Aplikace v čistých prostorech

Aplikace v čistých prostorech

V průmyslových oborech, jakými jsou výroba léčiv, zpracování potravin či elektronika, má zásadní význam udržování produktů a procesů v čistotě a bez kontaminace. Také ochrana osob před nebezpečnými látkami vyžaduje účinnou obranu před biologickými a chemickými riziky.

Při použití ochranných oděvů DuPont™ Tyvek® jsou tyto dvě formy ochrany sloučeny do jedné.

Právě lidé jsou nejzávažnějším zdrojem emisí částic v čistém prostoru. Běžné oblečení může produkty nebo procesy kontaminovat uvolňujícími se částicemi materiálů, zbytky a cizorodými částicemi. Oděvy s účinnou bariérou proti částicím fungují jako osobní filtr, který zajišťuje ochranu čistých prostorů před kontaminací lidmi. V závislosti na vlastnostech modelu a podmínkách čistých prostorů jsou nepředeprané a nesterilizované oděvy Tyvek® vhodné pro použití v mnoha třídách čistých prostorů, např. ve třídách 10 000 a 100 000.

Současně však některé práce prováděné v čistých prostorech vyžadují ochranu osob před nebezpečnými látkami, jakými jsou kapalné nebo pevné chemikálie a biologické činitele. Tato nebezpečí se vyskytují nejen v chemických, farmaceutických a mikrobiologických prostředích, ale i při výrobě počítačových čipů nebo při nanášení nátěrů v podmínkách čistých prostorů. Tradiční oděvy určené pro čisté prostory neposkytují dostatečnou osobní ochranu.

Jak oděvy určené pro čisté prostory, tak i chemické ochranné oděvy musí splňovat stejná základní kritéria, která jsou stanovena pro používání v čistých prostorech: materiál musí mít nízkou třepivost, střih musí být dostatečně těsný a musí být minimalizováno nebezpečí ulpívání částic na povrchu oděvu. Takový oděv musí být navíc pohodlný při nošení, musí účinně odvádět elektrostatický náboj a – je-li požadována mikrobiální čistota oděvu – musí být sterilní. Sterilizované oděvy vyráběné z textilie Tyvek® i předeprané a sterilizované oděvy Tyvek® IsoClean® jsou dostupné prostřednictvím specializovaných dodavatelů vybavení pro čisté prostory.

Oděvy Tyvek® jsou ideální pro různé způsoby použití v čistých prostorech provozním personálem, pracovníky údržby, úklidovým personálem i návštěvníky. Pomáhají:

  • Chránit prostředí v čistých prostorech před kontaminací lidského původu
  • Zajišťovat dostatečné odvádění elektrostatického náboje. Obě strany oděvu Tyvek® jsou opatřeny celoplošným antistatickým povlakem (splňujícím požadavky normy EN 1149-5)
  • Nezpůsobovat kontaminaci
  • Chránit osoby před pevnými nebo kapalnými nebezpečnými látkami a biologickými riziky (obleky Tyvek® Classic Plus splňují požadavky kladené na chemické ochranné oděvy typu 4-B, 5-B a 6-B)
  • Zvyšovat pohodlí uživatele tím, že umožňují výměnu tepla a prostup vzduchu a vodních par
  • Důsledně poskytovat vysoký obousměrný ochranný účinek tím, že mají časově omezenou použitelnost.

Díky nízké hmotnosti a vysoké úrovni odolnosti proti oděru jsou ochranné oděvy z textilie Tyvek® velmi vhodné k použití s omezenou dobou trvání. Mimoto lze obleky z textilie Tyvek® kombinovat s rozmanitými ochrannými doplňky. Ochranné oděvy Tyvek® jsou ekonomické i z hlediska nakládání s odpady, lze je likvidovat běžnými způsoby podle platné legislativy.

Další informace o kontrole kontaminace a řešeních společnosti DuPont naleznete na webu DuPont pro kontrolovaná prostředí.

class="a-touttool" target="_blank" Získat doporučení od společnosti DuPont

ZNAČKY SPOLEČNOSTI DUPONT

PŘÍPADOVÉ STUDIE

INFORMACE A NÁMĚTY