Oděvy a doplňky pro práci v kontrolovaných prostředích

POUŽITÍ A APLIKACE

Přidat filtr

Aplikace v čistých prostorech

Aplikace v čistých prostorech

Přečtěte si, jak oděvy DuPont™ Tyvek® pomáhají chránit před kontaminací osoby a procesy v čistých prostorech.

Ochrana před kontaminací cytostatiky

Ochrana před kontaminací cytostatiky

Osoby pracující s cytostatiky musí mít zajištěnu účinnou ochranu před těmito léky, z nichž mnohé jsou karcinogenní, mutagenní a reprotoxické. Současně je důležité zajistit ochranu produktu před kontaminací způsobenou lidmi. Nošení vhodných osobních ochranných pomůcek představuje jednu z cest, jak tohoto cíle dosáhnout.

Ochrana před prachem a částicemi

Ochrana před prachem a částicemi

Zjistěte, jak produkty řady DuPont™ Tyvek® pomáhají zajišťovat nejvyšší úroveň ochrany proti chemikáliím, prachu a částicím pro osoby i procesy.

Protichemická ochrana

Protichemická ochrana

Zjistěte, jakým rizikům ve formě účinků nebezpečných částic, chemických výparů a kapalných chemikálií jsou vystaveni pracovníci v chemickém průmyslu a jak ochranné oděvy DuPont™ Tyvek® a DuPont™ Tychem® přispívají k poskytování ochrany proti těmto rizikům.

No results founds