené ekonomické řešení pro téměř každou situaci vyžadující ochranu před chemikáliemi.

Ochranné kombinézy DuPont™ Tyvek® získaly oblibu v široké řadě průmyslových oborů, kde pomáhají při poskytování spolehlivé ochrany před nejrůznějšími druhy nebezpečí, včetně ochrany před olovem, azbestem, plísněmi nebo chemikáliemi obsaženými ve vodných roztocích o nízké koncentraci a rozstřikovanými pod nízkým tlakem. Chrání také citlivé procesy před kontaminací lidmi, mají mimořádně nízkou třepivost a neobsahují silikon.

Oděvy DuPont™ Tychem® pomáhají poskytovat ochranu před ohrožením chemickými a biologickými riziky. Řada Tychem® byla podrobena nezávislým testům nepropustnosti pro více než 180 chemikálií.

Oděvy DuPont™ ProShield® jsou navrženy pro oblasti použití, které vyžadují nižší úroveň ochrany. V nedávné době uvedla společnost DuPont na trh ochranný oděv ProShield® FR, což je kombinéza s omezenou odolností proti šíření plamene, která je navržena jako jednorázově použitelný svrchní oděv chránící hlavní ohnivzdorný oděv, který je nošen pod ní.

Rukavice Tychem® Glove Line – nyní dostupné

Řada rukavic Tychem® pro rok 2019 zahrnuje produktů z nitrilu, neoprenu, butylu a butylu/vitonu, které jsou kompatibilní se všemi našimi kombinézami. Zjistit víc.

PŘÍPADOVÉ STUDIE

INFORMACE A NÁMĚTY