Výhody oděvů DuPont™ Tyvek® ve farmaceutickém odvětví

Společnost DuPont rozumí potřebě zajištění nekontaminovaného pracoviště a splnění legislativních požadavků ve farmaceutickém odvětví. Z tohoto důvodu poskytují ochranné oděvy DuPont spolehlivou ochranu pracovníků i citlivých farmaceutických procesů a výrobků na základě technické odbornosti v oblasti ochrany osob a jedinečných vlastností lehké a trvanlivé textilie Tyvek®.

Textilie Tyvek® se vyrábí procesem „flash-spinning“ z pevných kontinuálních vláken vysokohustotního polyetylénu. Vlákna jsou tepelně spojována do pevné, homogenní měkké textilie, která je ze své podstaty prodyšná, neuvolňuje vlákna („nelíná“) a má přirozené bariérové vlastnosti, tj. není závislá na tenkém aplikovaném povlaku nebo vrstvě. Díky této unikátní kombinaci bariérové ochrany a přirozené prodyšnosti je materiál Tyvek® ideální textilií pro široké spektrum ochranných aplikací. Pokud se chcete dozvědět více o ochranných funkcích textilie Tyvek®, přejděte sem.

Výhody textilie DuPont™ Tyvek®

Porovnání textilie DuPont™ Tyvek® s dalšími textiliemi SMS a MPF

 

Textilie z mikroporézního filmu (MPF) je dvouvrstvý materiál tvořený tenkým mikroporézním filmem spojeným s netkaným propylenovým základem. Tato textilie však nabízí jen omezenou trvanlivost, protože celá bariérová ochrana se ztrácí s oděrem ochranného filmu. Navíc - z důvodu nízkých charakteristik propustnosti vzduchu - je mnohem méně prodyšná než jiné textilie. Důsledkem je nízké pohodlí nošení a omezená regulace tepla. Účinnost textilií vyráběných za použití technologie „spunbond/meltblown/spunbond“ (SMS) je založena na polypropylenové vrstvě zpracované metodou „meltblown“ a vložené mezi dvě otevřené polypropylenové vrstvy. Tato vnitřní vrstva funguje jako hlavní filtr částic. Textilie vyrobené za použití technologie SMS však mají omezenou trvanlivost a poměrně nízkou bariérovou odolnost kvůli relativně otevřené struktuře vlákna. Kromě toho jsou u těchto textilií významně sníženy jejich bariérové vlastnosti z důvodu vysokých charakteristik prodyšnosti, kvůli kterým jsou skutečně vhodné jen jako základní ochrana a bariéra proti nečistotám.

Oděr: Obrázek znázorňuje trvanlivost textilie po provedení 10 cyklů zkoušky oděrem. Na první pohled se zdá, že je textilie SMS nedotčena, vykazuje ovšem nižší stupeň odolnosti. Bariéra z MPF byla poškozena. Film snadno podléhá oděru a jsou na něm vidět díry. Pouze materiál Tyvek® zůstává nedotčen a vykazuje nejvyšší stupeň ochrany.

Oděr: Simulace opotřebení při každodenním používání.

biological agents

Účinky oděru na ochranné vlastnosti textilie: Při oděru textilie může dojít k vážnému narušení její ochranné účinnosti. Například textilie, u nichž se spoléhá na tenké povlaky nebo které mají ze své podstaty slabou fyzikální strukturu, mohou za provozních podmínek rychle a snadno ztrácet odolnost vůči penetraci. Tato ztráta ochrany je zvláště nebezpečná, protože v mnoha případech není poškození hned zřejmé nebo je zjištěno až po expozici. Náchylnost některých textilií k vážnému zhoršení odolnosti vůči penetraci v důsledku oděru lze pozorovat i při následující zkoušce hydrostatickým tlakem. Hydrostatický sloupec je ukazatelem bariérové účinnosti vzhledem ke kapalinám. Určuje odolnost textilie vůči průniku vody při působení mírného tlaku. Před zkouškou oděrem má mikroporézní film nejlepší odolnost vůči tlaku kapaliny. Ovšem po uskutečnění pouhých 10 cyklů oděru jeho výkonnost prudce klesá, zatímco textilie vyrobená za použití technologie SMS je sice méně poškozená, ale její výkonnost začíná na mnohem nižším stupni. Ochranné vlastnosti materiálu Tyvek® však trvají. Po provedení zkoušky oděrem má materiál Tyvek® nejlepší výsledky z hlediska penetrace kapalin.

