Tyvek® spojuje ochranu osob a produktů v čistých prostorech 

Ochrana produktů a procesů v čistých prostorech před kontaminací vyžaduje používání oděvů s vysokým bariérovým účinkem proti částicím, zatímco ochrana osob před nebezpečnými látkami vyžaduje účinnou obranu proti biologickým a chemickým látkám. Ochranné oděvy Tyvek® pokrývají všechny potřeby, které souvisejí s ochranou čistých prostorů.

Ochranný oděv určený pro čisté prostory funguje především jako osobní filtr, který chrání produkty a procesy před kontaminací osobami, které v těchto čistých prostorech často představují nejzávažnější zdroj emisí částic. Některé práce prováděné v čistých prostorech však na druhé straně vyžadují ochranu osob před nebezpečnými látkami, jakými jsou kapalné nebo pevné chemikálie a biologické činitele. Tato rizika se nemusí vyskytovat pouze v chemických, farmaceutických a mikrobiologických prostředích, nýbrž také například při výrobě počítačových čipů nebo při nanášení nátěrů v podmínkách odpovídajících čistému prostoru.

Jak oděvy určené pro čisté prostory, tak i chemické ochranné oděvy musí při použití v čistém prostoru splňovat stejná základní kritéria: materiál i samotný oblek musí mít nízkou třepivost, střih musí být dostatečně těsný a musí být minimalizováno nebezpečí hromadění částic na povrchu oděvu. Takový oděv musí být navíc pohodlný při nošení, musí dostatečně zabraňovat vzniku elektrostatických výbojů a – je-li požadována mikrobiální čistota oděvu – musí být sterilizovatelný.

Potenciální účinnost oděvu jako částicového filtru, který má přispívat k ochraně produktu a procesů, a jako bariéry, která má chránit uživatele, je možno demonstrovat pomocí ochranného oděvu Tyvek®. Oděv i jeho materiály se podrobují celé řadě kontrol, které zajišťují jejich vhodnost k používání v čistých prostorech.

Obleky Tyvek® poskytují nejen ochranu produktů. Splňují také požadavky na chemické ochranné oděvy typu 4-B, 5 a 6:

  • Tyvek® 500 Industry, s límcem a vnitřními švy, nachází typické uplatnění při ochraně před lehkým kapalným postřikem (typ 6) a před pevnými částicemi rozptýlenými ve vzduchu (typ 5), jakož i při ochraně citlivých procesů.
  • Tyvek® 500 Xpert poskytuje vynikající úroveň ochrany a komfortu v kategorii typu 5/6.
  • Tyvek® 500 Labo, s integrovanými protiskluzovými návleky na obuv a vnitřními švy, byl vyvinut tak, aby poskytoval celotělovou ochranu osobám pracujícím v kontrolovaných prostředích v laboratořích nebo ve farmaceutickém průmyslu. Tyvek® 500 Labo pomáhá chránit uživatele, produkty i procesy a přitom zůstává maximálně pohodlný. Má certifikaci CE na ochranu typu 5 a 6.
  • Obleky Tyvek® 600 Plus poskytují ochranu typu 4-B, 5 a 6, protože mají těsné švy přelepené páskou, které poskytují dodatečnou ochranu před kapalnými aerosoly i pevnými částicemi. Tento typ obleku je možno používat také při zacházení s biologickými činiteli, protože poskytuje účinnou bariéru proti biologicky kontaminovanému prachu podle normy EN 14126:2003. Dodává se také v provedení s připojenými ponožkami.

Mimoto lze obleky Tyvek® používat s širokou řadou doplňků.

Stručný přehled předností ochranných oděvů Tyvek®

  • Ochranné vlastnosti: účinná obousměrná bariéra bránící průchodu částic a bariéra proti permeaci chemikálií na vodní bázi o nízké koncentraci
  • Mimořádně lehké, přesto však pevné, zajišťující nepřetržitou ochranu při používání
  • Pohodlné: prodyšné pro vzduch a vodní páru
  • Mimořádně nízká třepivost a bez obsahu silikonů
  • Vysoce odolné proti roztržení a oděru

Ochranné oděvy Tyvek® jsou určeny k používání po omezenou dobu/k jednorázovému použití, což přispívá k zajištění stále stejně vysoké úrovně ochrany a odstraňuje potřebu čištění. Stojí za připomenutí, že ochranné oděvy Tyvek® nezpůsobují zvýšení nákladů spojených s likvidací odpadů, protože neobsahují žádné „kritické“ – např. halogenové – přísady (čímž umožňují standardní likvidaci) a jsou mimořádně lehké. Je samozřejmé, že pokud byl oděv kontaminován nebezpečnými látkami, musí být zlikvidován stejným způsobem jako samotné nebezpečné látky podle příslušných národních předpisů pro nakládání s odpady.

Účinnost odvádění elektrostatického náboje

Dalším nepostradatelným kritériem pro vhodnost k použití v čistých prostorech je – kromě schopnosti zadržovat částice a obrany proti nebezpečným látkám – účinnost odvádění elektrostatického náboje. Elektrostatické výboje představují značné obavy, protože jednak ohrožují zdraví pracovníků a jednak mohou způsobit zničení citlivých výrobků. Je známo, že syntetické materiály mohou být obzvláště náchylné k tvorbě elektrostatických nábojů. Proto jsou obě strany oděvů Tyvek® opatřeny celoplošným antistatickým povlakem, který je nanášen během výroby netkané textilie a který při řádném uzemnění umožňuje svádění elektrostatického náboje do země. Tento antistatický povlak splňuje požadavky norem EN 1149-1:1995, EN 1149-1:2006 a EN 1149-5:2008.