Bariérová odolnost vůči kapalinám. Hydrostatický sloupec: EN 20811. Před a po 10 cyklech oděru (EN 530 - metoda č. 2).

biological agents

Údaje o permeaci: Pokud jde o ochranný oděv, je důležité rozlišit penetraci a permeaci. Penetrace je fyzikální proces, při němž kapalina, pára nebo plyn proniká materiálem skrze „póry“ nebo „otvory“ v textilii. Relevantní je zejména v souvislosti s penetrací částic textilií nebo celým oblekem. Permeace je proces, při kterém chemická látka v kapalném či plynném skupenství prochází materiálem ochranného oděvu na molekulární úrovni. Trvání standardní zkoušky permeace je až 8 hodin nebo do okamžiku zjištění permeace.

 

Materiál ochranného oděvu s vynikajícími výsledky při penetrační zkoušce může vykazovat jen slabou ochranu při expozici vůči stejné chemické látce ve větším množství anebo po delší dobu. Při stanovení toho, zda materiál ochranného oděvu s nízkým penetračním indexem skutečně představuje ochranu proti konkrétní kapalné chemické látce, se vychází z údajů o chemické permeaci.

Znalost toxicity nebo důsledků dlouhodobé či krátkodobé expozice vůči konkrétnímu riziku mají zásadní význam. Vzhledem k tomu je třeba zvážit, zda byla ochranná kombinéza podrobena zkoušce podle následující normy: EN ISO 6529, v níž jsou uvedeny informace o chemické permeaci a penetraci textilie za předpokladu, že chemická látka byla testována po dobu až 480 minut. Další informace naleznete v

návodu k použití, který je přiložen k výrobkům DuPont a v němž naleznete údaje o permeaci u vybraných chemických látek. Podrobné údaje o permeaci u více než 450 chemických látek naleznete na adrese www.safespec.dupont.co.uk.

 

Celkový průnik částic dovnitř oděvu: Ve srovnání bariérové odolnosti oděvů DuPont™ Tyvek®, typu 5, s jinými ochrannými kombinézami typu 5 vyrobenými z mikroporézního filmu (MPF) a za použití technologie SMS (Spunbond/Meltblown/Spunbond) vykazují modely z materiálu Tyvek® významně nižší průměrný celkový průnik dovnitř oděvu (TILA) podle EN ISO 13982-2* s průměrnou hodnotou méně než 1 %. Produktová norma u výrobku typu 5 umožňuje průnik dovnitř oděvu až 15 % pro 8 z 10 zkoušených oděvů.

Celkový průnik dovnitř oděvu (TILA): Průměr 10 oděvů a všech činností podle EN ISO 13982 - (1 a 2). Suché částice chloridu sodného NaCl 0,6 μm.

biological agents

Pohodlí a prodyšnost: I když je pohodlí částečně subjektivním a osobním hlediskem, existuje několik klíčových faktorů, které jsou v souvislosti s pohodlím při zkouškách nošení často zmiňovány:

·         Provedení oděvu: dostatečná volnost pohybu při ohýbání/natahování.

·         Prodyšnost: schopnost oděvu umožnit odpařování potu a propouštět vodní páry.

·         Pocit na pokožce, měkkost.

·         Hmotnost oděvu.

·         Nošení prádla, např. z bavlny, které absorbuje pot, zlepšuje „pocit“ na pokožce.

·         Nošení prádla s dlouhými nohavicemi a dlouhými rukávy.

Bariérová textilie Tyvek® od firmy DuPont™ využívá vlastní technologii speciální netkané struktury, takže výsledná ochranná textilie umožňuje průnik vodních par. Materiál je tvořen ultrajemnými kontinuálními vlákny vysokohustotního polyetylénu (HDPE), která jsou spojena do pevné, lehké, homogenní textilie s přirozenými charakteristikami ve vztahu k prodyšnosti par na základě její mikroskopické mřížkové struktury. Tato přirozená schopnost odvádět tělesnou vlhkost se projevuje výrazně vyšším pohodlím nošení u mnoha činností vyžadujících ochranu typu 4, 5 a 6. Kombinézy z textilie SMS odvádějí díky své otevřené struktuře vlhkost mnohem lépe, než je tomu u mikroporézního filmu. Materiál Tyvek® má relativně dobrou výkonnost ve vztahu k pocení. Mikroporézní film je materiál, u kterého je odvádění vlhkosti nejdelší.